Samenwerken

Emergis werkt samen met bijna alle Zeeuwse zorgaanbieders. Denk hierbij aan de Zeeuwse huisartsen, particuliere praktijken en ziekenhuizen. Ook werken we samen met scholen, politie en justitie.
Juvent is een belangrijke partner van Emergis. Samen hebben we het zorgaanbod voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking en psychische problematiek opgezet.

Lucertis

Emergis werkt nu al intensief samen met Lucertis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Samen bundelen we onze kennis en expertise zodat alle kinderen uit Zeeland, de Zuidhollandse Eilanden, Rijnmond en aangrenzende regio’s kwalitatief goede geestelijke kinder- en jeugdzorg kunnen krijgen. Onderdeel van Lucertis is de De Fjord. De Fjord is een landelijk werkend centrum voor forensische- en orthopsychiatrie. Mocht het nodig zijn om doorverwezen te worden dan gaat dat in overleg met de behandelaar. In principe is De Fjord bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar.

De Hoop ggz

Met De Hoop ggz uit Dordrecht werkt Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie samen op het gebied van acute zorg. De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische en verslavingsproblemen.

OdyZee School & College

Op het terrein van Emergis in Kloetinge is het OdyZee School & College gevestigd. OdyZee is een REC-4 school. Het is een orthopedagogische onderwijsinstelling waar onderwijs wordt geboden aan leerlingen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met psychiatrische problematiek. De meeste leerlingen hebben een diagnose in het autistisch spectrum. Het OdyZee biedt zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Kinderen en jongeren die in de kliniek van Emergis zijn opgenomen kunnen er naar school. Naast OdyZee werken we ook samen met praktijkonderwijs in Goes. Jongeren met een licht verstandelijke beperking die in de kliniek zijn opgenomen volgen er soms praktijkonderwijs.

Printversie van deze paginaPrint