28-11: Symposium kinder- en jeugdpsychiatrie

Het zorglandschap is in verandering. De participatiesamenleving rukt op, de transitie van de jeugdzorg staat voor de deur. Bent u als professional er klaar voor? Weet u welk aandeel in de ketenzorg voor jongeren u kunt leveren? Wat u zelf kunt doen voor patiënten die te maken hebben met angst- en stemmingsproblemen? En wat de specialistische kinderen jeugdpsychiatrie te bieden heeft? Kom naar het symposium ‘Met tegenwind vooruit’ op 28…

Lees meer...

Samenwerking Emergis en Lucertis een feit

Emergis kinderen jeugdpsychiatrie en Lucertis gaan intensief samenwerken op het gebied van kinderen jeugdpsychiatrie. Op 24 juli 2014 hebben beide organisaties hiervoor getekend. Doel van de samenwerking is het creëren en behouden van een compleet en specialistisch aanbod op het terrein van kinderen jeugdpsychiatrie in Zeeland, de Zuid-Hollandse Eilanden, Rijnmond en de aangrenzende regio’s. Meerwaarde samenwerking Sinds 2010 zijn…

Lees meer...

Patiënten verwijzen naar Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

…Emergis kinderen jeugdpsychiatrie  …

Lees meer...

Nieuwe kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland

Het ministerie van VWS heeft, op advies van de Transitie Autoriteit Jeugd, Emergis onder voorwaarden een subsidie voor frictiekosten toegekend waardoor een afgeslankte, vernieuwde kinderen jeugdkliniek mogelijk wordt. Dat is goed nieuws! Met deze subsidie is een stevige basis gelegd voor het behoud van de klinische zorg voor kinderen en jeugdigen met een psychiatrische aandoening in Zeeland. Dat voorkomt lange reistijden voor kinderen,…

Lees meer...

Kinder- en jeugdpsychiatrie

…Secretariaat directie kinderen jeugdpsychiatrie Oostmolenweg 101 Telefoon: 0113 26 78 50 Telefax: 0113 23 35 38…

Lees meer...

Medische staf van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

Informatie voor verwijzers Artsen en coördinatoren Emergis kinderen jeugdpsychiatrie   Zorgprogramma aanmelding en acute zorg Coördinator: Marieke Corduwener, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige Arts: Corné Franken, psychiater Zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen Coördinator: Karen Braamse, gz-psycholoog/gedragstherapeut Arts: Marc Bels, kinderen jeugdpsychiater Zorgprogramma angst- en stemmingsstoornissen Coördinator: Ils de Ost,…

Lees meer...

Kind en jeugd in de verwenzorgprijzen

Zowel de jeugd behandel- en observatieafdeling als de kinderafdeling van de Ithaka kliniek hebben verwenzorgprijzen gewonnen. De jeugdigen van de behandel- en observatieafdeling kunnen binnenkort aan de slag met zogeheten YaYa-kisten. De kinderen van de kinderafdeling gaan op ludieke wijze kennis maken met kunst en cultuur. YaYa-kisten Dorien Koridon, groepsleider jeugdafdeling: “Op de jeugd behandel- en observatieafdeling verblijven acht…

Lees meer...

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie - Ithaka en Amares

Emergis kinderen jeugdpsychiatrie Emergis kinderen jeugdpsychiatrie geeft hulp aan kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Dat gebeurt thuis, ambulant, in deeltijd, of in de kliniek. Emergis kinderen jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka en Amares. Ben je jonger dan 18 jaar en heb je psychiatrische problemen? Dan ga je naar Ithaka. Ben je jonger dan 23 jaar en heb je psychiatrische problemen én een lichte verstandelijke…

Lees meer...

Verwijzers | Samenwerking met partners

Informatie voor verwijzers Afspraken samenwerkingspartners Emergis kinderen jeugdpsychiatrie heeft afspraken gemaakt voor samenwerking met partners in de regio. De verwijzing dient formeel plaats te vinden door een jeugdarts, huisarts of een medisch specialist. Als dat niet mogelijk is, is een overleg met het CJG of de huisarts noodzakelijk. Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Onze psychiater heeft maandelijks overleg met de kinderartsen van ADRZ….

Lees meer...

