Spanning of geweld in huis 

Ruzies tussen partners
Waar mensen samenleven, ontstaan altijd meningsverschillen. Iedereen is immers anders. Maar wanneer dit vaak voorkomt, kan er spanning ontstaan in een relatie. Dit komt in alle relaties voor of deze nu heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel of transgender van aard zijn. Wanneer deze spanning oploopt en beide partners het moeilijk vinden om ruzies op een goede manier op te lossen, kunnen meningsverschillen en ruzies uit de hand lopen. Ze kunnen  uitmonden in geweld, zoals schelden, dreigen, slaan of schoppen. Dat is ingrijpend voor het hele gezin: verdriet, pijn en machteloosheid spelen bij alle gezinsleden. Vaak spelen er bij deze manieren van agressie andere problemen op de achtergrond, waardoor de spanning zo oploopt. Er kunnen financiële problemen zijn, psychische klachten of moeite met communiceren. Ook kunnen zowel plegers als slachtoffers van huiselijk geweld in hun jeugd ervaring hebben gehad met agressie en geweld, waardoor ze niet geleerd hebben om ruzies zonder geweld op te lossen. Kinderen kunnen als getuigen en slachtoffers van geweld beschadigd raken en gedragsproblemen en psychische problemen krijgen.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties (ook wel ‘Huiselijk Geweld’ genoemd)
Geweld dat door iemand uit de huiselijke kring of het netwerk van het slachtoffer wordt gepleegd noemen we geweld in afhankelijkheidsrelaties. Met huiselijke kring en netwerk worden (ex-)partners, familieleden en (huis)vrienden, kennissen bedoeld. Het gaat om alle vormen van geweld; fysiek, emotioneel/psychisch, seksueel, financieel of online, om stalking en getuige zijn van (ex-)partnergeweld. Het kan de vorm aannemen van kindermishandeling, ouder(en)mishandeling of (ex-)partnergeweld en eer -gerelateerd geweld. Huiselijk geweld zorgt voor onveiligheid, voor jezelf én voor je kinderen, die als getuigen en slachtoffer ernstige problemen krijgen in hun ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om hulp te zoeken. Dat geldt ook voor plegers van het geweld, die wel wíllen stoppen met het geweld, maar steeds terugvallen in dit gedrag. Daardoor kan ernstige schade worden berokkend in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Huiselijk geweld tegen mannen
Mannenmishandeling wordt door de mannen die dit betreft niet altijd gezien als een probleem, noch als een vorm van huiselijk geweld. Er worden ongeveer 80.000 mannen per jaar ernstig mishandeld in huiselijke kring. Deze mannen hebben vaak het idee dat er weinig tot geen lotgenoten zijn oftewel dat zij de enige zijn dit meemaken. Een feit is dat slecht 3 procent van deze mannen zich meldt bij de politie. Voor meer informatie zie https://www.mannenmishandeling.nl/

Loverboy problematiek en sexting
Voor meer informatie zie https://centrumseksueelgeweld.nl/

 

Printversie van deze paginaPrint