Behandeling theatrale persoonlijkheidsstoornis

…llende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk thuis geholpen. Is dat niet voldoende? Dan krijgt u een meer intensieve ambulante begeleiding. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u dagbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Soms zijn…

Lees meer...

Behandeling narcistische persoonlijkheidsstoornis

…llende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk thuis geholpen. Is dat niet voldoende? Dan krijgt u een meer intensieve ambulante begeleiding. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u dagbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Soms zijn…

Lees meer...

Dagbehandeling bij alcoholverslaving

Dagbehandeling Uw verslavingsproblemen zijn zo ernstig dat ambulante zorg niet meer voldoende is. Er vindt daarom een intake plaats om te bepalen welk type zorg het beste voor u is: behandeling in de kliniek of dagbehandeling. Tot aan het begin van de opname of de dagbehandeling staat u maximaal acht weken op de wachtlijst en houdt degene die de intake heeft verricht, contact met u. Terwijl u op de wachtlijst staat, neemt u al wel deel aan de…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist

…rkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Jouw werkomgeving Kliniek DD is een klinische afdeling binnen het cluster verslavingszorg. Het is een afdeling voor cliënten vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met een verslaving. Het is een onderdeel van het…

Lees meer...

Behandeling ouderen

…Behandeling Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk thuis geholpen. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u dagbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek….

Lees meer...

Behandeling ADHD

…nt behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed op recept houdt in dat u een paar dagen en nachten kunt verblijven in een kliniek van Emergis in Kloetinge. Daar kunt u even tot rust komen…

Lees meer...

Manager kinder- en jeugdpsychiatrie (36 uur)

…n lichtverstandelijke beperking (LVB) en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder– en jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een nieuwe kliniek worden geopend. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je bent integraal verantwoordelijk voor alle specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie (K&J). Je geeft…

Lees meer...

Wat is de HAT?

…n appartement. De HAT wil een woon- en leefomgeving zijn waarin aandacht is voor het herstelproces. Het is een zogeheten semi-ambulante woonsituatie waarin behandeling en begeleiding gericht zijn op het leren wonen buiten de kliniek. In de HAT worden persoonlijke mogelijkheden en vaardigheden bevorderd zodat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt gaan wonen. Voor wie? Bent u achttien jaar of ouder? Verblijft u al lange tijd op een afdeling van…

Lees meer...

Dienst geestelijke verzorging: nadenken over leven, zingeving, religie

…ng De geestelijk verzorgers zetten zich in om met mensen in gesprek te raken over leven, zingeving of religie. Ze organiseren op verschillende afdelingen groepsgesprekken, maar u kunt hen ook individueel spreken, zowel in de kliniek als thuis. Ook hebben ze gesprekken met familie en naasten. Speciale activiteiten vormen de reizen, meditatiebijeenkomsten en indien nodig, herdenkingen. Elke zondag is er een viering of bijeenkomst in het…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis voor ouderen

Psychiatrische zorg thuis Psychiatrische Zorg thuis (PZT) is intensieve thuiszorg voor ouderen met psychiatrische problemen. Met psychiatrische zorg thuis kunt u een opname in de kliniek voorkomen of verkorten. Krijgt u PZT? Dan hoeft u voor deze zorg niet naar Emergis te komen. Wij komen bij u thuis. Heel vertrouwd in uw eigen omgeving kunt u een beroep doen op onze PZT-verpleegkundigen voor al die onderdelen van het dagelijks leven die voor u…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 met extra aandachtsgebieden OP-OD

…lematiek ook aspecten zoals lichamelijke co morbiditeit, levensfaseproblematiek, cognitieve stoornissen en functionele veranderingen een belangrijke rol. Juist dit maakt deze cliëntendoelgroep uitdagend en interessant. In de kliniek OP-OD worden jaarlijks ongeveer 150 cliënten opgenomen voor diagnostiek of kortdurende behandeling.   Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Als verpleegkundige…

Lees meer...

