Psychiater kind en jeugd (uren per week: 24 - 36)

Afdeling: Kind & jeugd
Locatie: Kloetinge
Contactpersoon: Joke Tiemersma
Sluitingsdatum: 31 januari 2023

“Het is zo mooi om iets te kunnen betekenen in het leven van kwetsbare kinderen en hun gezinnen; om hun verdere ontwikkeling een andere koers op te helpen varen. Samen met mijn collega's binnen kind & jeugd wil ik zoeken naar een manier waarop we dit kunnen blijven bieden in Zeeland, op een eigentijdse wijze waarop we trots kunnen zijn en blij en voldaan naar onze eigen gezinnen kunnen terugkeren na een werkdag". Mie Dereu, directeur behandelzaken  Emergis kind & jeugd.

Om de drempel voor deze zorg te verlagen, bieden wij hierbij deze leuke functie binnen een dynamisch en betrokken team ook aan als online psychiater bij Emergis Kind & Jeugd.

Jouw werkplek

Emergis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, opvang en welzijn. Jaarlijks behandelen of begeleiden we ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat gebeurt door zo'n 1.400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Dat zijn hulpverleners als preventiewerkers, verpleegkundigen, therapeuten, agogen, psychologen en psychiaters. Maar ook mensen in ondersteunende functies zoals secretaresses, receptionistes, huishoudelijk medewerkers en technisch personeel.

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. De naam 'Emergis' betekent dan ook: jij komt boven.

Met iedere cliënt kijken we welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. We werken bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen.


Kind & jeugd

Emergis kind & jeugd richt zich op de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met veelal complexe (sociaal) psychiatrische problematiek en hun directe omgeving, in samenwerking met onze ketenpartners. In totaal werken er bij Emergis kind en jeugd ongeveer 120 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie.                                   
Het behandelaanbod is breed en divers. We werken ambulant poliklinisch van 0-18 jaar en ambulant outreachend in de crisiszorg. Er zijn verschillende dagklinische behandelgroepen en er is een klinisch aanbod dat momenteel omgevormd wordt naar een high intensive care (HIC)-jeugd in nauwe samenwerking met intensive home treatment (IHT). We bieden diagnostiek, begeleiding en behandeling aan kinderen en hun gezinnen. Dit kunnen kinderen zijn met de volgende problematiek: licht verstandelijk beperkt (LVB) en psychiatrie, angst- en stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, psychotische stoornissen, trauma, hechtingsproblematiek en gemengde complexe problematiek. Voor het jonge kind is er tevens een poliklinisch aanbod. En er is een ambulant, dag-klinisch en klinisch aanbod voor jongeren met eetstoornissen, waarbij we nauw samenwerken met het aanbod eetstoornissen voor volwassenen (met het certificaat TopGGZ).

Binnen Emergis kind & jeugd leiden we artsen in opleiding tot specialist (AIOS) op vanuit de algemene A-opleiding van Emergis en AIOS vanuit de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater uit België. Voor de komende jaren liggen er nog tal van uitdagingen op verschillende gebieden waaronder hoogcomplexe zorg en ketensamenwerking.

Wij zijn op zoek naar een psychiater kind & jeugd.

Jouw werkzaamheden

Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je bent een leading professional in of consulterend aan één of meerdere van onze multidisciplinaire teams en medeverantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van kinderen en hun gezinnen. En je geeft supervisie aan deskundige en betrokken collega’s.
 • Je bent proactief in de samenwerking met je team en het management t.a.v. het ontwikkelen van (nieuw) inhoudelijk beleid en in de verdere samenwerking met onze netwerkpartners in Zeeland.
 • Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het IHT team.
 • Je bepaalt medicatiebeleid en voert zorgafstemmingsgesprekken.
 • Je geeft supervisie aan AIOS.
 • Je neemt deel aan de 24-uurs crisisdienst.
 • Je exacte takenpakket wordt samen met jou vastgesteld in samenspraak met de huidige psychiaters en mede afhankelijk van jouw voorkeuren en interesses.

Jouw profiel

Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel:

 • Je bent psychiater en hebt een (bij voorkeur) geldige aantekening in de kinder -en jeugdpsychiatrie.
 • Je bent een teamplayer met een open houding naar collega’s.
 • Je beschikt over tact, overtuigingskracht, zelfreflectie en vermogen tot motiveren.
 • Je bent nieuwsgierig en houdt van een uitdaging.
 • Je staat ervoor open om jezelf en je team steeds verder te professionaliseren.

Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Jouw voordeel

Als je werkt als Psychiater kind en jeugd bij Emergis maak je deel uit van een organisatie met korte lijnen die gelooft in bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Wij bieden je:

 • Een platte en laagdrempelige organisatie waar de lijnen kort zijn.
 • Uitstekende administratieve ondersteuning waardoor je je vooral bezig kunt houden met het verlenen van zorg.
 • Beloning conform cao GGZ. Dit betekent voor jou o.a. de volgende voordelen: eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, collectieve zorgverzekering.
 • Een uitstekende vergoedingsregeling voor bereikbaarheidsdiensten.
 • Een eenmalige vestigingspremie van maximaal € 20.000,-.
 • Maandelijks een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag van 10% van je bruto maandsalaris over de te werken uren.
 • De Zeeuwse economie is sterk en omvat vele grote werkgevers. Emergis heeft goede relaties met hen en bemiddelt graag om ook voor je partner een passende werkkring in de regio te vinden.

Ga jij de uitdaging aan als Psychiater kind en jeugd?

Neem voor meer informatie contact op met Joke Tiemersma (Manager a.i.) via 0113 26 78 06. Heb je interesse? Klik dan op 'direct solliciteren'.

 

 

Emergis’ visie op zorg

Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie: Samen sterk, sterker samen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteer Direct

Printversie van deze paginaPrint