Vrijheid en sociale contacten bij opname

…rienden of anderen. Op iedere afdeling is telefoon en internet. Ook kunt u post ontvangen en versturen. Medewerkers mogen uw post niet lezen. U beheert uw eigen geld, tenzij u een bewindvoerder of curator heeft. Bezoektijden Uiteraard kunnen uw familie en vrienden u bezoeken. De bezoektijden zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 18.30 tot 21.00 uur. woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen: 14.00 tot 21.00 uur. Wilt uw bezoek op een ander…

Lees meer...

GZ-psycholoog i.o. klinisch psycholoog (2016.079)

…ding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de post-master opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. De opleiding leidt u op tot specialist qua kennis en vaardigheden op het gebied van de gezondheidszorgpsychologie. Het praktijkgedeelte wordt begeleid door een praktijkopleider, werkbegeleider, supervisoren en leertherapeut. Het cursorische deel van de opleiding wordt verzorgd op twee achtereenvolgende dagen eenmaal per 4…

Lees meer...

Rgc voortaan verder als Emergis

…ndeling blijft zoals is afgesproken en is vastgelegd in het behandelplan. Ook de locaties van de deeltijd- of dagbehandeling blijven hetzelfde.Verder verandert er weinig. Cliënten krijgen bijvoorbeeld voortaan post van Emergis en de telefoon wordt opgenomen door een medewerker van Emergis. De webiste van het Rgc is offline. Informatie over behandelingen en adressen vindt u vanaf nu op www.emergis.nl….

Lees meer...

(GZ-)psycholoog (2015.134)

…hikt over een universitaire opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en een post-master opleiding tot GZ-psycholoog. U heeft ervaring met de diagnostiek en behandeling van complexe traumagerelateerde stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. U bent op de hoogte van de actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en u heeft bij voorkeur een opleiding tot EMDR-therapeut level 2 behaald. Het betreft een functie voor 36 uur per week voor regio de Bevelan…

Lees meer...

Behandeling ADHD

…g en agendabeheer; aanleren routines; SMART doelen stellen; formulieren en post; financiën; afleidbaarheid en uitstelgedrag; terugvalpreventie. Gedragstherapie Medicatie kan helpen om de negatieve spiralen die ontstaan zijn als gevolg van de ADHD te doorbreken. Maar dan begint pas het grote werk: het aanleren en trainen van nieuwe vaardigheden, het krijgen van controle over gedrag, het herstellen van relaties met ouders, partners, leidinggevenden,…

Lees meer...

U heeft een klacht

…Het indienen van een klacht kan via klachtenfunctionaris@emergis.nl of per post: Emergis Sylvia Lokerse, klachtenfunctionaris Postbus 253 4460 AR Goes Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris is 0113 26 71 97 of 06 54 31 09 87. Bij vermelding van uw telefoonnummer in uw klachtbrief wordt u door de klachtenfunctionaris gebeld om uw klacht te bespreken. Bemiddelingstraject Als u een probleem of klacht opgelost wilt hebben, kan een bemiddelings…

Lees meer...

Aanmelden vrijwilliger

…omtrent het gedrag (VOG). Emergis kan voor haar vrijwilligers gratis een aanvraag klaarzetten. De vrijwilliger dient dan wel gebruik te maken van DigiD. De originele VOG dient uiterlijk binnen twee maanden na aanvang van de vrijwilligersactiviteiten te zijn opgestuurd naar de afdeling P&O (Postbus 253, 4460 AR Goes). Per post ontvangt de vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst in tweevoud, met als bijlage de gedragscode van Emergis. De vrij…

Lees meer...

PTSS bij kinderen en jongeren: hoe te behandelen?

…ongeren Het doel van traumabehandeling is dat kinderen en jongeren met een post-traumatische stress-stoornis (PTSS) hulp krijgen waardoor hun klachten verminderen of verdwijnen: Je leert de erge gebeurtenis een plaats te geven. Je leert weer een normaal leven te leiden zonder dat je steeds bang bent dat jou iets overkomt. Je leert terug te denken aan de gebeurtenissen zonder last te krijgen heftige emoties of overstuur te raken. Traumabehandeling…

Lees meer...