‘Ter herinnering aan allen die vochten of weerloos waren’


Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei op de Grote Markt in Goes heeft Sabien Raams namens Emergis een krans gelegd ter herinnering aan ‘allen die vochten of weerloos waren’. Zo herdenken wij alle Joodse psychiatrische patiënten die tijdens de Tweede Wereldoorlog massaal vermoord werden én alle andere psychiatrische patiënten die stierven door verwaarlozing.

Wilt u meer weten over de zogeheten verhulde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog? Lees dan de column ‘Verhulde slachtoffers. Psychiatrische patiënten tijdens de Tweede Wereldoorlog’ van Dienke Hondius.

Printversie van deze paginaPrint