Directeur Behandelzaken (uren per week: 36)

Afdeling: Directie
Locatie: Kloetinge
Contactpersoon: Gerco Blok
Sluitingsdatum: 8 april 2019

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks worden door Emergis circa 10.000 mensen met uiteenlopende problemen behandeld: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is de ambitie van Emergis om deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en te ondersteunen. De naam ‘Emergis’ betekent dan ook: jij komt boven.
Met iedere cliënt kijkt Emergis welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. Dat gebeurt door ongeveer 1.400 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland. Zij werken bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen.

Jouw werkplek

De Raad van Bestuur van Emergis is tweehoofdig en bestaat uit Gerco Blok en Paul de Schipper. Binnen het onderdeel van Ambulante en Klinische Zorg is er sprake van een duale leiding door Fryda Evertse, psychiater en directeur behandelzaken en Mark Schellekens, directeur zorg. In goed onderling overleg heeft Fryda Evertse besloten om haar taken als directeur neer te leggen. Zij blijft nog wel verbonden aan Emergis als psychiater. Hierdoor zijn wij op zoek naar de juiste kandidaat om haar op te volgen als directeur behandelzaken.

De directeur behandelzaken is samen met Mark Schellekens, directeur zorg, integraal verantwoordelijk voor het onderdeel Ambulante en Klinische Zorg. Samen geven zij leiding aan dit onderdeel en zijn zij verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van het beleid en het operationaliseren hiervan. De directeur behandelzaken heeft in eerste instantie focus voor de inhoudelijke vernieuwingen die zich binnen de psychiatrie ontwikkelen. Maar heeft daarnaast het vermogen om de inhoud te koppelen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Tevens moeten zij zorg dragen voor een optimale dienstverlening en deze ook steeds verder willen blijven ontwikkelen. Waarbij aandacht voor innovatie, ontwikkeling en implementatie van (nieuwe) dienstverlening van belang is. Daarnaast is deze directeur ook verantwoordelijk voor stakeholdermanagement. Hij of zij rapporteert aan de Raad van Bestuur en geeft samen met Mark Schellekens leiding aan 11 managers.

Jouw werkzaamheden

Om de doelstellingen van Emergis in de huidige context te kunnen bereiken is Emergis op zoek naar een directeur die zich thuis voelt in een collegiaal integraal team.

Je bent een verantwoordelijke, proactieve, strategische en ondernemende directeur, die Emergis in nauwe samenwerking met de directeur zorg op een resultaatgerichte duurzame inhoudelijke wijze verder brengt, passend binnen de visie, missie en waarden van Emergis. Je bent mede verantwoordelijk voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van deze missie, visie en strategie om de vraag van cliënten in een veranderde context duurzaam te beantwoorden.

 

Jouw profiel

Je hebt ervaring met innovatie en het leiden van veranderingen. Waarbij leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten in evenwicht met een professionele zakelijkheid leidend zijn. Waarbij je kansen ziet en initiatieven neemt om zaken te beïnvloeden en anticipeert op relevante ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Diplomatieke integere kwaliteiten, verbindend vermogen zijn passend bij jouw onafhankelijke geest, energieke en toegankelijke stijl van werken. Als directeur ga je moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en je weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. Je bent in staat om verbonden en dichtbij de cliënten en de medewerkers te zijn. Dit doe je met passie, plezier en de nodige humor.
In jouw leidinggevende stijl werk je echt samen en ben je gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren. Je stimuleert samenwerking in en buiten de organisatie en hebt daarbij een constructief kritische en verbindende houding en een belangrijke voorbeeldfunctie. Je erkent de kracht en waarde van cliëntenparticipatie en medezeggenschap en bent gericht op samenwerking met deze raden in het belang van de cliënten en medewerkers.

