School

…eling? Dan ga je gewoon naar je eigen school. Krijg je deeltijdbehandeling of dagbehandeling? Dan ga je naar OdyZee School & College. Krijg je behandeling in de kliniek? Dan ga je naar OdyZee School & College. OdyZee School & College is een school op het terrein van Emergis. Het is een school speciaal voor kinderen en jongeren die problemen hebben met hun gedrag of emoties. Er is meer rust, duidelijkheid en aandacht voor je dan op…

Lees meer...

Plezier op school: goed voorbereid naar de brugklas!

In de week van 12 t/m 16 augustus 2013, de laatste week van de zomervakantie, organiseert Indigo Preventie weer de tweedaagse training Plezier op school. De training Plezier op school is bedoeld voor kinderen uit groep acht die zich niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Ze worden bijvoorbeeld geplaagd en gepest, kunnen maar moeilijk vriendjes krijgen, hebben vaak ruzie of staan veelal alleen. In de training leren ze sociale…

Lees meer...

Behandeling

…n deze aangepakt. Je gaat actief aan de slag met je angsten met als doel geen overmatige angsten meer te hebben. En dus weer alles te doen wat bij je leeftijd past. Als het nodig is of als je dat graag wilt, worden ouders en school ook betrokken in het stappenplan. Na elke drie maanden kijken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagklinisch duren in principe nooit langer dan een zes maanden. Individuele…

Lees meer...

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie: behandeling jongeren 16 - 17 jaar

…chiatrie samen op het gebied van acute zorg. De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische en verslavingsproblemen. OdyZee School & College Op het terrein van Emergis in Kloetinge is het OdyZee School & College gevestigd. OdyZee is een REC-4 school. Het is een orthopedagogische onderwijsinstelling waar onderwijs wordt geboden aan leerlingen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met psychiatrische problematiek. De…

Lees meer...

Behandeling

…ling. Deeltijdbehandeling noemen we in het kort ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je twee dagdelen per week naar Ithaka. Op dinsdag van 09.00 tot 13.00 uur en op donderdag van 12.30 tot 16.30 uur. Op de andere dagdelen ga je naar school of stage. ’s Avonds en in het weekend ben je thuis. Je zit in een groep met maximaal acht leeftijdsgenoten. Jullie hebben een vast therapieprogramma waarbinnen je werkt aan je doelen uit je behandelplan. Bij de…

Lees meer...

Behandeling

…ebben een vast therapieprogramma waarbinnen je werkt aan je doelen uit je behandelplan. Bij de dagbehandeling kom je elke dag naar Ithaka. Je volgt een halve dag het therapieprogramma en de andere halve dag ga je naar OdyZee School & College. Op woensdagmiddag en ’s avonds en in het weekend ben je vrij. Je volgt verschillende therapie-onderdelen in een groep van maximaal zes leeftijdsgenoten. Sommige therapie-onderdelen volg je…

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…eg om de problemen de baas te worden? Dan word je opgenomen in de kliniek van Ithaka. Daar ben je van maandag tot en met vrijdag. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën en soms onderzoeken. Je gaat ook naar school: naar OdyZee School & College. Die staat naast de Ithaka kliniek. In het weekend ga je naar huis. In de filmpjes kun je zien hoe het er in de kliniek uit ziet. Ook kun je bekijken hoe een dag in de kliniek er uit…

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…eg om de problemen de baas te worden? Dan word je opgenomen in de kliniek van Ithaka. Daar ben je van maandag tot en met vrijdag. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën en soms onderzoeken. Je gaat ook naar school: naar OdyZee School & College. Die staat naast de Ithaka kliniek. In het weekend ga je naar huis. In de filmpjes kun je zien hoe het er in de kliniek uit ziet. Ook kun je bekijken hoe een dag in de kliniek er uit…

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…eg om de problemen de baas te worden? Dan word je opgenomen in de kliniek van Ithaka. Daar ben je van maandag tot en met vrijdag. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën en soms onderzoeken. Je gaat ook naar school: naar OdyZee School & College. Die staat naast de Ithaka kliniek. In het weekend ga je naar huis. In de filmpjes kun je zien hoe het er in de kliniek uit ziet. Ook kun je bekijken hoe een dag in de kliniek er uit…

Lees meer...

