Emergis: informatie voor de pers

Informatie voor de pers Alle perscontacten van Emergis verlopen via Nanon Doeland, hoofd dienst communicatie. Telefoon 0113 26 72 43, mobiel 06 12 11 62 81 of n.doeland@emergis.nl. Emergis speelt graag in op vragen van de media, bijvoorbeeld voor medewerking aan een artikel, item of documentaire. Persberichten Emergis verstuurt regelmatig persberichten over ontwikkelingen in de organisatie. Vervolgens worden de persberichten als nieuwsbericht…

Lees meer...

Aanmelding ontvangen

…Bevestiging aanmelding voor een symposium of evenement….

Lees meer...

Goed en gewenst gedrag

Goed en gewenst gedrag Bij Emergis werken allerlei mensen. Iedereen die in dienst is of komt moet een verklaring omtrent gedrag (VOG) inleveren. Deze verklaring geeft aan dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de maatschappij. De VOG-verplichting geldt voor alle medewerkers, inclusief leerlingen, stagiaires, vrijwilligers, vakantiekrachten, uitzendkrachten, gedetacheerden…

Lees meer...

Nieuwsbrief

Emergis nieuwsbrief Enkele keren per jaar verstuurt Emergis een digitale nieuwsbrief. Bijvoorbeeld over een symposium, evenement of informatie voor verwijzers. Hieronder kunt u zich voor die nieuwsbrief aanmelden. U kunt zich altijd weer afmelden als u geen belangstelling meer hebt. Aanmelden Aanhef Mevrouw De heer Achternaam E-mailadres Ik ben geïnteresseerd in Algemeen nieuws van Emergis Symposia en evenementen Informatie voor huisartsen en…

Lees meer...

Werkleerbedrijven zetten project Man 2.0 voort

Persbericht Ook voor de tweede helft van 2012 hebben de werkleerbedrijven van Emergis subsidie gekregen van het Oranje Fonds voor project Man 2.0. Het gaat om een bedrag van € 25.000. Project Man 2.0 richt zich op mannen met een afstand tot de maatschappij en een beperkt sociaal netwerk. Uit het eerste projectjaar blijkt dat de resultaten goed zijn en dat de deelnemende mannen het prettig vinden om een bijdrage te kunnen leveren aan de…

Lees meer...

Goed en constructief overleg met de NZa

Vandaag, woensdag 13 september, heeft Emergis onder leiding van de NZa een goed en constructief gesprek gevoerd met zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis. Op basis van dit gesprek zien we ruimte om verzekerden van Zilveren Kruis vanaf nu weer op de wachtlijst te plaatsen. We zijn blij met deze uitkomst en hebben er vertrouwen in de komende weken tot passende afspraken met Zilveren Kruis te komen. Zoals u eerder al heeft kunnen lezen, liepen de…

Lees meer...

Sitemap

Aanmelden Dag van de Verpleging Aanmelden gastaccount Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden klankbordbijeenkomst gedragscode Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Aanmelden stagiair Aanmelden vrijwilliger Aanmeldformulier Gastaccount Arbeidsvoorwaardengesprek Bijeenkomst IPS Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Dagje wellness…

Lees meer...