Emergis Response

Daarom Response

Emergis heeft voor het Response Crisisinterventiemodel gekozen omdat deze mensvriendelijke benadering ons aanspreekt. Een omgeving met minder agressie en een veilige manier van omgaan met elkaar, is prettiger voor iedereen. Voor  cliënt, familielid en hulpverlener. Een ander doel van het Responseprotocol is ‘dwang en drang’ verminderen. Daarom worden alle medewerkers van Emergis getraind in het omgaan met crises, conflicten en agressie.

Het Response Crisisinterventiemodel is een protocol voor álle medewerkers, ongeacht functie of plaats in de organisatie. Zeer diverse instellingen in Amerika werken al 25 jaar met dit protocol: zowel psychiatrische instellingen, ziekenhuizen, gevangenissen, bij de politie als bibliotheken en scholen. Ook dat is een reden om te kiezen voor het Response Crisisinterventiemodel.

Printversie van deze paginaPrint