Behandeling

…eprogramma waarbinnen je werkt aan je doelen uit je behandelplan. Bij de dagbehandeling, kortweg: dagklinisch kom je elke dag naar Ithaka. Je volgt een halve dag het therapieprogramma en de andere halve dag ga je naar OdyZee School & College. Op woensdagmiddag en ’s avonds en in het weekend ben je vrij. Je volgt verschillende therapie-onderdelen in een groep van maximaal zes leeftijdsgenoten. Sommige therapie-onderdelen volg je…

Lees meer...

Ervaringsverhaal psychose

…dacht van haar oudere broer en zus. De beste herinneringen in ons gezin bewaren we aan het samen op vakantie gegaan. Toen Maureen 15 jaar was, veranderde er iets. We waren verhuisd en Maureen moest naar een andere middelbare school. Thuis werd ze stiller en trok zich veel op haar kamer terug. Een jaar later hoorde we tijdens een ouderavond dat Maureen veel gepest werd op school. Ze had maar een vriendin, die ook nog eens de baas over haar…

Lees meer...

Behandeling

…naar elkaar luisteren. Een KIT-medewerker komt bij je thuis en ziet hoe jullie met elkaar omgaan, wat goed gaat en wat beter kan. Samen met je ouders/opvoeders ga je veranderingen oefenen. Dagbehandeling Als het thuis en op school écht niet meer gaat en je heel veel ruzie hebt, kun je naar de dagbehandeling van Ithaka. Je komt dan elke dag van 08.45 tot 15.00 uur. Woensdagmiddag ben je vrij en ’s avonds en in het weekend ben je thuis. Je…

Lees meer...

Voor wie?

…nden hem erg druk. En op zijn fiets in het verkeer is hij echt een gevaar. Hij komt naar Emergis om te kijken of medicijnen kunnen helpen zodat het beter met hem gaat. Karel is 14 jaar. Het lukt hem maar niet om zijn werk op school georganiseerd te krijgen. Op de basisschool hielpen de leerkrachten hem vaak. Sinds hij op het voortgezet onderwijs zit, haalt hij slechte cijfers. Hij vergeet vaak zijn boeken of heeft zijn huiswerk niet af. Thuis…

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…eg om de problemen de baas te worden? Dan word je opgenomen in de kliniek van Ithaka. Daar ben je van maandag tot en met vrijdag. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën en soms onderzoeken. Je gaat ook naar school: naar OdyZee School & College. Die staat naast de Ithaka kliniek. In het weekend ga je naar huis. In de filmpjes kun je zien hoe het er in de kliniek uit ziet. Ook kun je bekijken hoe een dag in de kliniek er uit…

Lees meer...

Behandeling

Groepsbehandeling Groepsbehandeling bestaat uit deeltijdbehandeling. Deeltijdbehandeling noemen we in het kort ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je twee dagdelen per week naar Ithaka. Op de andere dagdelen ga je naar school of stage. ’s Avonds en in het weekend ben je thuis. Je zit in een groep met leeftijdsgenoten. Jullie hebben een vast therapieprogramma waarbinnen je werkt aan je doelen uit je behandelplan. Jouw therapie-programma is aangepast…

Lees meer...

Behandeling

…ng. Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Modules Traumabehandeling kan bestaan uit één of meer onderdelen. Die onderdelen noemen we modules. Jij en je ouders/verzorgers volgen in ieder geval de module psycho-educatie. Je krijgt…

Lees meer...

Voor wie?

