Enter: informatie voor verwijzers

Enter is een nieuwe manier om bij Emergis behandeling op te starten: digitaal, transdiagnostisch en vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Enter bestaat uit twee delen. Eerst is er de Start @ctief-fase, waarin cliënten zich online voorbereiden op hun behandeling. Daarna volgt er behandeling. Hierbij is het uitgangspunt zoveel mogelijk digitaal en digitaal ondersteund. Bijvoorbeeld met EHealth of VR.

Voor wie is Enter?
Enter is voor alle volwassen cliënten die worden aangemeld voor ambulante behandeling bij Emergis. Enter is niet voor cliënten in crisis, cliënten met een zeer duidelijke specialistische hulpvraag zoals FACT of een klinische detox, en voor cliënten die bemoeizorg nodig hebben.

Alle andere cliënten laten we starten vanuit Enter. Het kan zijn dat al snel duidelijk wordt dat iemand ook onze specialistische zorg nodig heeft. In dit geval kunnen we Enter starten, gevolgd door een specialistisch traject. Enter is voldoende behandeling voor cliënten die monodisciplinaire ggz-zorg nodig hebben; voorheen basis ggz en de lichtere poliklinische zorg.

Wat verandert er voor u?

  • Direct na verwijzing kunnen cliënten bij ons zelfstandig aan de slag. Tot de intake bij Emergis bent u nog het aanspreekpunt van de cliënt.
  • Start @ctief duurt circa vier weken. U draagt de verantwoordelijkheid voor cliënten hierdoor korter omdat we de intake in principe vier weken na aanmelding inplannen.
  • Start @ctief bestaat uit twee modules: een uitvraag op basis van Positieve Gezondheid en een triagemodule, In de triage stellen we vragen over de klachten, omstandigheden en persoonlijke kenmerken van de cliënt en vragen waaruit we een transdiagnostisch profiel kunnen opmaken.
  • Wij monitoren of Enter aansluit bij de cliënt. Dus u hoeft geen keuze meer te maken over welk onderdeel binnen Emergis het beste passend is voor uw cliënt. Dit zetten wij zelf door na uw verwijzing naar Enter.

Informatie voor uw patiënten
Hier vindt u een folder met meer informatie over Enter. Een papieren versie bestelt u door een mail te sturen naar communicatie@emergis.nl.

Vragen en contact
Mocht u nog vragen of punten ter evaluatie hebben, kunt u deze richten aan: Rino Wisse, manager kortdurende ggz via s.g.wisse@emergis.nl of 06 12 95 45 23 of Renske van Dorssen, projectleider Enter via vandorssen@emergis.nl of 06 10 48 26 48. Als u zich zorgen maakt over een cliënt tijdens de Start @ctief-fase kunt u contact opnemen met de Start @ctief coach via het secretariaat: 0115 78 40 50. Maakt u zich acuut zorgen, neem dan contact op met de crisisdienst van Emergis volgens de bekende afspraken.

Printversie van deze paginaPrint