Project: Inzet ervaringsdeskundigheid bij dreigende dakloosheid


Stichting HerstelTalent en het team maatschappelijke en justitiële dienstverlening van Emergis slaan de handen ineen in het project PREDA; preventie dakloosheid in Zeeland met de pilot ‘Inzet ervaringsdeskundigheid’. Mensen die vanwege ontwrichtende levensomstandigheden dakloos dreigen te raken en aangemeld zijn bij het team van maatschappelijke en justitiële dienstverlening (MJD) worden gekoppeld aan een ervaringsdeskundige van HerstelTalent.

De ervaringsdeskundigen begeleiden gedurende 45 weken twintig deelnemers 1,5 uur per week. Dit gebeurt naast de reguliere begeleiding van MJD. HerstelTalent tekent het levensverhaal op van de deelnemers. Dit geeft onder andere informatie over hoe iemand in de situatie van dreigende dakloosheid terecht is gekomen en biedt aanknopingspunten hoe dit mogelijk voorkomen had kunnen worden. Samen met de deelnemers kijken de ervaringsdeskundigen wat nodig is voor het klinisch, maatschappelijk, persoonlijk en functioneel herstel. Deze analyse geeft een startpunt voor verdere ondersteuning.

Onafhankelijk onderzoek
Met het project willen HerstelTalent en Emergis beter zicht krijgen op de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen in deze trajecten. Tegelijkertijd gaan de levensverhalen en ervaringen informatie opleveren over mogelijkheden om dakloosheid te voorkomen en herstel te bevorderen. Coline van Everdingen, onafhankelijk onderzoeker, verzorgt de evaluatie van deze pilot in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Om die reden worden gegevens verzameld over de situatie aan het begin en bij afronding van de trajecten. De uitkomsten hiervan worden in een adviesrapport, gedeeld met alle Zeeuwse gemeenten als input voor gemeentelijk beleid.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van het CZW Bureau.

Printversie van deze paginaPrint