Voor wie? Je krijgt hulp bij Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie als je angstig bent. Door je angst heb je problemen thuis, met vrienden en op school. Er zijn verschillende soorten angst en er zijn ook verschillende kenmerken van angst. Misschien herken jij er een paar? trillen; hoofdpijn; buikpijn; vervelende gedachten over nare dingen; heel veel piekeren; angstige situaties uit de weg gaan; huilen; steeds boos worden; niks meer kunnen doen….

Lees meer...

Onderzoek

…atrisch onderzoek; een observatie bij u thuis; en een gesprek met u over de ontwikkeling van uw kind. Diagnostisch onderzoek Soms kunnen we tijdens de screening niet ontdekken wat de oorzaak is van de problemen van uw kindje. Dan is extra onderzoek nodig. We noemen dat diagnostisch onderzoek. Voorbeelden: het ontwikkelingsniveau of de intelligentie van het kind onderzoeken; observeren hoe het kind zich thuis, gedraagt, of op school of in de…

Lees meer...

Wat is autisme?

…en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met ASS hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig. Met meer begrippen van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met ASS naar school gaan, werken en relaties met anderen onderhouden en daardoor zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben. Aantallen Ruim één procent van de Nederlanders – ca. 190.000 mensen – heeft een ASS. De kans is dus…

Lees meer...

Hoe ziet Blijf van m''n Lijf Zeeland er uit?

…ijn er ruimten die iedereen mag gebruiken. Bijvoorbeeld: de huiskamer, keuken, douches en toiletten. Voor de kinderen is er een speelplaats. Wat gebeurt er in de opvang? Samen met de andere vrouwen doet u het huishouden. U zorgt dat uw kamer en de andere ruimten schoon blijven. U doet boodschappen en kookt eten. U wast uw kleding. Daarnaast kunt u aan activiteiten meedoen. De kinderen gaan naar een school in de buurt. Zijn zij te klein om naar…

Lees meer...

Voor wie?

…lp aan kinderen en jongeren met een matige tot ernstige depressie. Je hebt bijvoorbeeld last van het volgende: je voelt je langer dan twee weken achter elkaar somber; je bent boos, prikkelbaar, humeurig; je voelt je waardeloos; je bent meer dan anders bezig met de dood; je vindt het lastig om vriendschappen te behouden; je hebt geen zin in eten en slapen lukt slecht; op school kun je je niet concentreren waardoor je slechte cijfers haalt….

Lees meer...

Adviezen voor cliënten met een dwangstoornis

Adviezen voor cliënten Mensen met een obsessief-compulsieve stoornis functioneren slechter, vooral op het sociale vlak. Voor werk en school heeft dit grote gevolgen: zorg dat u genoeg weet over obsessief-compulsieve stoornis. Zorg er ook voor dat mensen die voor u belangrijk zijn, genoeg weten over de obsessief-compulsieve stoornis. U vindt interessante informatie op www.stopjedwang.nl; Voor lichte tot matige angstklachten geeft Indigo in…

Lees meer...

Wat is ADHD?

…drugs en alcohol om de symptomen te onderdrukken en soms zijn ze impulsief en onrustig. Meer problematiek Ongeveer driekwart van de mensen met ADHD heeft daarnaast nog één of meerdere stoornissen zoals een gedragsstoornis of een angst- en stemmingstoornis. Ook deze kennen vaak een levenslang beloop. Dit alles kan problemen geven bij het functioneren op school, op het werk en in relaties….

Lees meer...

Emergis opent Herstelacademie

…u graag uit om aan deze gezellige, actieve dag met eten, drinken, muziek en geweldige, leuke workshops deel te nemen. Vergeet vooral niet iemand mee te nemen! Emergis, Oostmolenweg 101 in Kloetinge. De Herstelacademie is een school waar lessen en trainingen gevolgd kunnen worden die herstelbevorderend zijn. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld hoe kom je uit de schulden, wat is psychofarmaca, hoe bereid ik me voor op werk? De lessen worden gegeven door…

Lees meer...

