Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars


Na het verschijnen van een artikel in Trouw, maandag 28 augustus, over het krappe inkoopbeleid van zorgverzekeraars en de invloed daarvan op het aantal cliënten dat Emergis kan behandelen, is er veel landelijke aandacht voor dit probleem. Zo zenden EenVandaag vanavond, 7 september vanaf 18.15 uur op NPO 1 én NOS om 22.00 uur op NPO 2 een interview uit met Paul de Schipper.

Wat is er nu eigenlijk aan de hand?
Emergis heeft in 2016 en in 2017 te maken (gehad) met een toeloop van cliënten die zware zorg nodig hebben. Zij slokken een groot deel van het beschikbare budget op dat zorgverzekeraars voor beide jaren aan Emergis hebben toegekend. Meteen toen we merkten dat we niet uit zouden komen met de budgetten zijn we met alle zorgverzekeraars opnieuw rond de tafel gegaan. Met VGZ, Menzis, Multizorg en DSW hebben we afspraken om al hun verzekerden te kunnen helpen. Zilveren Kruis geeft vooralsnog aan niet bereid te zijn meer zorg in te kopen en CZ is wel in gesprek met ons maar stelt nieuwe voorwaarden waarmee we niet uit de voeten kunnen. De opstelling van CZ en Zilveren Kruis, betreft ook behandelingen die al in 2016 begonnen zijn en waar zij op dit moment 2,6 miljoen euro (!) niet willen vergoeden. Dit kan Emergis, financieel gezien, niet nog een keer doen en zijn we gedwongen om binnen het beschikbare budget te blijven.

Wat betekent dit?
We hopen nog steeds dat we er samen uit komen. Lukt dit niet dan kunnen we vanaf 1 oktober nieuwe, volwassen cliënten die verzekerd zijn bij CZ of Zilveren Kruis niet meer in zorg nemen. Lopende behandelingen blijven we voorzetten, mensen die in crisis zijn en meteen psychiatrische zorg nodig hebben en kinderen en jongeren onder de 18 jaar, kunnen – ongeacht bij wie ze verzekerd zijn – wel gewoon bij Emergis terecht.
Als het zeker is dat we de behandelstop moeten doorzetten, gaan we cliënten, huisartsen, verwijzers, medewerkers en de Zeeuwse bevolking vanzelfsprekend uitgebreid informeren.

Duurzame oplossing
Om te voorkomen dat we volgend jaar met een zelfde probleem te kampen hebben, willen we graag een duurzame oplossing. Want, bovenliggend, landelijk en groter probleem is de inkoopmethodiek van zorg. Zorgverzekeraars kopen vooraf voor het hele jaar zorg in en stellen daarbij een dwingend omzetplafond in. Dit leidt tot problemen als er meer zorg nodig is dan ingeschat. Een deel van die broodnodig geleverde hulp is onbetaalde zorg en dus een financieel risico. Een ander risico is het welzijn van cliënten, hun familie en de medewerkers. We moeten met te weinig hulpverleners meer zware cliënten langdurig begeleiden en proberen tegelijkertijd de wachtlijsten niet buiten de Treeknormen te laten lopen. Cliënten, familie en de huisartsen geven al langer aan slecht terecht te kunnen en te maken te hebben met lange wachtlijsten. Dit baart ons zorgen. Onder meer via landelijke media roepen we politiek en zorgverzekeraars op de ggz met spoed tegemoet te komen om iedereen die specialistische zorg nodig heeft te kunnen blijven helpen.

Een voorproefje van de uitzending van EenVandaag vindt u hier.

Printversie van deze paginaPrint