Informatie voor verwijzers

Preventie, basiszorg, generalistische behandeling

Indigo in Zeeland, onderdeel van Emergis, levert preventieve zorg, basiszorg en generalistische behandeling voor lichte tot matige psychische klachten. Dat doen we in de vorm van preventie-activiteiten, cursussen of korte behandelingen. Met aandacht voor psycho-educatie en zelfmanagement, eventueel via online modules. We proberen de gezonde en sterke kanten van mensen en hun omgeving te versterken. Als het nodig is, verwijzen we direct door naar specialistische zorg. En vanaf de specialistische behandeling is er een weg terug naar de generalistische behandeling.

Aanmelden preventie
Indigo Preventie
tel. 0113 24 60 60
fax 0113 24 60 61

Aanmelden basiszorg en generalistische behandeling
Indigo Behandeling
tel. 0113 24 60 60
fax 0113 24 60 61

 

Printversie van deze paginaPrint