Behandeling

…e groep of samen met je ouders. Deeltijdbehandeling Deeltijdbehandeling noemen we ook wel ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je een middag naar Ithaka. Op woensdag van 12.30 tot 16.30 uur. Op de andere dagen ga je naar school of stage. Je zit in een groep met maximaal acht leeftijdsgenoten. Jullie hebben een vast therapieprogramma waarbinnen je werkt aan je doelen uit je behandelplan. Word je opgenomen voor je behandeling? De meeste…

Lees meer...

Voor wie?

…Voor wie? Als je veel last hebt van dwanggedachten of dwanghandelingen waardoor je problemen hebt thuis, met vrienden of op school kan Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie jou helpen….

Lees meer...

Informatie voor studenten

Informatie voor studenten Vragen en antwoorden Het zorgprogramma eetstoornissen krijgt regelmatig verzoeken van studenten uit opdracht van school. Wij willen graag meewerken aan scripties, werkstukken en/of presentaties. Toch is het niet altijd haalbaar een persoonlijk interview te plannen. Hier staan een aantal Frequently Asked Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een…

Lees meer...

Herstel

Wanneer mensen een of meerdere psychoses hebben meegemaakt, kan het zijn dat ze langere tijd minder goed functioneren. Het lukt niet meer (zo goed) om naar school te gaan, het werk terug op te pakken, of de vertrouwde vlotte manier van omgaan met andere mensen is verdwenen. Er is een tijd geweest dat gedacht werd als mensen een paar psychoses hadden meegemaakt ze nooit meer beter zouden worden. Daar denken we nu gelukkig anders over: er zijn…

Lees meer...

Oorzaken van een psychose

…groter als iemand in de familie: vader, moeder, opa of oma, ook last heeft gehad van een psychose. Maar van een aangeboren kwetsbaarheid alleen, krijg je meestal geen psychose. Wanneer jonge mensen, die al kwetsbaar zijn, op school veel gepest worden of op een andere manier sociaal uitgesloten worden dan neemt het risico op een psychose toe. Nare ervaringen uit het verleden kunnen ook een rol spelen bij het ontstaan van een psychose. Nogmaals:…

Lees meer...

Wat is een sociale angststoornis?

…zichzelf belachelijk te maken of zijn bang om te blozen, te trillen of te gaan zweten. De angsten en het vermijden van sociale activiteiten belemmeren mensen sterk in het doen van de dagelijkse dingen. Denk aan werken, naar school gaan, vrienden bezoeken en alle andere dingen waarbij contact met andere mensen is. Mensen met een enkelvoudige fobie kunnen bang zijn voor één enkele situatie. Bij een generaliseerde fobie zijn mensen bang voor veel…

Lees meer...

Sitemap

…eling in de kliniek Het behandelteam Lichte verstandelijke beperking Kosten Aanmelden Met wie werken we samen Stel je vraag Hoe zit het met … Info over je behandeling Wie beslist? Je dossier Geheim houden In de kliniek School Wachttijden Niet tevreden Wie kom je tegen Psychiater Psycholoog Persoonlijk begeleider Groepsleiding Nachtdienst Activiteitenbegeleider Creatieve therapeut Psychomotore therapeut Speltherapeut Secretaresse…

Lees meer...

Behandeling

…g bestaat vooral uit begeleiding van u als ouder(s). Daarvoor komen we het liefst bij u thuis. Uw kindje voelt zich daar het meest veilig en we kunnen direct zien hoe uw kindje zich thuis gedraagt. Natuurlijk proberen we ook school of de peuterspeelzaal te betrekken bij de begeleiding. Soms krijgt uw kindje ook zelf behandeling, alleen of samen met u in bijvoorbeeld de spelkamer. Hoe lang duurt de behandeling? Hoe lang de behandeling duurt, is…

Lees meer...

