Vragenlijsten ROM

Vragenlijsten Tijdens uw behandeling bij Emergis krijgt u regelmatig een vragenlijst. Dit is een ROM-vragenlijst. ROM is de afkorting van routine outcome monitoring. Met ROM meet Emergis de resultaten van een behandeling tot dan toe. Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland werken met deze ROM-vragenlijsten. Hoe werkt het? U kunt de vragenlijst op verschillende manieren invullen. Welke werkwijze voor u geldt, is…

Lees meer...

Vragenlijsten ROM

Vragenlijsten Tijdens uw behandeling bij Emergis krijgt u regelmatig een vragenlijst. Dit is een ROM-vragenlijst. ROM is de afkorting van routine outcome monitoring. Met ROM meet Emergis de resultaten van een behandeling tot dan toe. Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland werken met deze ROM-vragenlijsten. Hoe werkt het? U kunt de vragenlijst op verschillende manieren invullen. Welke werkwijze voor u geldt, is…

Lees meer...

Effect van behandelingen

Effect van behandelingen Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland werken met routine outcome monitoring (ROM). ROM heeft vier doelen: duidelijk krijgen hoe het met een cliënt gaat en wat het effect is van de behandeling, behandelingen verbeteren, ggz-instellingen met elkaar vergelijken, en wetenschappelijk onderzoek doen. Voor veel cliënten van Indigo en Emergis betekent dit dat zij ten minste drie keer een uitnodiging…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Specialistische behandeling richt zich op de behandeling van complexe psychiatrische problematiek van…

Lees meer...

Behandeling en evaluatie

Behandeling en evaluatie 9 De behandelaren en cliënt voeren het behandelplan uit De regiebehandelaar zorgt ervoor dat het behandelplan wordt uitgevoerd. De behandelaren en regiebehandelaar registreren alle behandelactiviteiten in het dossier van de cliënt. 10 De regiebehandelaar en cliënt evalueren het behandelplan Minimaal één keer per jaar of per behandeling evalueren de behandelaren hun deel van de behandeling met de cliënt. Indien mogelijk…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.143)

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Specialistische behandeling eetstoornissen richt zich op de behandeling van complexe psychiatrische problematiek…

Lees meer...

Behandeling en evaluatie

Behandeling en evaluatie 6 De (regie)behandelaar en cliënt voeren het behandelplan uit De regiebehandelaar voert samen met de cliënt het behandelplan uit of draagt dit (deels) over aan een andere behandelaar. De (regie)behandelaar registreert alle behandelactiviteiten in het dossier van de cliënt. 7 De regiebehandelaar en cliënt evalueren het behandelplan Regelmatig bespreekt de regiebehandelaar de resultaten van de behandeling met de cliënt….

Lees meer...