Belangrijke voorwaarden voor de gewenste zwaarte voor Emergis; de kandidaat:

 • Beschikt over een academische, inhoudelijk medisch specialistische opleiding, is bij voorkeur psychiater of klinisch psycholoog. Bij voorkeur nog actief als behandelaar.
 • Heeft management ervaring in complexe organisaties, bij voorkeur in de geestelijke gezondheidszorg, waarbij zij/hij verantwoordelijk was voor zowel sturing op kwaliteit als op kosten.
 • Heeft een bewezen track record m.b.t. zorginnovatie en de vertaalslag daarvan naar de verkoop aan zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten.
 • Heeft ervaring in het sturen van een organisatie op kosten en opbrengsten, waarin ook de meerjaren prognose en inbreng van investeringen, liquiditeit e.d. zijn opgenomen. 
 • Kent de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening.
 • Heeft een doorleefde en belevingsgerichte visie op kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief en heeft in haar/zijn carrière laten zien hier concreet vorm en uiting aan te hebben gegeven.
 • Beschikt over relevante kennis van vraagstukken op het gebied van specialistische zorg in de GGZ, kwaliteit & innovatie en financiering in de sector en combineert verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen met elkaar tot een geïntegreerd toekomstbeeld en kansen en openingen voor de eigen organisatie.
 • Beschikt over een netwerk op zorginhoudelijk terrein (andere ketenpartners, VVT sector, ziekenhuizen en andere aanbieders op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en bij voorkeur ook relaties in het onderwijs en de academische wereld) of heeft bewezen snel relevante netwerken, allianties en relaties buiten de eigen organisatie op te kunnen bouwen, te onderhouden en aan te wenden om informatie, steun of medewerking te krijgen.
 • Geeft in zijn/haar cv blijk van een leven lang leren en kan in de selectiegesprekken reflectievermogen en zelfinzicht laten zien.

Persoonskenmerken:

 • Gezaghebbend, authentiek, betrouwbaar, integer en vertrouwenwekkend;
 • Een absolute teamplayer, delegeert makkelijk, geeft vertrouwen en ruimte, enthousiasmerend, haalt het beste uit medewerkers, cliënten en belangenbehartigers;
 • Communicatief en presentatievaardig, luistert, is toegankelijk, spreekt de taal van de zorgprofessional, medewerkers en van de cliënten;
 • In staat om leiding te geven aan zorgprofessionals;
 • Is bereid om zich in te leven in de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening binnen de GGZ;
 • Heeft het vermogen om theoretische kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk en deze toepasbaar te maken. Is een innovator en inspirator;
 • Is organisatie- en omgevingssensitief, is empathisch, is onbaatzuchtig;
 • Heeft verbindingskracht, is een bruggenbouwer, kan omgaan met en heeft begrip voor divergerende belangen;
 • Is collegiaal;
 • Heeft overtuigingskracht en toont voorbeeldgedrag;
 • Neemt zijn/haar verantwoordelijkheid en gaat moeilijke beslissingen niet uit de weg, stuurt op zowel kwaliteits- als kostenbewustzijn;
 • Staat voor zijn/haar rol en taak;
 • Heeft integraal overzicht en analytisch vermogen;
 • Is besluit- en slagvaardig.

Jouw voordeel

De Directeur Behandelzaken wordt binnen Emergis ingeschaald in FWG 80 of in de salarisschaal medisch specialisten conform CAO GGZ.

 • Emergis kent voor de functies van klinisch psycholoog en psychiater aanvullende arbeidsvoorwaarden in de vorm van 10% arbeidsmarkttoeslag en over de te werken uren naast een toeslag van 10% voor de rol van directeur.
 • Ook biedt Emergis een vestigingspremie van maximaal €20.000,- netto wanneer je besluit je in de regio te vestigen.

De Zeeuwse economie is sterk en omvat vele grote werkgevers. Emergis heeft goede relaties met hen en bemiddelt eventueel graag om ook voor je partner een passende werkkring in de regio te vinden.

 

Ga jij de uitdaging aan als Directeur Behandelzaken?

Emergis laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Marianne Lensink, partners bij Van der Laan & Co. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen via 035 54 80 760.

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie voor 8 maart 2019 uploaden door op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.

De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats medio maart 2019 met de selectiecommissie, bestaande uit Paul de Schipper, Gerco Blok en Mark Schellekens.

 

Emergis’ visie op zorg

Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie: Samen sterk, sterker samen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteer Direct

Printversie van deze paginaPrint