Zinvol leven en herstel

…erstel kan bestaan uit: psychische of psychiatrische symptomen verminderen of opheffen; maatschappelijke en relationele rollen en competenties behouden, terugkrijgen, aanleren of versterken; werken aan persoonlijke haalbare doelen en levenswensen. Een goede relatie, respect en vertrouwen zijn voorwaarden voor herstel. Scholing, werk, sociale contacten, identiteit, zingeving, hoop en optimisme zijn minstens zo belangrijk….

Lees meer...

Gz-psycholoog volwassenen Indigo (2016.044)

Iedereen streeft naar een gezond leven. Daarin past de zorg voor lichaam en geest. Mensen stimuleren bewust om te gaan met leefstijl, gezondheid, voeding, beweging en zingeving. Daar maakt Indigo zich sterk voor. Met een samenhangend pakket van preventie en snelle, kortdurende behandeling van psychische, psycho-sociale en verslavingsproblemen. Stepped care en evidence based. Gemakkelijk toegankelijk voor jong en oud. Met respect voor ieders…

Lees meer...

Woonbegeleider niveau 4 (2016.020)

…mogelijkheden of het ontwikkelen naar meer zelfstandigheid en een grotere maatschappelijke participatie. Vanuit de rehabilitatievisie worden zo veel mogelijk levensdomeinen waaronder wonen, dagbesteding en gezondheid alsmede zingeving in de begeleiding betrokken. Wij verwachten naast een algemene professionele inbreng, een teamplayer met relativeringsvermogen, die om kan gaan met weerstanden, iemand met doorzettingsvermogen en flexibiliteit. U…

Lees meer...

wlbzeeland.nl in de lucht!

…ls voor bijna iedereen geldt, is werk voor mensen met psychiatrische en psychosociale problemen een voorwaarde om ‘mee te kunnen doen in de samenleving’. Door te werken ervaren mensen een gevoel van erkenning, eigenwaarde en zingeving. Mensen die ziek zijn (geweest) beschouwen het hervatten van het werk als een belangrijke graadmeter voor hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Voor meer informatie: www.wlbzeeland.nl of…

Lees meer...

Werkwijze dagtherapeutisch centrum

Wat zijn de doelen? De activiteiten passen bij uw behandeling. Ze helpen u bij het werken aan uw doelen op het gebied van: werken; leren; recreëren; zelfzorg; gezondheid; zingeving; sociale relaties. De doelen zijn voor iedereen verschillend. Bijvoorbeeld grenzen stellen en bewaken; genieten en waardering krijgen voor uw eigen werk; complimenten geven en ontvangen; en een dagstructuur krijgen en houden. Hoe werkt het? U kunt meedoen aan één…

Lees meer...

Dienst geestelijke verzorging: nadenken over leven, zingeving, religie

Geestelijke verzorging De geestelijk verzorgers zetten zich in om met mensen in gesprek te raken over leven, zingeving of religie. Ze organiseren op verschillende afdelingen groepsgesprekken, maar u kunt hen ook individueel spreken, zowel in de kliniek als thuis. Ook hebben ze gesprekken met familie en naasten. Speciale activiteiten vormen de reizen, meditatiebijeenkomsten en indien nodig, herdenkingen. Elke zondag is er een viering of…

Lees meer...

Extra zorg

…t u een dienst of een viering bijwonen? Dan kunt u terecht bij de dienst geestelijke verzorging….

Lees meer...