Informatie voor studenten

Informatie voor studenten Vragen en antwoorden Het zorgprogramma eetstoornissen krijgt regelmatig verzoeken van studenten uit opdracht van school. Wij willen graag meewerken aan scripties, werkstukken en/of presentaties. Toch is het niet altijd haalbaar een persoonlijk interview te plannen. Hier staan een aantal Frequently Asked Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een…

Lees meer...

Informatie voor studenten

Informatie voor studenten Vragen en antwoorden Het zorgprogramma eetstoornissen krijgt regelmatig verzoeken van studenten uit opdracht van school. Wij willen graag meewerken aan scripties, werkstukken en/of presentaties. Toch is het niet altijd haalbaar een persoonlijk interview te plannen. Hier staan een aantal Frequently Asked Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een…

Lees meer...

Informatie voor studenten

Informatie voor studenten Vragen en antwoorden Het zorgprogramma eetstoornissen krijgt regelmatig verzoeken van studenten uit opdracht van school. Wij willen graag meewerken aan scripties, werkstukken en/of presentaties. Toch is het niet altijd haalbaar een persoonlijk interview te plannen. Hier staan een aantal Frequently Asked Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een…

Lees meer...

Lichte verstandelijke beperking

…ongeren die een lichte verstandelijke beperking hebben en psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij Amares. Vind jij het ook moeilijk om vrienden te maken of word je snel boos als iemand je niet begrijpt? Of doe je dingen zonder er goed bij na te denken en heb je vaak ruzie? Bij Amares leer je hoe je beter met deze dingen om kunt gaan. Daardoor voel je je een stuk fijner en wordt het thuis en op school gezelliger. Amares heeft een eigen…

Lees meer...

Wat is het?

…gende kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid neemt verschillende vormen aan. Een mens kan vooral kwetsbaar zijn voor het horen van stemmen en het vormen van waangedachten. Wanneer dit samengaat met een verminderd functioneren: op school, op het werk of thuis dan spreken we van schizofrenie. Schizoaffektieve stoornis Een mens kan ook kwetsbaar zijn door wisselende stemmingen. Een paar maanden lang voelt een mens zich de beste van iedereen. Zit hij vol…

Lees meer...

Drugsgebruik onder Zeeuwse scholieren

…s een belangrijke taak van de preventiemedewerkers van Indigo en jeugdverpleegkundigen van de GGD Zeeland. Door het vroegtijdig signaleren van verslavingsproblematiek, bijvoorbeeld op en rond middelbare scholen, kunnen veel problemen en dure zorg voorkomen worden. Indigo en GGD Zeeland werken hiervoor samen met gemeenten, politie, de Centra voor Jeugd en Gezin, jeugd- en jongerenwerkers. Ze maken per gemeente of per school een aanbod op maat. De…

Lees meer...

Soteria

…ar opgenomen die een eerste of herhaalde psychose doormaken. Het doel van de opname is dat ze stabiliseren en weer herstellen. De jongeren worden door de psychose heen begeleid zodat ze weer terug kunnen gaan naar huis, naar school of werk. Vanaf het begin van de behandeling is er contact met het gezin. Dit vinden wij erg belangrijk voor het herstel. Tijdens de behandeling wordt de medicatie zo laag mogelijk ingezet en in nauw overleg met client…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…behandelintensiteit en de multidisciplinaire aanpak meerdere aangrijpingspunten voor behandeling. Cliënten verblijven in de eigen thuissituatie, behouden de eigen sociale omgeving en de mogelijkheid te blijven werken of naar school te gaan. Uw functie Als activiteitenbegeleider organiseert u passende activiteiten voor de verschillende doelgroepen binnen dagbehandeling en kliniek. Door middel van groepsbijeenkomsten worden cliënten geleerd hoe ze…

Lees meer...

De Dag van de Dialoog 2013. Nu ook in Goes en bij Emergis

…Op 7 november vindt in Goes de Dag van de Dialoog plaats, een landelijk initiatief waarbij iedereen kan aanschuiven aan gesprekstafels. Ook Emergis doet mee….

Lees meer...