Vragenlijsten ROM

Vragenlijsten Tijdens uw behandeling bij Emergis krijgt u regelmatig een vragenlijst. Dit is een ROM-vragenlijst. ROM is de afkorting van routine outcome monitoring. Met ROM meet Emergis de resultaten van een behandeling tot dan toe. Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland werken met deze ROM-vragenlijsten. Hoe werkt het? U kunt de vragenlijst op verschillende manieren invullen. Welke werkwijze voor u geldt, is…

Lees meer...

Vragenlijsten ROM

Vragenlijsten Tijdens uw behandeling bij Emergis krijgt u regelmatig een vragenlijst. Dit is een ROM-vragenlijst. ROM is de afkorting van routine outcome monitoring. Met ROM meet Emergis de resultaten van een behandeling tot dan toe. Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland werken met deze ROM-vragenlijsten. Hoe werkt het? U kunt de vragenlijst op verschillende manieren invullen. Welke werkwijze voor u geldt, is…

Lees meer...

Effect van behandelingen

…deling, behandelingen verbeteren, ggz-instellingen met elkaar vergelijken, en wetenschappelijk onderzoek doen. Voor veel cliënten van Indigo en Emergis betekent dit dat zij ten minste drie keer een uitnodiging krijgen om een ROM-vragenlijst in te vullen: vóór, tijdens en aan het einde van hun behandeling. Emergis stuurt de ROM-gegevens op geaggregeerd niveau naar de Stichting Benchmark GGZ. Dit betekent dat de antwoorden van groepen cliënten…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…heden: • reguliere secretariële werkzaamheden; • registratie in de breedste vorm binnen Psygis. Denk hierbij aan aanmelden, inschrijven, overplaatsen, wachtlijstregistratie, contactregistratie, uitschrijven, signaleringen en ROM; • beheren MDO’s , agenda en planning, controleren en uitvoeren; • basis controles uitzetten/uitvoeren, zoals DBC-controle, 100% contrale ,wachtlijstcontrole, verwerken afspraken; • informeren collega’s en…

Lees meer...

Behandeling en evaluatie

…ng evalueren de behandelaren hun deel van de behandeling met de cliënt. Indien mogelijk zijn familieleden/naasten van de cliënt bij de evaluaties aanwezig. De regiebehandelaar of een andere behandelaar voegt de evaluaties en ROM-gegevens (zie 10.1) samen tot een evaluatieverslag en bespreekt dit met de cliënt. Ze beoordelen samen het resultaat van de behandeling en bespreken of de behandeling voortgezet of afgesloten moet worden. Bij…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.143)

…riële werkzaamheden: • telefoon werkzaamheden; • registratie in de breedste vorm binnen Psygis. Denk hierbij aan aanmelden, inschrijven, overplaatsen, wachtlijstregistratie, contactregistratie, uitschrijven, signaleringen en ROM; • beheren MDO’s , agenda en planning, controleren en uitvoeren; • basis controles uitzetten/uitvoeren, zoals DBC-controle, wachtlijstcontrole, verwerkte afspraken; • informeren collega’s en hulpverleners; •…

Lees meer...

Behandeling en evaluatie

…teiten in het dossier van de cliënt. 7 De regiebehandelaar en cliënt evalueren het behandelplan Regelmatig bespreekt de regiebehandelaar de resultaten van de behandeling met de cliënt. De regiebehandelaar gebruikt hierbij de ROM-gegevens (zie 10.1). Eventueel kan een familielid/naaste van de cliënt bij de evaluatie aanwezig zijn. De regiebehandelaar en cliënt bespreken of de behandeling voortgezet of afgesloten moet worden. Bij voortzetting…

Lees meer...