Emergis Response

Hoe zien de trainingen eruit?

Handelen volgens de Response-filosofie is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is zowel een basistraining van één of twee dagen als een jaarlijkse herhalingstraining erg belangrijk. In deze trainingen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • definities van veiligheid: persoonlijke veiligheid, zelfbeheersing en omgevingsveiligheid;
  • beoordelen van én leren zorgen voor eigen veiligheid; emotionele zelfbeheersing is hierin wezenlijk;
  • de omgevingsveiligheid beoordelen en leren de omgeving veilig te maken;
  • de inhoud loslaten, want in de hitte van emoties kun je niet over inhoud praten;
  • oorzaken van boosheid begrijpen;
  • fysieke interventies met respect voor de ander.
Printversie van deze paginaPrint