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie: behandeling jongeren 16 - 17 jaar

Samenwerken Emergis werkt samen met bijna alle Zeeuwse zorgaanbieders. Denk hierbij aan de Zeeuwse huisartsen, particuliere praktijken en ziekenhuizen. Ook werken we samen met scholen, politie en justitie. Juvent is een belangrijke partner van Emergis. Samen hebben we Amares, voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking en psychische problematiek, opgezet. Lucertis Emergis werkt nu al intensief samen met Lucertis, kinderen

Lees meer...

Laptop en harde schijf vermist

In mei zijn bij Emergis, kinderen jeugdpsychiatrie een laptop en een harde schijf verdwenen. Aanvankelijk werd verondersteld dat deze tijdelijk kwijtgeraakt waren. Nadat verschillende zoekacties geen resultaat opleverden, is de conclusie dat de laptop en de harde schijf ook uit het pand ontvreemd kunnen zijn. Op de harde schijf staan video-opnames van een aantal van onze cliënten voor diagnostisch onderzoek. Niet uitgesloten kan worden dat…

Lees meer...

Naar Ithaka of Amares van Emergis kinder en jeugdpsychiatrie

Ithaka en Amares Voor de behandeling van je psychische klachten kun je voortaan terecht kunnen bij de huisarts. De huisarts of een praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) doen zelf de behandeling van lichte klachten. Als de huisarts of POH-GGZ jouw klachten onvoldoende kunnen behandelen, verwijzen ze je door naar de Basis ggz. Je hebt altijd een verwijsbrief nodig voordat je je aanmeldt. Indigo biedt Basis ggz. Als blijkt dat de zorg in de Basis ggz…

Lees meer...

Verwijzen

Informatie voor verwijzers Kinderen jeugdpsychiatrie Emergis kinderen jeugdpsychiatrie biedt acute zorg, diagnostiek en specialistische behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Met onze samenwerkingspartners in de regio hebben we aparte afspraken gemaakt over aanmelding en dienstverlening. Wie kan verwijzen naar Emergis kinderen jeugdpsychiatrie: Huisartsen GGD-artsen Kinderartsen Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)…

Lees meer...

Aanmelden bij Ithaka en Amares van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

Eerst naar de huisarts of het CJG Je kunt je niet zomaar aanmelden bij Ithaka en Amares van Emergis kinderen jeugdpsychiatrie. Als je hulp nodig hebt voor jouw problemen ga je eerst naar je huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Kunnen zij jou niet helpen? Dan word je doorgestuurd naar Emergis. Dat noemen we ‘een verwijzing’. Naast de huisarts of het CJG kunnen ook jeugdartsen of medisch specialisten zoals kinderartsen verwijzen….

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 5 (2015.093)

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De kinderen jeugdpsychiatrie van Emergis, richt zich op de behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen,…

Lees meer...

IenW Award kinder- en jeugdkliniek

Onlangs won het project ‘de nieuw te (ver)bouwen kinderen jeugdkliniek van Emergis’ de IenW Award Energie en Klimaat 2018 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Mooi om te zien dat gezamenlijke circulaire ambities en een goede samenwerking leiden tot zo’n prachtige erkenning!           vlnr. Dorine Peters (Emergis), Hans Geerse (Emergis), Taco Tuinhof (Rothuizen Architecten), Danny Duinhouwer (Innax),…

Lees meer...

Grote belangstelling nieuwe kinder- en jeugdkliniek

…Begin 2018 wordt gestart met de (ver)bouw van de nieuwe kinderen jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge. Het nieuwe gebouw wordt circulair gebouwd en dat is uniek in de Nederlandse ggz. Het project kan dan ook rekenen op veel publiciteit. Dit keer wilde Omroep Zeeland het fijne ervan weten… Zes vragen over nieuw bouwen met tweedehands materiaal Met deze tweedehands bouwmaterialen verbouwt Emergis een kliniek…

Lees meer...

Wat Emergis biedt: behandeling, genezing en herstel psychiatrische problemen

Wat Emergis biedt: Behandeling, genezing en herstel Emergis behandelt mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslaving. Het doel is dat zij helemaal of zo veel mogelijk herstellen. De meeste cliënten volgen hun behandeling ambulant: zij komen voor een spreekuur naar de polikliniek of ze krijgen bezoek aan huis. Andere mensen volgen een of meer dagen per week dagbehandeling. Voor intensieve behandeling nemen we mensen tijdelijk op in…

Lees meer...

Klinisch psycholoog

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is de ambitie van Emergis deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De kinderen jeugdpsychiatrie van Emergis, richt zich op de behandeling en begeleiding van kinderen en

Lees meer...

