Samenwerken in het Centrum Seksueel Geweld


ZorgSaam Ziekenhuis, Adrz, Politie en Emergis ondertekenen woensdag 21 november een convenant waarin zij hun bijdrage aan het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Zeeland concreet maken.

Het CSG biedt dag en nacht hulp aan slachtoffers die zeven dagen of korter geleden een aanranding of een verkrachting hebben mee gemaakt. De eerste week direct na seksueel geweld biedt namelijk unieke kansen op medisch, psychologisch en forensisch vlak die daarna verkeken zijn. Slachtoffers die geen contact met politie willen of aangeven langer dan zeven dagen geleden seksueel te zijn misbruikt, kunnen ook van het CSG gebruik maken. Kenmerkend voor een CSG is dat zorg vanuit verschillende disciplines integraal wordt verleend. Dit gebeurt door bevoegde en bekwame hulpverleners die hier dagelijks mee te maken hebben en ervaring hebben met deze specifieke problematiek. De slachtoffers kunnen terecht op één locatie boven en op één locatie beneden de Westerschelde en krijgen goed afgestemde zorg.

Samenwerken
De samenwerking tussen ZorgSaam Ziekenhuis, Adrz, Politie en Emergis leidt er toe dat er in sommige gevallen forensisch-medisch onderzoek kan worden gedaan en zo nodig acute medische zorg wordt verleend gericht op behandeling van letsel en het voorkomen van zwangerschap en soa’s. Ten slotte kan psychologische zorg geboden worden om herstel te bevorderen.

Week tegen kindermishandeling
Ook kinderen kunnen te maken krijgen met seksueel geweld. Het convenant wordt dan ook ondertekend in de week tegen kindermishandeling.
Locatie: WLB Lunchcafé Van de KooK (bij Emergis), Oostmolenweg 101 in Kloetinge. Tijd: 16.00 uur.

Printversie van deze paginaPrint