Eric van Furth: lid raad van toezicht Emergis


Eric van Furth (1958) treedt 18 mei 2024 toe tot de raad van toezicht van Emergis. Hij volgt hiermee Carla Lasonder op die na acht jaar haar maximale zittingstermijn heeft bereikt. De raad van toezicht en raad van bestuur danken Carla Lasonder hartelijk voor haar actieve bijdrage en positief kritische houding.

Prof. dr. Eric van Furth is klinisch psycholoog bij GGZ Rivierduinen en hoogleraar eetstoornissen, afdeling Psychiatrie LUMC. Hij was eerder directeur behandelzaken bij GGZ Rivierduinen, voorzitter van de raad van toezicht van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, voorzitter van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) en verbonden aan de TOPGGz Visitatiecommissie en de stuurgroep landelijke Ketenaanpak EETstoornissen (K-EET).

Van Furth: “De ambitie van Emergis, het samen werken aan een goede mentale gezondheid van alle mensen in Zeeland, is modern en uitdagend! Ik sta de raad van bestuur graag bij in het verwezenlijken van deze ambitie. Mijn kennis en ervaring op het gebied van eHealth, ecommunities en netwerkvorming komen hierbij van pas”.

Printversie van deze paginaPrint