Symposium ‘De basis GGZ in al haar facetten’ op 7 februari 2013


 

>> Bekijk de uitnodiging voor het symposium en het programma

>> Inschrijven voor het symposium en/of afscheidsfeest niet meer mogelijk

De komende jaren wordt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gereorganiseerd. Een derde van de klinische behandelplaatsen wordt omgezet naar ambulant. Twintig procent van de patiënten die nu behandeld worden in de tweede lijn, worden overgeheveld naar de eerstelijns basis GGZ. Welke gevolgen heeft deze verandering voor hulpvragers, huisartsen, bedrijfsartsen, hulpverleners, gemeenten, en andere betrokkenen?

Op 7 februari 2013 lichten prominente wetenschappers en professionals de verschillende facetten van de basis GGZ toe tijdens het symposium ‘De basis GGZ in al haar facetten’. Emergis organiseert dit symposium ter gelegenheid van het afscheid van Paul Rijnders, directeur Indigo. In zijn loopbaan stond de samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg en de huisarts centraal, evenals het ontwikkelen van effectieve en efficiënte behandelmethoden.

Wij nodigen u van harte uit dit symposium bij te wonen. Aansluitend kunt u tijdens een receptie Paul Rijnders de hand schudden. ’s Avonds is er een feest voorgenodigden. Graag tot 7 februari!

Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur Emergis
Rick Mentjox, psychiater, raad van bestuur Emergis

Inschrijven kan t/m 3 februari 2013

 Programma

14.30 uur Ontvangst

15.00 uur Welkom door raad van bestuur Leen van Leersum

15.05 uur Opening Marc Verbraak

15.15 uur De basis GGZ, het facet van organisatie en bekostiging Richard Janssen

15.35 uur Preventie van depressieve stoornissen: mogelijkheden en uitdagingen Pim Cuijpers

15.55 uur De basis GGZ, lust of last voor de huisarts?
Patrick Bindels

16.15 uur Improving access to psychological therapies and the competences of the POH-GGZ Paul Farrand

16.35 uur De basis GGZ, integratie in plaats van fragmentatie 
Els Heene

17.00 uur Pauze

17.15 uur Discussie onder leiding van
Marc Verbraak en Martin Appelo

17.45 uur Sluiting

Aansluitend receptie en afscheid Paul Rijnders.
’s Avonds is er een feest voor genodigden.

Datum, tijd, locatie

  • Datum: donderdag 7 februari 2013
  • Tijd: vanaf 14.30 uur
  • Locatie: Hotel Van der Valk, Paukenweg 3, Middelburg (gewijzigd!)
  • Doelgroep: professionals van eerstelijns en tweedelijns ggz-instellingen, (huis)artsen, bestuurders, beleidsmakers, zorgverzekeraars en alle andere belangstellenden.

>> Bekijk de uitnodiging voor het symposium en het programma

>> Inschrijven voor het symposium en/of afscheidsfeest niet meer mogelijk

Printversie van deze paginaPrint