Aanmelden vrijwilliger

Het onderstaande formulier dient samen met de vrijwilliger ingevuld te worden. Dit duurt ongeveer 15 minuten. In dit formulier worden o.a. vragen gesteld over de persoonlijke situatie van de vrijwilliger en de gegevens van de inzet. Aan de hand van het ingevulde formulier worden de gegevens in ons personeelssysteem verwerkt.
Het formulier kan niet tussentijds worden opgeslagen.

Het identiteitsbewijs van de vrijwilliger dient als pdf-bestand te worden geüpload.

Via de mail ontvangt de vrijwilliger de aanvraag voor de verklaring omtrent het gedrag (VOG). Emergis kan voor haar vrijwilligers gratis een aanvraag klaarzetten. De vrijwilliger dient dan wel gebruik te maken van DigiD. De originele VOG dient uiterlijk binnen twee maanden na aanvang van de vrijwilligersactiviteiten te zijn opgestuurd naar de afdeling P&O (Postbus 253, 4460 AR Goes).

De vrijwilliger ontvangt een vrijwilligersovereenkomst, met als bijlage de gedragscode van Emergis.  De vrijwilliger kan gebruik maken van de collectieve verzekering via Emergis Zorg Collectief.

Mocht de vrijwilliger nog vragen hebben, kan hij/zij die stellen via personeel@emergis.nl.

 

Ga naar het formulier.

Printversie van deze paginaPrint