Rijkswaterstaatsgebouw wordt jeugdkliniek ggz

Het voormalig districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen staat leeg en moet plaatsmaken voor de Nieuwe Sluis Terneuzen. In plaats van slopen wordt het pand ontmanteld en krijgen de materialen een nieuwe bestemming: de nieuw te (ver)bouwen kinderen jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge. Het is voor het eerst in Nederland dat materialen en grondstoffen van een gebouw maximaal worden hergebruikt en dat een ggz-instelling op deze schaal…

Lees meer...

Vroeger en verder: cursus voor vrouwen met PTSS-klachten

Vorige week promoveerden de psychiaters Ethy Dorrepaal en Kathleen Thomaes op de door hen ontwikkelde stabilisatiecursus Vroeger en verder. Emergis en Rgc waren in 2008 de eerste Nederlandse ggz-instellingen die door Ethy Dorrepaal getraind werden om deze groepsbehandeling te geven. Resultaten onderzoek Vroeger en verder richt zich op vrouwen die in hun jeugd lange tijd seksueel en/of lichamelijk ernstig mishandeld zijn en die lijden aan een

Lees meer...

Wat Emergis biedt: Wonen, werken en maatschappij

Wat Emergis biedt: Wonen, werken en maatschappij Sommige mensen hebben chronisch te maken met psychiatrische problemen of verslaving. Met die beperking willen en kunnen zij een zo gewoon mogelijk leven hebben en deelnemen aan de maatschappij. Emergis juicht dat toe. Daarom bieden we hen enerzijds behandeling en anderzijds zorg en begeleiding bij alledaagse zaken. Samen met de cliënt, zijn sociaal netwerk en maatschappelijke partners zoeken we…

Lees meer...

Informatie en aanmelden Indigo

…Informatie en aanmelden Neem voor meer informatie over Indigo contact op met uw huisarts of raadpleeg de website: www.indigo.nl. Hier vindt u contactgegevens van Indigo in de buurt en informatie over activiteiten en cursussen van Indigo. U kunt hier tevens onze preventiegids downloaden. Deze geeft informatie over ons totale aanbod aan trainingen en cursussen. Open publication – Free publishing – More cursussen

Lees meer...

Emergis Kledingbeurs 11 en 12 april

Op 11 en 12 april houdt Emergis een kledingbeurs. Tijdens deze beurs worden dames- en herenkleding, accessoires en tweedehands boeken verkocht. Maandag 11 april 2016 van 18:00 tot 20:00 uur is de kledingbeurs alleen toegankelijk voor cliënten van Emergis. Prijs per stuk: €0,50. Dinsdag 12 april 2016 van 10:00 tot 15:00 uur is iedereen van harte welkom. Prijs per stuk: €1,00. Locatie: Emergis, Theaterzaal, Oostmolenweg 101, Kloetinge. Van de…

Lees meer...

Medewerker P&O (2016.210)

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Jouw werkomgeving De afdeling Personeel en Organisatie (P&O) is volop in beweging en continu bezig om haar dienstverlening te…

Lees meer...

Fusieverkenning GGZ WNB en Emergis uitgesteld

GGZ WNB en Emergis zijn medio 2016 in gesprek gegaan om de wenselijkheid en haalbaarheid van een mogelijke samenwerking te verkennen. Deze verkenning, die als doel heeft te komen tot een intentieverklaring inzake het onderzoek naar een mogelijke fusie, kan nog niet worden afgerond. Bij GGZ WNB lopen nog gesprekken met verschillende partijen om te komen tot de juiste financiële randvoorwaarden; dit heeft meer doorlooptijd nodig. Dit heeft…

Lees meer...

PvdA en VVD schrappen eigen bijdrage

De eigen bijdrage Zorgverzekeringswet voor behandeling en verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg is in 2013 van de baan. Dit maakten VVD-leider Mark Rutte en PvdA-fractievoorzitter Diederik Samson maandag 1 oktober tijdens een persconferentie bekend. Samsom zei dat de partijen er in geslaagd zijn enkele onverstandige maatregelen uit het vorige kabinet, nu terug te draaien. Nog niet helemaal zeker Het schrappen van de eigen

Lees meer...

