Werkplekleren

Werkplekleren Werkplekleren, het woord zegt het al: leren op uw werkplek. In het verzorgingshuis of verpleeghuis waar u leiding geeft krijgen uw medewerkers begeleiding, coaching en advies om hun deskundigheid te bevorderen. In dit geval vergroot het team vaardigheden in het omgaan met cliënten met psychiatrische en/of psychogeriatrische problematiek en dooruit voortkomend probleemgedrag. Doelgroep Werkplekleren is vooral bedoeld voor…

Lees meer...

Sitemap

Aanmelden Dag van de Verpleging Aanmelden gastaccount Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden klankbordbijeenkomst gedragscode Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Aanmelden stagiair Aanmelden vrijwilliger Aanmeldformulier Gastaccount Arbeidsvoorwaardengesprek Bijeenkomst IPS Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Dagje wellness…

Lees meer...