Werkplekleren

Werkplekleren, het woord zegt het al: leren op uw werkplek. In het verzorgingshuis of verpleeghuis waar u leiding geeft krijgen uw medewerkers begeleiding, coaching en advies om hun deskundigheid te bevorderen. In dit geval vergroot het team vaardigheden in het omgaan met cliënten met psychiatrische en/of psychogeriatrische problematiek en dooruit voortkomend probleemgedrag.

Doelgroep

Werkplekleren is vooral bedoeld voor verzorgenden, verpleegkundigen en activiteitenbegeleiders in verpleeg- en verzorgingsinstellingen en thuiszorg.

Het doel

  • Door deskundigheid van medewerkers in de sector Verpleging & Verzorging (V&V) te bevorderen, bevorderen we het welzijn van de ouderen en voorkomen we het gebruik van zwaardere zorgproducten. Zo kunnen ouderen met psychiatrische problematiek zo lang mogelijk in de zorginstelling of thuis kunnen blijven wonen.
  • Door deskundigheid van medewerkers in de sector V&V te bevorderen, willen we voorkomen dat zij overvraagd worden en daardoor psychosociale klachten ontwikkelen.

Meer info?

Neem contact op met Emergis ouderenpsychiatrie, telefoon 0113 26 74 30.

Printversie van deze paginaPrint