GGZ verpleegkundig specialist kan fungeren als hoofdbehandelaar


 

Op 1 april 2014 hebben de GGZ verpleegkundig specialisten van de zorgprogramma’s eetstoornissen en verslavingszorg een pilot afgerond. Het doel van de pilot was een beschrijving te maken van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de GGZ verpleegkundig specialist (GGZ-VS).

Protocollen

Het belangrijkste projectresultaat is de constatering dat de GGZ-VS’en binnen de genoemde  zorgprogramma’s goed de rol van hoofdbehandelaar kunnen vervullen. Tot deze constatering zijn zij gekomen nadat ze protocollen voor farmacotherapie en somatische screening hadden beschreven in samenwerking met de psychiater en klinisch psycholoog van de zorgprogramma’s.

Verpleegkundig specialist

Sinds 2009 kent Nederland verpleegkundig specialisten (VS’en). Dit zijn verpleegkundigen met een masteropleiding. VS’en werken in alle sectoren van de gezondheidszorg: van geestelijke gezondheidszorg tot gezondheidscentrum, van langdurige zorg tot ziekenhuis. VS’en mogen voorbehouden handelingen verrichten en geneesmiddelen voorschrijven. Welke geneesmiddelen de GGZ-VS’en van Emergis precies mogen voorschrijven, is afhankelijk van diverse factoren.

Voor meer informatie over de pilot GGZ-VS kunt u contact opnemen met projectleider en GGZ verpleegkundig specialist Marieke van de Geer, vandegeer@emergis.nl.

Printversie van deze paginaPrint