Onderzoek

Na je aanmelding is er een telefonische screening. Een medewerker van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie belt op en stelt je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker of Emergis jou verder kan helpen.

Uitgebreid onderzoek

Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek (testen, gesprekken).

Soms is een observatieopname nodig. Bij een observatieopname word je twee maanden opgenomen in de kliniek. In de weekenden ben je gewoon thuis. De medewerkers bekijken hoe jij functioneert in de groep en wat de oorzaak is van je problemen. Onderzoek doen noemen we ook wel diagnostiek.

Printversie van deze paginaPrint