Op weg naar toekomstbestendige en duurzame acute ggz


Met toewijding hebben we bij Emergis gewerkt aan het door ontwikkelen van een toekomstbestendige en duurzame 24/7 acute ggz. Vanaf 2 januari 2024 zijn de crisisdienst en de drie teams intensive home treatment (IHT) samengevoegd tot één team voor heel Zeeland met spreiding over de drie regio’s: Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelderegio. Dit Zeelandbrede team acute ggz IHT biedt hoogwaardige acute zorg aan volwassenen & ouderen met mentale problemen en/of verslavingsproblemen; vanaf het eerste contact tot nazorg.

Wat betekent dit voor onze cliënten?
De zorg en behandeling zelf veranderen niet. Bij het eerste contact in een crisis proberen we, net als nu, het liefst af te spreken op de hoofdlocatie in Kloetinge of in Terneuzen. Als dat niet kan, doen we de beoordeling bij de persoon thuis. Dankzij het nieuwe model krijgen cliënten vanaf dat eerste contact direct zorg van het juiste team. Zelfs als iemand wordt opgenomen, blijft het team acute ggz IHT een belangrijke rol spelen in het behandeltraject. IHT biedt snel hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen die in crisis zijn, of dreigen te raken. We proberen dit te doen in de minst beperkende omgeving. We beoordelen in elke situatie of het veilig is om thuis te blijven en behandeld te worden. Het voordeel hiervan is dat mensen hun normale rollen kunnen blijven vervullen, zoals ouder of partner, en dat we gebruikmaken van de steun uit hun omgeving. Als het toch nodig is om opgenomen te worden, dan proberen we dat zo kort mogelijk te doen, maar zo lang als nodig is.

Wat betekent dit voor familie en naasten?
Er is één team waar familie en naasten contact mee kunnen opnemen vanaf het allereerste moment dat ze hulp nodig hebben. Ze hoeven dus niet eerst naar de crisisdienst en later naar IHT te gaan. Zo is meteen duidelijk bij wie ze terecht kunnen voor informatie of vragen.
Behandeling thuis zorgt ervoor dat mensen sneller en beter herstellen. In de eigen omgeving is het ook gemakkelijker om familie en naasten effectief te betrekken in het zorgproces, op een manier waarbij iedereen gelijkwaardig is.

Wat betekent dit voor verwijzers zoals huisartsen?
Een triagist van Emergis neemt de eerste beoordeling op zich, waardoor verwijzers 24/7 een duidelijk aanspreekpunt hebben.

Dit project heeft tot doel om – in tijden waar de gezondheidszorg onder druk staat en we door een tekort aan zorgprofessionals het werk met (steeds) minder mensen moeten doen – de kwaliteit en dienstverlening van onze acute zorg te waarborgen en efficiënt om te gaan met de inzet van onze waardevolle collega’s

Printversie van deze paginaPrint