Aanmelden vrijwilliger

Het onderstaande formulier dient samen met de vrijwilliger ingevuld te worden. Dit duurt ongeveer 15 minuten. In dit formulier worden o.a. vragen gesteld over de persoonlijke situatie van de vrijwilliger en de gegevens van de inzet. Aan de hand van het ingevulde formulier worden de gegevens in ons personeelssysteem verwerkt.
Het formulier kan niet tussentijds worden opgeslagen.

Het identiteitsbewijs van de vrijwilliger dient als pdf-bestand te worden geüpload.

Via de mail ontvangt de vrijwilliger de aanvraag voor de verklaring omtrent het gedrag (VOG). Wanneer deze is aangevraagd en ontvangen, kan de vrijwilliger de kosten ervan declareren met dit declaratieformulier (print dit alvast voor de vrijwilliger). De VOG dient dan als bijlage bijgevoegd te worden.

Per post ontvangt de vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst in tweevoud, met als bijlage de gedragscode van Emergis en een flyer van zorgverzekeraar CZ waarin informatie staat over collectief voordeel op de zorgverzekering voor vrijwilligers.

Mocht de vrijwilliger nog vragen hebben, kan hij/zij die stellen via personeel@emergis.nl.

 

Ga naar het formulier.

Printversie van deze paginaPrint