Klinisch psycholoog kind en jeugd (uren per week: 24 - 32)

Afdeling: Kind & jeugd
Locatie: Kloetinge
Contactpersoon: Mie Dereu
Sluitingsdatum: 30 september 2022

Wil jij in een dynamische omgeving aan de slag als klinisch psycholoog binnen Emergis kind & jeugd? Lees dan verder!

Jouw werkplek

Emergis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, opvang en welzijn. Jaarlijks behandelen of begeleiden we ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat gebeurt door zo'n 1.400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Dat zijn hulpverleners als preventiewerkers, verpleegkundigen, therapeuten, agogen, psychologen en psychiaters. Maar ook mensen in ondersteunende functies zoals secretaresses, receptionistes, huishoudelijk medewerkers en technisch personeel.

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen herstelgericht te behandelen en waar nodig hen te ondersteunen. De naam 'Emergis' betekent dan ook: jij komt boven.

Met iedere cliënt kijken we welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. We werken bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen.


Kind & jeugd

Emergis kind & jeugd is één van drie divisies binnen Emergis die zich richt op de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Zeeland. We behandelen kinderen en jongeren die in aanmerking komen voor basiszorg tot aan topzorg. Dat gebeurt thuis, ambulant, in deeltijd of dagbehandeling of – zo nodig – in de kliniek. Binnen onze behandelingen richten we ons altijd op herstel en bieden het kind en zijn sociale omgeving de handvatten die nodig zijn om kind te kunnen zijn én met vertrouwen het volwassen leven in te gaan. In totaal werken er bij Emergis kind & jeugd ongeveer 120 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie.       

Bij kind & jeugd heb je altijd te maken met verschillende betrokkenen, bijvoorbeeld ouders en naasten, gemeente en school. Dat maakt dat je systemisch werkt en denkt en dat je de zorg af moet stemmen met verschillende betrokkenen. Erg afwisselend en veelzijdig dus!                           
Het behandelaanbod is breed en divers. We werken ambulant poliklinisch van 0-18 jaar en ambulant outreachend in de crisiszorg. Er zijn verschillende dagklinische behandelgroepen en er is een klinisch aanbod dat momenteel omgevormd wordt naar een high intensive care (HIC)-jeugd in nauwe samenwerking met intensive home treatment (IHT). We bieden diagnostiek, begeleiding en behandeling aan kinderen en hun gezinnen. Dit kunnen kinderen zijn met de volgende problematiek: licht verstandelijk beperkt (LVB) en psychiatrie, angst- en stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, psychotische stoornissen, trauma, hechtingsproblematiek en gemengde complexe problematiek. Voor het jonge kind (0-6 jaar) is er tevens een poliklinisch aanbod. En er is een ambulant, dag-klinisch en klinisch aanbod voor jongeren met eetstoornissen, waarbij we nauw samenwerken met het aanbod eetstoornissen voor volwassenen (met het certificaat TopGGZ).

De divisie kind & jeugd is organisatorisch volop in beweging. Sinds 1 januari 2020 vormen we een jeugdhulpcombinatie met drie andere jeugdhulporganisaties, te weten Juvent, ViaAlmata en Inzet voor Zorg. Dit zorgt ervoor dat we een breed aanbod kunnen bieden voor de kinderen en jeugdigen die psychische ondersteuning nodig hebben. Eind vorig jaar is een reorganisatie ingezet waarmee we werken aan een gezonde divisie kind & jeugd, zowel op financieel als zorginhoudelijk gebied. Dit laatste doen we aan de hand van een vernieuwde visie op zorg waarbij we zorg zo veel mogelijk daar willen geven waar de cliënt en diens naasten zijn (‘beter worden doe je thuis’). De cliëntreis vindt plaats in een ambulant behandeltraject, met – als nodig – een korte uitstap in de kliniek of dagbehandeling.

Meer informatie over Emergis kind & jeugd vind je op www.emergiskindenjeugd.nl.
 

Jouw werkzaamheden

Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je voert individueel behandelgesprekken met cliënten met complexe problematiek vanuit evidence based behandelmethoden als CGT, SFT,  DGT en EMDR en hebt daarin een eindverantwoordelijkheid als regiebehandelaar conform het kwaliteitsstatuut van Emergis.
 • Je stelt behandelplannen op en evalueert deze structureel.
 • Je hebt regelmatig inhoudelijk overleg met het team. Het team bestaat uit psychiaters, psychologen, orthopedagogen, sociaal psychiatrische verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, systeemtherapeuten, vaktherapeuten en begeleiders zorg.
 • Je voert intakegesprekken en psychodiagnostisch onderzoek uit.
 • Je hebt oog voor de naaste omgeving van het kind of de jongeren en werkt nauw samen met ouders, scholen en ketenpartners.
 • Je draagt bij aan een innovatief zorg- en kwaliteitsbeleid door het bedenken en vorm geven van best practice en evidence based practice in een multidisciplinaire context.
 • Je geeft werkbegeleiding en supervisie aan basispsychologen en/of GZ-psychologen in opleiding en ondersteunt en coacht teamleden bij het omgaan met complexe problematieken.
 • Je krijgt de mogelijkheid om coördinerende of leidinggevende taken op te nemen of praktijkgestuurd wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Jouw profiel

Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel:

 • Je bent BIG-geregistreerd als klinisch psycholoog.
 • Je bent een ervaren diagnosticus en behandelaar.
 • Je vindt het een uitdaging om jezelf vast te bijten in lastige vraagstukken.
 • Je kunt goed samenwerken in een team, maar je bent ook in staat de verantwoordelijkheid te dragen en een team aan te sturen.
 • Je bent open en transparant en je staat stevig in je schoenen.
 • Je werkt graag en makkelijk samen met de verschillende ketenpartners.
 • Je houdt je vakkennis op peil door het volgen van cursussen, congressen en symposia en door het bijhouden van vakliteratuur en je houdt er ook van om die kennis te delen.
 • Je beschikt over de vlotte communicatieve vaardigheden om dat te realiseren. Daarnaast vinden we competenties als duidelijkheid en daadkracht belangrijk en beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent in staat om op je eigen handelen te reflecteren.

Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Jouw voordeel

Als je werkt als klinisch psycholoog bij Emergis maak je deel uit van een organisatie die streeft naar bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Wij bieden je:

 • Beloning conform cao GGZ. Dit betekent voor jou o.a. de volgende voordelen: eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, collectieve zorgverzekering.
 • Maandelijks een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag van 10% van je bruto maandsalaris over de te werken uren.
 • Diverse scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder een breed aanbod aan e-learning.
 • Een vaste aanstelling en flexibele werktijden die passen bij jouw persoonlijke situatie.
 • Het betreft een functie voor 32 uur per week. (uren zijn in overleg aan te passen)

Ga jij de uitdaging aan als Klinisch psycholoog kind en jeugd?

Neem voor meer informatie contact op met Mie Dereu (directeur behandelzaken kind & jeugd) via 06- 50 03 56 40 of dereu@emergis.nl. Heb je interesse? Klik dan op 'direct solliciteren'. 

De vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. In eerste instantie hebben boventallige medewerkers en re-integratiekandidaten binnen Emergis voorrang, vervolgens interne kandidaten en daarna externe kandidaten (vrijwilligers, stagiairs en inleenkrachten binnen Emergis behoren ook tot de externe kandidaten). Doordat we deze volgorde hanteren kan het zijn dat het langer duurt voordat je een reactie van ons ontvangt.

 

Emergis’ visie op zorg

Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie: Samen sterk, sterker samen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteer Direct

Printversie van deze paginaPrint