Functie
Voorzitter familieraad

Referentienummer
2016.093

Locatie
Kloetinge

Contactpersoon
Caroline van Tilburg-Ringelberg
0113 26 72 34
c.h.vantilburg@emergis.nl

Sluitingsdatum
30 september 2016

Direct solliciteren

Voorzitter familieraad (gesloten)

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is de ambitie van Emergis deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland.

Wat doet de familieraad?

De familieraad vertegenwoordigt de collectieve belangen van familieleden en naasten van in Emergis verblijvende of in behandeling zijnde cliënten. In april 2016 ontving de familieraad een zogeheten ster voor het familiebeleid.

Wat zoeken wij?

Als voorzitter geeft u sturing aan de taken van de familieraad en bent u het eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur. De taken van de familieraad zijn:

  • het leveren van een bijdrage aan en het stimuleren tot een beleid dat te typeren is als goed van kwaliteit;
  • het stimuleren van een beleid waardoor familie tot een constructieve betrokkenheid geraakt bij de behandeling en het verblijf van cliënten;
  • het bevorderen van het contact tussen Emergis enerzijds en familieleden en naasten van cliënten anderzijds, zodat terdege rekening wordt gehouden met de belangen en wensen van de familie, in het bijzonder bij opname, overplaatsing, ontslag en dergelijke;
  • het algemeen beleid van de instelling, waaronder mede begrepen het woon-, leef-, en behandelklimaat van cliënten;
  • het bevorderen van een beleid dat gericht is op een zo groot mogelijke zelfstandigheid, mondigheid en weerbaarheid van cliënten.

De afspraken tussen de raad van bestuur en de familieraad zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De familieraad wordt gevormd uit familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, en naastbetrokkenen van (ex-)cliënten, en/of personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij de doelgroep.

Wat bieden wij u?

U kunt door uw bijdrage een essentiële rol spelen in het behartigen van de belangen van familieleden en naasten die bij Emergis verblijven of in behandeling zijn. U werkt op basis van een vrijwilligersovereenkomst en krijgt ondersteuning en advisering van een medewerker van Emergis. De tijdsbesteding is circa 2 dagen per maand.
Wij bieden budget voor de financiering van o.a. deskundigheidsbevordering, studiedagen, cursussen abonnementen op tijdschriften, noodzakelijk te maken reiskosten, lidmaatschap van de SLKF.
Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Caroline van Tilburg-Ringelberg, telefoon 0113 26 72 34, of via e-mail: c.h.vantilburg@emergis.nl.

Het nummer van deze vacature is: 2016.093.
Heeft u interesse, klik dan op ‘direct solliciteren’. Reacties ontvangen wij graag voor 30 september 2016.
Voor een efficiënte en snelle verwerking van uw sollicitatie, verzoeken wij u alleen digitaal te solliciteren.

Direct solliciteren

Printversie van deze paginaPrint