Halverwege 2023 behandeling volwassenen met autisme én andere psychische problemen zo veel mogelijk thuis


Onze hulp is zoveel mogelijk dichtbij, in de eigen omgeving omdat we weten: beter worden doe je thuis vaak het best. Dit betekent dat we steeds kritisch naar ons klinische aanbod kijken en ons (intensieve) behandelaanbod in de regio’s blijvend verder verstevigen. Zo behandelen we in Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelderegio vanuit onze regionale teams jaarlijks zo’n 10.000 cliënten.

Een volgende stap in deze beweging is het besluit om halverwege het aantal bedden in de kliniek autisme in Kloetinge af te bouwen van zestien naar vijf.

Goede zorg voor mensen met autisme in combinatie met andere psychische problemen omvat intensieve gesprekken door verschillende zorgprofessionals in nauwe samenwerking met naasten. Ook de mogelijkheid om met behulp van onze expertise en allerlei andere hulpmiddelen zelf actief aan de eigen mentale gezondheid te werken maakt onderdeel uit van goede zorg. Zo kunnen we, zodra iemand het weer zelf kan, vol vertrouwen een paar stappen terugdoen.

Als het in de toekomst tóch nodig is om tijdelijk opgenomen te worden, dan kan dat – zo kort mogelijk – nog steeds in één van de klinieken van Emergis in Kloetinge. Collega’s met specifieke kennis van autisme blijven beschikbaar.

Dit alles neemt niet weg dat het besluit de kliniek autisme te sluiten ook spannend is. Voor cliënten is de kliniek soms een goede tijdelijke plek voor hun herstel (geweest) en ook medewerkers hebben er altijd met hart en ziel gewerkt. Het feit dat dit stopt, en de onzekerheid die dit voor hen met zich meebrengt, begrijpen wij.

Wat betekent dit voor de cliënten en medewerkers van de kliniek autisme?
Met de cliënten die nu nog zijn opgenomen en hun naasten is natuurlijk goed gesproken en zijn goede afspraken gemaakt. Medewerkers die graag met mensen met autisme in combinatie met andere psychische problemen werken, kunnen hun baan voortzetten in onze andere klinieken of in onze regionale teams.

Printversie van deze paginaPrint