Werkconferentie, samenwerking gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg Zeeland


De organisaties Emergis, Arduin, Gors, Tragel en Zuidwester gaan hun kennis en expertise bundelen om zo met elkaar samen te werken aan kwalitatief goede medische- en geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een beperking in Zeeland.

Een eerste start hierin is een werkconferentie die de organisaties organiseren op 14 juni in Vlissingen. Het betreft een interne werkconferentie met een praktisch karakter. Kennismaking en het maken van werkafspraken tussen professionals die zorg bieden aan cliënten met een gecombineerde vraag op het gebied van een beperking en psychiatrie staan tijdens de conferentie centraal.

Met elkaar willen deze vijf organisaties een goed functionerend netwerk opzetten met daarin professionals die medische- en geestelijke gezondheidszorg bieden aan mensen met een beperking. Deze zorg moet altijd beschikbaar en makkelijk toegankelijk zijn voor (toekomstige) cliënten. Door middel van deze samenwerking willen de organisaties de zorg in Zeeland op een hoger niveau brengen en houden. De komende periode wordt gebruikt om te bespreken en te onderzoeken hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen.

Kijk voor meer informatie over:

Printversie van deze paginaPrint