Klinisch psycholoog

…ren en jeugdigen, in de leeftijd van 0-23 jaar, met (sociaal)psychiatrische problematiek en hun systeem. De kinder- en jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka met twee ambulante basisvoorzieningen en een aantal buitenpoli’s, een kliniek voor opname en deeltijdbehandeling, en het multifunctioneel centrum Amares. Amares is het resultaat van de krachtenbundeling van Juvent en Emergis voor jongeren met LVB en psychiatrische problematiek. Amares is een…

Lees meer...

Onderzoek

…e ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek of een observatieopname. Bij een observatieopname word je twee maanden opgenomen in de kliniek. De medewerkers kunnen…

Lees meer...

Afkicken van verslaving aan medicatie

…m aan uw verslaving te werken en u wilt stoppen met gebruik (afkicken), stippelt u met uw hulpverlener een behandelplan uit. Met hulp van een verpleegkundige of uw huisarts kunt u zelfstandig thuis afkicken. U kunt ook in de kliniek van Emergis verslavingszorg afkicken. Wat is afkicken? Afkicken is het stoppen met gebruiken van een verslavend middel of een verslavende gewoonte. Het wordt ook wel ontwennen of detox genoemd. Uw lichaam protesteert…

Lees meer...

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie: behandeling jongeren 16 - 17 jaar

…Ernstige problemen met je gedrag of emoties? Langdurig vervelende gedachten of gevoelens? Maak je je zorgen over jezelf? Dan heb je misschien hulp nodig van Ithaka of Amares van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie…

Lees meer...

Dagbehandeling bij verslaving aan medicijnen

Dagbehandeling Uw verslavingsproblemen zijn zo ernstig dat ambulante zorg niet meer voldoende is. Er vindt daarom een intake plaats om te bepalen welk type zorg het beste voor u is: behandeling in de kliniek of dagbehandeling. Tot aan het begin van de opname of de dagbehandeling staat u maximaal acht weken op de wachtlijst en houdt degene die de intake heeft verricht, contact met u. Voor dagbehandeling kunt u aangemeld worden via een ambulante…

Lees meer...

Grote belangstelling nieuwe kinder- en jeugdkliniek

…Begin 2018 wordt gestart met de (ver)bouw van de nieuwe kinder- en jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge. Het nieuwe gebouw wordt circulair gebouwd en dat is uniek in de Nederlandse ggz. Het project kan dan ook rekenen op veel publiciteit. Dit keer wilde Omroep Zeeland het fijne ervan weten… Zes vragen over nieuw bouwen met tweedehands materiaal Met deze tweedehands bouwmaterialen verbouwt Emergis een kliniek

Lees meer...

4 April: Symposium Autisme in balans

…m ‘Mazzel Tov’ vertoond over de inzet van honden als ondersteuning bij de therapie. Wij nodigen u van harte uit dit symposium bij te wonen. Programma 09.00 uur Ontvangst 09.30 uur Welkom door Toon van Meel, hoofd kliniek Herstel, wonen en werken 09.45 uur Film ‘Mazzel Tov’, werken met een therapiehond 10.00 uur Cognitieve gedragtherapie – Caroline Schuurman 10.55 uur Pauze 11.15 uur Mindfulness voor mensen met…

Lees meer...

Behandeling anorexia en boulimia

Behandeling anorexia Ons aanbod bestaat uit: polikliniek, dagbehandeling, klinische behandeling, bed op recept (alleen voor cliënten in behandeling), nazorg en transmurale zorg. Eendaagse dagbehandeling Het aanbod van deze behandeling is volledig gericht op herstel. Dit houdt in dat er wordt toegewerkt naar een gezond gewicht. Het betreft een groepsbehandeling die plaatsvindt op dinsdagen van 9.00 tot 16.00 uur. De maximale groepsbezetting is…

Lees meer...

Onderzoek

…e ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek of een observatieopname. Bij een observatieopname word je twee maanden opgenomen in de kliniek. De medewerkers kunnen…

Lees meer...

