Informatie voor verwijzers

Afspraken samenwerkingspartners

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie heeft afspraken gemaakt voor samenwerking met partners in de regio. De verwijzing dient formeel plaats te vinden door een jeugdarts, huisarts of een medisch specialist. Als dat niet mogelijk is, is een overleg met het CJG of de huisarts noodzakelijk.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Onze psychiater heeft maandelijks overleg met de kinderartsen van ADRZ. Hierin kan het medicatiebeleid dan wel doorverwijzing aan de orde komen.

Eleos
Cliënten van Eleos kunnen zich direct melden voor deeltijdbehandeling van Ithaka van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie. Vaak gaat het om kinderen en jongeren met problematiek uit het autismespectrum. Op verzoek van Eleos kan Ithaka een ADOS-onderzoek afnemen. Aanmeldformulier.

GGZ Westelijk Noord-Brabant
GGZWNB kan cliënten van 6 tot 18 jaar direct verwijzen  naar Ithaka Kliniek voor crisis-, observatie- en/of behandelopname. Voor crisisaanmeldingen belt u naar 0113 26 78 50 of 06 22 94 80 91.Aanmeldformulier

Kentalis
Op verzoek van Kentalis kan Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie een kinderpsychiatrisch onderzoek verrichten. Aan te vragen via Aanmelding & acute zorg.

Lucertis
Lucertis kan cliënten van 6 tot 18 jaar direct verwijzen  naar Ithaka Kliniek voor crisis-, observatie- en/of behandelopname. Voor crisisaanmeldingen belt u naar 0113 26 78 50 of 06 22 94 80 91. Aanmeldformulier

Printversie van deze paginaPrint