crisisopname

Crisisopname Het kan gebeuren dat u of een familielid van u plotseling zeer ernstige psychiatrische problemen heeft en dat direct intensieve hulp nodig is. Is de situatie zo ernstig dat thuis behandelen niet voldoende is? Dan kunt u of uw familielid met spoed worden opgenomen in een kliniek. Het doel van een crisisopname is de hevige klachten te verminderen zodat u of uw familielid verdere behandeling kunt krijgen. Ik heb acuut hulp nodig…

Lees meer...

Opname in kliniek bij verslaving aan medicijnen

…chappelijk werkers, psychologen, artsen en psychiaters. U gaat deel uitmaken van een groep van zes tot tien cliënten in een soortgelijke situatie, maar het is altijd mogelijk dat bepaalde problemen individueel aan bod komen. Crisisopname in de kliniek Als duidelijk is dat u in een crisissituatie verkeert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen….

Lees meer...

Crisisinterventie

…In eerste instantie kijken we of we u intensieve zorg thuis kunnen bieden: intensive home treatment (IHT). Het IHT-team stabiliseert de crisissituatie door een intensieve behandeling in een voor u veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, te bieden. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Als de situatie zeer ernstig is, dan is soms een crisisopname nodig. Na de…

Lees meer...

Opname in de kliniek voor alcoholverslaving

…chappelijk werkers, psychologen, artsen en psychiaters. U gaat deel uitmaken van een groep van zes tot tien cliënten in een soortgelijke situatie, maar het is altijd mogelijk dat bepaalde problemen individueel aan bod komen. Crisisopname in de kliniek Als duidelijk is dat u in een crisissituatie verkeert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen….

Lees meer...

Opname in de kliniek bij drugsverslaving

…chappelijk werkers, psychologen, artsen en psychiaters. U gaat deel uitmaken van een groep van zes tot tien cliënten in een soortgelijke situatie, maar het is altijd mogelijk dat bepaalde problemen individueel aan bod komen. Crisisopname in de kliniek Als duidelijk is dat u in een crisissituatie verkeert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen….

Lees meer...

Verwijzers | wachttijden Ithaka, Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

…onische screening: uiterlijk een week na aanmelding Face-to-face-screening: uiterlijk drie weken na telefonische screening Planning diagnostiek: planning uiterlijk een week na screening Afronding diagnostiek: uiterlijk drie weken na screening Behandeling: afhankelijk van de behandelvraag Kennismaking deeltijdbehandeling of klinische opname: binnen drie weken Opname kliniek: afhankelijk van de behandelvraag Crisisopname: dezelfde dag De wachttijd…

Lees meer...

Wachttijden

…ning: niet langer dan een week na je aanmelding. Screeningsgesprek: gemiddeld twee maanden na je telefonische screening. Diagnostiek: gemiddeld niet langer dan drie weken na je screeningsgesprek. Behandeling: voor iedereen verschillend. Kennismaking deeltijdbehandeling of opname kliniek: binnen drie weken. Opname kliniek: voor iedereen verschillend. Crisisopname: dezelfde dag….

Lees meer...

Behandeling in de spec. ggz

…behandeling voor matige tot ernstige en complexe psychiatrische problematiek. We beschrijven uit welke fasen en stappen een reguliere behandeling in de specialistische ggz doorgaans bestaat. De stappen vinden na elkaar maar soms ook (deels) gelijktijdig plaats. Sommige behandelingen kennen een ander verloop dan hier beschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor behandelingen die starten vanuit een crisisopname of (dwang)maatregel en voor behandeling…

Lees meer...

Sitemap

…t medewerkers Wetenschappelijk onderzoek bij Emergis Wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie Zeeuwse netwerkbijeenkomst autisme Ik heb acuut hulp nodig Acute zorg kinderen Acute zorg volwassenen Crisisinterventie en IHT Crisisopname Maatschappelijke opvang Vrouwenopvang Arbeidsvoorwaarden Ik ben in behandeling Forensische zorg Forensische zorg Wat is het? Voor wie? Behandelingen Voorwaarden behandeling Aanmelden Folders…

Lees meer...

Gezamenlijk plan voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…ams in hun eigen regio. Deze zorg breiden we uit met intensieve opname-vervangende of opname-verkortende thuisbehandeling. Patiënten met psychiatrische aandoeningen die klinische behandeling nodig hebben en patiënten die een crisisopname nodig hebben, al dan niet gedwongen, worden nu opgenomen bij de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het ADRZ in Vlissingen, bij de PAAZ van het Regionaal geestelijk gezondheidszorgcentrum…

Lees meer...