Patiëntenvertrouwenspersoon

…? Heeft u een vraag die u aan niemand durft te stellen? Bent u het niet eens met uw behandelaar? Of voelt u zich onveilig of heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp luistert naar uw vragen, geeft u advies en helpt u om oplossingen te vinden. De pvp is niet in dienst bij Emergis en is dus onafhankelijk. De pvp heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht. Voor cliënten die zijn opgenomen in de kliniek

Lees meer...

IHT nu in heel Zeeland

…emen die in een crisis zijn geraakt. Het IHT-team probeert door een intensieve behandeling in een voor de patiënt veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een opname in de kliniek voorkomen worden en zorgt het team ervoor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast wordt IHT ingezet ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname zo kort mogelijk…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een nieuwe kliniek worden geopend. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige ben je werkzaam binnen het zorgprogramma aanmelding en acute zorg en…

Lees meer...

Verpleegkundige crisisafdeling Ithaka

…met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een nieuwe kliniek worden geopend. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend. Het omgaan met jongeren met (ernstige) psychiatrische problematiek. Deze problematiek kan zich uiten op het…

Lees meer...

Norovirus op afdeling verslavingszorg

Op de afdeling verslavingszorg van Emergis is het norovirus aangetroffen. De kliniek neemt in ieder geval tot en met 6 maart extra maatregelen. De besmetting leek zich in eerste instantie te beperken tot twee cliënten, later vier. Vanaf de eerste besmetting zijn er hygiënemaatregelen genomen volgens afspraak met GGD Zeeland. Gisteren bleek dat er ook cliënten van deeltijd- en ambulante behandelingen ziek thuis zijn met dezelfde symptomen. Om…

Lees meer...

Folders

…linische behandeling voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar Een opname bij Amares – info kinderen Een opname bij Amares – info ouders FACT jeugd en gezin Kinder- en jeugdpsychiatrische Intensieve Thuisbehandeling Kliniek Ithaka Observatieopname Ithaka Speltherapie Gedwongen opname, informatie over IBS en RM Ik heb een psychische aandoening en woon in een instelling. Wat verandert er in 2015? Klachten over behandeling en verblijf…

Lees meer...

Onderzoek

…e ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek of een observatieopname. Bij een observatieopname word je twee maanden opgenomen in de kliniek. De medewerkers kunnen…

Lees meer...

Behandeling

Behandeling boulimia Ons aanbod bestaat uit: polikliniek, dagbehandeling, klinische behandeling, bed op recept (alleen voor cliënten in behandeling), nazorg en transmurale zorg. Eendaagse dagbehandeling Het aanbod van deze behandeling is volledig gericht op herstel. Dit houdt in dat er wordt toegewerkt naar een gezond gewicht. Het betreft een groepsbehandeling die plaatsvindt op dinsdagen van 9.00 tot 16.00 uur. De maximale groepsbezetting is…

Lees meer...

Behandeling borderline persoonlijkheidsstoornis

…nt behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed op recept houdt in dat u een paar dagen en nachten kunt verblijven in een kliniek van Emergis in Kloetinge. Daar kunt u even tot rust komen…

Lees meer...

Voedingsassistent

…Voedingsassistent Als je opgenomen bent in de kliniek kom je ook voedingsassistenten tegen. Zij helpen met het maken van eten, de tafel dekken en afruimen en boodschappen doen….

Lees meer...

Behandeling PTSS

…eeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed op recept houdt in dat u een paar dagen en nachten kunt verblijven in een kliniek van Emergis in Kloetinge. Daar kunt u even tot rust komen en orde op zaken stellen. Online therapie Voor mensen met een trauma biedt Interapy online therapie. U wordt dan online behandeld door een ervaren psycholoog….

Lees meer...

Activiteitenbegeleider KenJ Ithaka (24 uur)

…met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een nieuwe kliniek worden geopend. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Als activiteitenbegeleider organiseer je passende activiteiten voor de verschillende doelgroepen binnen de…

Lees meer...

