Informatie voor verwijzers

Wachttijden Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie hanteert de volgende wachttijden:

  • Telefonische screening: uiterlijk een week na aanmelding
  • Face-to-face-screening: uiterlijk drie weken na telefonische screening
  • Planning diagnostiek: planning uiterlijk een week na screening
  • Afronding diagnostiek: uiterlijk drie weken na screening
  • Behandeling: afhankelijk van de behandelvraag
  • Kennismaking deeltijdbehandeling of klinische opname: binnen drie weken
  • Opname kliniek: afhankelijk van de behandelvraag
  • Crisisopname: dezelfde dag

De wachttijd is niet alleen afhankelijk van de mogelijkheden binnen kinder- en jeugdpsychiatrie maar ook van de mogelijkheden van de cliënt.

De actuele wachttijden vindt u hier.

Printversie van deze paginaPrint