Maatschappelijk werker (uren per week: 24 - 24)

Afdeling: Klinische behandeling specialistisch/voortgezet
Locatie: Kloetinge
Contactpersoon: Christel Dekker
Sluitingsdatum: 11 december 2022

Zoek je een uitdagende werkplek als maatschappelijk werker in de GGZ? Vind je het leuk samen te werken met collega's van verschillende disciplines?

Lees dan verder!

 

Jouw werkplek

Emergis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, opvang en welzijn. Jaarlijks behandelen of begeleiden we ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat gebeurt door zo'n 1.400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Dat zijn hulpverleners als preventiewerkers, verpleegkundigen, therapeuten, agogen, psychologen en psychiaters. Maar ook mensen in ondersteunende functies zoals secretaresses, receptionistes, huishoudelijk medewerkers en technisch personeel.

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. De naam 'Emergis' betekent dan ook: jij komt boven.

Met iedere cliënt kijken we welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. We werken bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen.

Emergis is actief op de gebieden:

 • Preventie en kortdurende behandeling
 • Behandeling, genezing en herstel
 • Wonen, werken en maatschappij
 • Onderdak en opvang
 • Forensische zorg

Woonhuizen:
De woonhuizen bieden aan cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen een beschermde en veilige korte en langdurige verblijfsomgeving. Hier ziet Emergis perspectief voor de cliënt met ernstige psychiatrische problematiek. Binnen deze veilige omgeving willen wij in de triade: cliënt-familie/naasten-hulpverlening actief werken aan herstel. Dat doen we met behulp van de huidige methodiek Steunend Relationeel Handelen (SRH). Tijdens het verblijf op de woonhuizen bieden we de cliënt het laatste stuk van hun behandeling en herstel met de blik gericht op het begeleid of zelfstandig wonen buiten de kliniek. De woonhuizen hebben een enthousiast team met ruimte voor eigen inbreng. 

Housing Apart Together (HAT)
De afdeling bestaat uit 29 appartementen aan de rand van een woonwijk op het terrein van de kliniek. Voor mensen met langdurige aandoeningen en beperkingen ten gevolge van alle voorkomende psychiatrische stoornissen met daaruit voortvloeiende hoge psychosociale kwetsbaarheid. De HAT-appartementen zijn een woon- en leefomgeving waarin het herstelproces van de cliënt centraal staat. Om het herstel van de cliënt te bevorderen wordt gebruik gemaakt van de SRH methodiek, verfijnd met de ART methodiek. SRH staat voor Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en ART staat voor Active Recovery Triad. De behandeling en begeleiding is gericht op het bevorderen van de persoonlijke mogelijkheden en vaardigheden met een zo’n groot mogelijke zelfstandigheid, en waarin wonen buiten de kliniek beoogd wordt. Om hier goed op aan te sluiten hanteren we daar waar mogelijk een werkwijze die een extramurale situatie nabootst.

Kliniek Autisme
De afdeling klinische behandeling autisme biedt, vanuit de methodiek van het steunend relationeel handelen (SRH), hulp aan mensen van achttien jaar en ouder die langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning door de stoornis in het autisme spectrum. Vanuit het zorgprogramma autisme spectrum stoornissen biedt de afdeling intensieve behandeling. De behandeling richt zich op complexe problematiek binnen het autisme spectrum, vaak met comorbiditeit. We werken samen met de cliënt met als basis gelijkwaardigheid en respect. Daarnaast werken we nauw samen met familie en het FACT.

Positieve gezondheid
Binnen alle drie de afdelingen wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid van Machteld Huber. Het gedachtegoed van positieve gezondheid richt zich op de veerkracht van medewerkers en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Door te kijken naar de kwaliteiten en sterke kanten van medewerkers, draagt positieve gezondheid bij aan het werkplezier. 

 

 

 

Jouw werkzaamheden

Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je werkt vanuit een multidisciplinair team en neemt deel aan het multidisciplinair overleg.
 • Je werkt samen met de teams bij sociaal maatschappelijke vraagstukken.
 • Samen met de cliënt onderzoek je de hulpvraag en stel je een plan op.
 • Je hebt regelmatig contact met diverse externe instanties, verwijzers en eerste, tweede en derde-lijns instellingen en onderhoudt indien nodig contact met naasten/relaties in het kader van de behandeling.
 • Omgaan met familie en naasten speelt een belangrijke rol in de functie.
 • Kennis van de sociale kaart van Zeeland is een pré.
 • Het betreft een functie voor 24 uur per week.

Jouw profiel

Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel:

 • Je bent in het bezit van een hbo diploma Social Work (richting MWD) en je hebt een GGZ-agoog registratie.
 • Je hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring. Ervaring in het werken binnen de psychiatrie en kennis van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) is een pré.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Op administratief vlak ben je punctueel.
 • Je bent stressbestendig, in staat een positieve bijdrage te leveren binnen het team en bereid om te leren.
 • Je bent flexibel en hebt een proactieve houding.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden, tact, inlevingsvermogen en onderhandelingsvaardigheden.

Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Jouw voordeel

Als je werkt als Maatschappelijk werker bij Emergis maak je deel uit van een organisatie die streeft naar bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Wij bieden je:

 • Een functie in schaal FWG 50. Het salaris begint met € 2.467,- en eindigt op € 3.902,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
 • De functie valt onder de cao GGZ. Dit betekent voor jou o.a. de volgende voordelen: eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, collectieve zorgverzekering.

Ga jij de uitdaging aan als Maatschappelijk werker?

Neem voor meer informatie contact op met Christel Dekker (teamleider klinische behandeling specialistisch/voortgezet) via 0615959290. Heb je interesse? Klik dan op 'direct solliciteren'.

In eerste instantie hebben boventallige medewerkers en re-integratiekandidaten binnen Emergis voorrang, vervolgens interne kandidaten en daarna externe kandidaten (vrijwilligers, stagiairs en inleenkrachten binnen Emergis behoren ook tot de externe kandidaten). Doordat we deze volgorde hanteren kan het zijn dat het langer duurt voordat je een reactie van ons ontvangt.

 

 

Emergis’ visie op zorg

Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie: Samen sterk, sterker samen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteer Direct

Printversie van deze paginaPrint