Emergis Response

Over Response

Het Response Crisisinterventiemodel is een manier van crisishantering waarbij (non)verbale interventies voorop staan. Praten en luisteren is beter dan fysiek ingrijpen. De verbale interventies worden alleen als het echt nodig is ondersteund met fysieke interventies.

Zoals alle eerste-hulpdiensten, van de brandweer tot de ambulanceverpleegkundigen, heeft het Response Crisisinterventiemodel een vastgestelde handelwijze voor hulpverleners in crisissituaties. Het Response-protocol haalt de onzekerheid weg over ‘Wat moet ik doen?’.

 

Alexandria Windcaller, grondlegger Response:

Alexandria Windcaller“We moeten een cliënt in crisis niet zien als een lastig persoon, maar als een persoon in nood die op dat moment het beste doet met de mogelijkheden die hij heeft. Vragen wat er aan de hand is en oplossingen zoeken terwijl iemand nog niet helder denkt, werkt als olie op het vuur. Breng iemand eerst tot normale ademhaling in helder denken, daarna kun je over de inhoud praten.”

Printversie van deze paginaPrint