Wat is het?

…spannen of vriendschappen aan te gaan of te behouden? Wilt u weten hoe u het best met uw ziekte kunt omgaan of wilt u leren hoe u gezonder kunt leven? Er zijn verschillende trainingen die u hierbij kunnen helpen. Alle trainingen van de Herstelacademie maken u meer zelfredzaam, zorgen dat u beter functioneert en proberen een eventuele opname in de kliniek te voorkomen….

Lees meer...

Behandeling complexe PTSS

…eeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed op recept houdt in dat u een paar dagen en nachten kunt verblijven in een kliniek van Emergis in Kloetinge. Daar kunt u even tot rust komen en orde op zaken stellen. Online therapie Voor mensen met een trauma biedt Interapy online therapie. U wordt dan online behandeld door een ervaren psycholoog….

Lees meer...

crisisopname

…Crisisopname Het kan gebeuren dat u of een familielid van u plotseling zeer ernstige psychiatrische problemen heeft en dat direct intensieve hulp nodig is. Is de situatie zo ernstig dat thuis behandelen niet voldoende is? Dan kunt u of uw familielid met spoed worden opgenomen in een kliniek. Het doel van een crisisopname is de hevige klachten te verminderen zodat u of uw familielid verdere behandeling kunt krijgen. Ik heb acuut hulp nodig…

Lees meer...

Voor wie?

…Voor wie? U kunt aan een training meedoen als u in behandeling bent bij Emergis. Het maakt niet uit of u bent opgenomen in de kliniek, af en toe naar Emergis komt voor een gesprek of in een beschermende woonvorm zorg krijgt….

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 voortgezette klinische behandeling/leerafdeling (2016.004)

…voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling Voortgezette Klinische Behandeling zet in op terugkeer naar huis of naar een verblijf in de V&V-sector. Er wordt gewerkt volgens een klinisch pad met inzet van modules op het gebied…

Lees meer...

Onvoldoende saldo, roman van Tjeerd Brakema

…rdat hij afstudeert alvast aan zijn glansrijke carrière. Helaas gaat dat vrij snel mis. Hij krijgt last van stemmingsproblemen en raakt gokverslaafd. Hij gaat steeds vreemder gedrag vertonen en wordt voor langere tijd in een kliniek opgenomen, inclusief etiket, stempel, label. Boekpresentatie De boekpresentatie begint om 20.00 uur in de Bibliotheek Vlissingen. Kijk voor meer informatie op de website van de bibliotheek. Boek kopen Onvoldoende…

Lees meer...

Specialist ouderengeneeskunde (2015.061)

…egeleiden van cliënten. Onze multidisciplinaire teams zijn klein en flexibel; mensen kunnen elkaar vervangen wanneer en daar waar het nodig is. Hierdoor kunnen we snel inspelen op de diverse hulpvragen van de cliënten, in de kliniek of elders. U bent een aanwinst voor het team wanneer u het vormgeven van een professioneel leerklimaat voor alle disciplines als een uitdaging ziet. Daarvoor is het nodig dat u een teamspeler bent, van aanpakken weet…

Lees meer...

Wat we doen

…sief: Kinder- en jeugdpsychiatrie Ouderenpsychiatrie Verslavingszorg in de vorm van ambulante behandeling in zorgprogramma’s, dag- en deeltijdbehandeling, FACT, 24/7 crisiszorg, (acute) intensieve behandeling thuis of in een kliniek, en langerdurende klinische behandeling Forensische zorg en verslavingsreclassering: ambulante en klinische behandeling Beschermd wonen en wonen met begeleiding Arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsrehabilitatie en…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 5

…iratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Het zorgprogramma eetstoornissen maakt onderdeel uit van de hoofdafdeling specialistische behandeling. De kliniek bestaat uit 2 groepen: KIZ/LIZ (kort durende en langdurige intensieve zorg) groep voor maximaal 10 cliënten en een behandelgroep (vanaf 16 jaar)ook voor maximaal 10 cliënten. Het zorgprogramma eetstoornissen is lid…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…uden de eigen sociale omgeving en de mogelijkheid te blijven werken of naar school te gaan. Uw functie Als activiteitenbegeleider organiseert u passende activiteiten voor de verschillende doelgroepen binnen dagbehandeling en kliniek. Door middel van groepsbijeenkomsten worden cliënten geleerd hoe ze (weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Activiteiten zijn gericht op mogelijkheden die cliënten hebben om deel uit te maken van en deel…

Lees meer...

Samenwerking Emergis en Lucertis een feit

…op veranderde markt De veranderende markt en omgeving, o.a. de transitie van de jeugzorg, vraagt om nieuwe vormen van zorg waarbij een integraal aanbod en de kostprijs bepalend zijn. Alleen als de organisaties hieraan tegemoet komen, kan de continuïteit van deze zorg behouden worden. De onderdelen kinder- en jeugdpsychiatrie van Emergis en een deel van Lucertis (ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Zuid-Hollandse Eilanden en kliniek De Fjord)…

Lees meer...

Groepsleiding

…Groepsleiding Als je in de kliniek bent, zie je de groepsleiding het meest. De groepsleiding zijn de mensen die er de hele dag zijn om jou en de andere kinderen op de groep te begeleiden….

Lees meer...

Onderzoek

…p en stelt je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker of Ithaka jou verder kan helpen. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek (testen, gesprekken). Soms is een observatieopname nodig. Bij een observatieopname word je twee maanden opgenomen in de kliniek. In de…

Lees meer...

Adressen en locaties Emergis

Locaties van Emergis Emergis heeft zo’n vijftig locaties verspreid over heel Zeeland. Die locaties kunnen bestaan uit een kliniek of ambulant centrum, maar ook een beschermende woonvorm of werkleerbedrijf. De hoofdlocatie van Emergis is gevestigd in Kloetinge, gemeente Goes. Daar vindt u de klinieken, en de bestuurlijke en administratieve diensten. Algemeen postadres Emergis Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres hoofdlocatie Oostmolenweg 101…

Lees meer...

Wat is de herstelacademie?

…etekent: uw dag invullen met zinvolle en leuke activiteiten. Vaak zijn dat creatieve of sportieve activiteiten. Bijvoorbeeld schilderen, wandelen en zwemmen. Samen met u kijken we hoe dagbesteding een bijdrage kan leveren aan uw behandeling. En natuurlijk kijken we ook welke activiteiten u leuk vindt. Voor wie? De dagbestedingsactiviteiten zijn bedoeld voor cliënten die verblijven in een kliniek van Herstel, wonen en werken. Uw persoonlijk…

Lees meer...

Wat Emergis biedt: behandeling, genezing en herstel psychiatrische problemen

…behandelt mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslaving. Het doel is dat zij helemaal of zo veel mogelijk herstellen. De meeste cliënten volgen hun behandeling ambulant: zij komen voor een spreekuur naar de polikliniek of ze krijgen bezoek aan huis. Andere mensen volgen een of meer dagen per week dagbehandeling. Voor intensieve behandeling nemen we mensen tijdelijk op in de kliniek in Kloetinge. Alle behandelingen zijn geordend in…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 voortgezette klinische behandeling/leerafdeling (2016.004)

…voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling Voortgezette Klinische Behandeling zet in op terugkeer naar huis of naar een verblijf in de V&V-sector. Er wordt gewerkt volgens een klinisch pad met inzet van modules op het gebied…

Lees meer...

Verpleegkundige niv.5 met aandachtsgeb. Leerafd. OP (2016.070)

…voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling Voortgezette Klinische Behandeling zet in op terugkeer naar huis of naar een verblijf in de V&V-sector. Er wordt gewerkt volgens een klinisch pad met inzet van modules op het gebied…

Lees meer...