Basis psycholoog sociaal domein en forensische zorg (uren per week: 28 - 36)

Afdeling: Sociaal domein en forensische zorg
Locatie: Middelburg - werkgebied geheel Zeeland
Contactpersoon: Jord Stenvert
Sluitingsdatum: 31 januari 2022

Wil jij in een dynamische omgeving aan de slag als psycholoog? Lees dan verder!

Jouw werkplek

Emergis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, opvang en welzijn. Jaarlijks behandelen of begeleiden we ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat gebeurt door zo'n 1.400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Dat zijn hulpverleners als preventiewerkers, verpleegkundigen, therapeuten, agogen, psychologen en psychiaters. Maar ook mensen in ondersteunende functies zoals secretaresses, receptionistes, huishoudelijk medewerkers en technisch personeel.

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. De naam 'Emergis' betekent dan ook: jij komt boven.

Met iedere cliënt kijken we welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. We werken bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen.

Emergis is actief op de gebieden:

 • Preventie en kortdurende behandeling
 • Behandeling, genezing en herstel
 • Wonen, werken en maatschappij
 • Onderdak en opvang
 • Forensische zorg

De divisie maatschappelijke zorg, opvang en veiligheid biedt de 13 gemeenten in Zeeland de dienstverlening op het gebied van dak- en thuislozenopvang, de vrouwenopvang, forensische zorg, verslavingsreclassering, maatschappelijke justitiële dienstverlening, wonen, werken en verslavingszorg.

Je komt te werken binnen Forensische Zorg Zeeland. Het team biedt vrijwillige en verplichte, hoogwaardige forensische poliklinische zorg met een samenhangend pakket van programma’s. Naast diagnostiek zijn er drie zorglijnen: agressie & vermogen, seksueel grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld. Er wordt outreachend, individueel en in groepen gewerkt. Het aanbod wordt versterkt door de koppeling met programma’s op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en (verslavings-)reclassering. Forensische Zorg Zeeland is partner in de netwerkorganisatie rondom de aanpak van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling in Zeeland.

Jouw werkzaamheden

Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je bent behandelaar onder supervisie van een regiebehandelaar binnen het multidisciplinaire behandelteam.
 • Je hebt voldoende ruimte om werkzaamheden zelf vorm te geven.
 • Je behandelt cliënten met uiteenlopende complexe problematiek en je voert risicotaxaties uit.
 • Je stelt veiligheidsplannen en signaleringsplannen op en voert delict-analyses uit.
 • Je voert diagnostiek uit bij lopende behandelingen, maar ook op aanvraag van reclassering.
 • Je neemt deel aan een wekelijks multidisciplinair overleg met psychiater, (GZ-)psychologen, psychotherapeut en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Jouw profiel

Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel:

 • Je beschikt over een diploma psychologie op universitair niveau.
 • Je hebt lef en bent ervan overtuigd dat je wat kunt betekenen voor deze complexe doelgroep.
 • Je investeert in de opbouw van een behandelrelatie en verliest daarbij veiligheid niet uit het oog. 
 • Je bent vasthoudend, flexibel en een klein beetje eigenwijs.
 • Je gevoel voor humor en relativeringsvermogen komen je goed van pas.  
 • Je samenwerkingsvaardigheden met ketenpartners zijn sterk. Je kunt in samenwerking verschillende perspectieven innemen zonder de belangen van je cliënt uit het oog te verliezen.

Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Jouw voordeel

Als je werkt als Basis psycholoog sociaal domein en forensische zorg bij Emergis maak je deel uit van een organisatie die streeft naar bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Wij bieden je:

 • Een functie in schaal FWG 60. Het salaris begint met € 3026,- en eindigt op € 4717,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
 • De functie valt onder de cao GGZ. Dit betekent voor jou o.a. de volgende voordelen: eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, collectieve zorgverzekering.
 • Diverse scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder een breed aanbod aan e-learning.

Ga jij de uitdaging aan als Basis psycholoog sociaal domein en forensische zorg?

Neem voor meer informatie contact op met Jord Stenvert (manager sociaal domein en forensische zorg) via 06 81 15 01 59. Heb je interesse? Klik dan op 'direct solliciteren'.

De vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. In eerste instantie hebben boventallige medewerkers en re-integratiekandidaten binnen Emergis voorrang, vervolgens interne kandidaten en daarna externe kandidaten (vrijwilligers, stagiairs en inleenkrachten binnen Emergis behoren ook tot de externe kandidaten). Doordat we deze volgorde hanteren kan het zijn dat het langer duurt voordat je een reactie van ons ontvangt.

 

 

Emergis’ visie op zorg

Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie: Samen sterk, sterker samen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteer Direct

Printversie van deze paginaPrint