Cliëntenportaal

…is een online portaal dat je digitaal toegang geeft tot jouw Quarant (ggz) dossier. Hiermee kun je als cliënt van Emergis via het internet jouw eigen dossier bekijken. Ook bekijk je makkelijk de datum en tijd van de behandelafspraken die je voor de toekomst hebt gemaakt. Je kunt dit doen waar en wanneer dit jou het beste uitkomt. Op je mobiele telefoon, tablet of computer. Inloggen in MijnCliëntenportaal Helpdesk Digitale Zorg Heb jij een niet-med…

Lees meer...

MijnCliëntenportaal

…al is een online portaal dat u digitaal toegang geeft tot uw Quarant (ggz) dossier. Hiermee kunt u als cliënt van Emergis via het internet uw eigen dossier bekijken. Ook bekijkt u makkelijk de datum en tijd van de behandelafspraken die u voor de toekomst heeft gemaakt. U kunt dit doen waar en wanneer dit u het beste uitkomt. Op uw mobiele telefoon, tablet of computer. MijnCliëntenportaal is op dit moment enkel beschikbaar voor cliënten van achttie…

Lees meer...

MijnCliëntenportaal

…al is een online portaal dat u digitaal toegang geeft tot uw Quarant (ggz) dossier. Hiermee kunt u als cliënt van Emergis via het internet uw eigen dossier bekijken. Ook bekijkt u makkelijk de datum en tijd van de behandelafspraken die u voor de toekomst heeft gemaakt. U kunt dit doen waar en wanneer dit u het beste uitkomt. Op uw mobiele telefoon, tablet of computer. MijnCliëntenportaal is op dit moment enkel beschikbaar voor cliënten van achttie…

Lees meer...

Niet-persoonsgebonden informatie

…fase informatierecht van familieleden; klachtenregeling; privacyreglement; dossiervorming; inzage dossier; bewaartermijn en vernietiging dossier; belangenbehartiging van de cliënt; participatie van de cliënt; participatie van de familie bij de hulpverlening. Afsluiting en overdracht klachtenregeling; dossiervorming; inzage dossier; bewaartermijn en vernietiging dossier. Bron: ‘Betrokken omgeving’, modelregeling relatie ggz-instelling – naastbetrok…

Lees meer...

Elektronisch patiëntendossier

…uw familielid of naaste krijgt Emergis veel informatie over deze persoon. Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens, resultaten van onderzoeken en informatie uit gesprekken. De informatie die nodig is, wordt bewaard in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt twintig jaar bewaard. Als de cliënt dat wil, mag hij/zij het eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden mogen het dossier alleen inzien wanneer de cliënt hie…

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

…die nodig is, wordt bewaard in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt vijftien jaar bewaard. Als u dat wilt, mag u uw eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen zien wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Privacy De gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat medewerkers alleen die informatie kunnen bekijken…

Lees meer...

Dossier van uw behandeling

…jdens uw behandeling krijgt Emergis veel informatie over u. Bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens, resultaten van onderzoeken en informatie uit gesprekken met u. De informatie die nodig is, wordt bewaard in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt twintig jaar bewaard. Als u dat wilt, mag u uw eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen zien wanneer u daar uitdrukkelijk toest…

Lees meer...

Sitemap

…en Uw rechten Meebeslissen Second opinion Uitwisselen medicatiegegevens Uw dossier Uw privacy Wet verplichte meldcode Uw mening telt! Patiëntenvertrouwenspersoon Centrale cliëntenraad U heeft een klacht Lotgenoten Ervaringswerkers Team ervaringswerkers Wat doen we? Wie zijn we? Cursussen en trainingen Extra zorg Geestelijke verzorging Over geestelijke verzorging Medewerkers geestelijke verzorging Stiltecentrum Diensten en bijeenkomsten Reizen Vrij…

Lees meer...