Informatie voor verwijzers

Zorgprogramma’s kinder- en jeugdpsychiatrie

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie biedt diagnostiek, observatie, behandeling en crisisinterventies voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek. Er zijn zes zorgprogramma’s:

  • 0-6 jaar
  • Aanmelding & acute zorg
  • Angst- en stemmingsstoornissen
  • Ontwikkelingsstoornissen
  • Eetstoornissen
  • Amares/lichte verstandelijke beperking

Alle zorgprogramma’s zijn voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voor zorgprogramma Amares/lichte verstandelijke beperking ligt de leeftijdsgrens hoger: tot 23 jaar.

Printversie van deze paginaPrint