Wat Emergis biedt: onderdak en opvang

…Wat Emergis biedt: Onderdak en opvang Mishandeling, misbruik, een crisis in de relationele sfeer, financiële problemen. Om allerlei redenen kunnen mensen hun huis ontvluchten of plotseling op straat komen te staan. Voor hen biedt Maatschappelijke Opvang Zeeland crisis- en vrouwenopvang en dak- en thuislozenopvang. Variërend van onderdak voor een enkele nacht tot begeleiding naar een eigen woonruimte….

Lees meer...

Kledingbeurs 4 en 5 oktober

Met behulp van de geschonken kleding organiseren wij twee keer per jaar een kledingbeurs (Periode: maart/april en oktober/november). De Emergis Kledingbeurs is een gezellige activiteit, waarbij de geschonken kleding zeer goedkoop wordt aangeboden aan cliënten van Emergis. De kledingbeurs vindt plaats op: Dinsdag 4 oktober 2016 van 18.00 – 20.00 uur, alleen voor cliënten. Prijs: € 0,50 per stuk. Woensdag 5 oktober 2016 van 10.00 –…

Lees meer...

Psycho-educatie familie en naasten van cliënten DD

Op 14 november wordt voor de vijfde keer psycho-educatie voor het zorgprogramma dubbele diagnose georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen familie en naasten van cliënten uit het zorgprogramma dubbele diagnose voorlichting over verslaving en psychiatrie. Onderling kunnen de deelnemers steun vinden door ervaringen uit te wisselen. Het gaat tijdens deze bijeenkomsten niet over persoonlijke zaken van de cliënt of over inhoudelijke…

Lees meer...

Risico's en gevolgen bij alcohol

Risico’s van alcohol Het drinken van alcohol heeft risico’s, zowel op korte als op lange termijn. Onder invloed van alcohol: bent u minder alert; kunt u situaties minder goed beoordelen; wordt uw reactie- en coördinatievermogen minder; raakt u uw remmingen kwijt. Gevolgen van alcohol Dit kan ernstige gevolgen hebben bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk (verkeerde beslissingen, financiële problemen) of in uw sociale contacten

Lees meer...

Wat Emergis biedt: preventie en kortdurende behandeling

Wat Emergis biedt: Preventie en kortdurende behandeling Emergis wil voorkomen dat mensen ernstige psychische problemen of verslavingsproblemen ontwikkelen. Daarom bieden we mensen met lichte klachten preventieprogramma’s van Indigo, kortdurende behandelingen en ondersteuning in huisartsenpraktijken. Met nadrukkelijk aandacht voor psycho-educatie en zelfmanagement, eventueel via online modules. Dit is basis ggz. Samen met de huisarts leiden we…

Lees meer...

Pas afgestudeerde agogen en verpleegkundigen (2016.100)

Kom werken bij Emergis! De ggz interesseert je. Ben jij creatief en denk jij in oplossingen? Ben je ook communicatief, geduldig, leergierig en enthousiast? Emergis biedt talentvolle pas afgestudeerde agogen en verpleegkundigen een ruim aanbod van verschillende werkplekken verspreid over heel Zeeland. Met een relevante opleiding op minimaal mbo-4 niveau en affiniteit met de ggz is dit het moment om kennis te maken met Emergis (4 tot 36 uur per…

Lees meer...

FACT-teams Goes en de Bevelanden gecertificeerd!

De FACT-teams Goes en de Bevelanden hebben het keurmerk FACT ontvangen. De Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (het CCAF) hebben de kwaliteit van de teams getoetst in onafhankelijke audits. Het FACT-team Bevelanden kreeg zelfs het predicaat ‘keurmerk FACT met optimale implementatie’. Beide keurmerken zijn drie jaar geldig. Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria…

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

Privacy en geheimhouding Voor en tijdens uw behandeling krijgt Emergis veel informatie over u. Bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens, resultaten van onderzoeken en informatie uit gesprekken met u. De informatie die nodig is, wordt bewaard in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt vijftien jaar bewaard. Als u dat wilt, mag u uw eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen

Lees meer...

Missie en visie van Emergis

Missie Onze missie is: samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Visie: Samen sterk, sterker samen Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwillig en onbetaald, of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de…

Lees meer...

OR en locatieraad Kloetingen zeggen vertrouwen op in raad van bestuur

De ondernemingsraad (OR) en de locatieraad Kloetinge hebben het vertrouwen in de raad van bestuur van Emergis opgezegd. Vandaag heeft de OR zijn beslissing in een brief aan de raad van toezicht toegelicht. De raad van bestuur roept de OR en de locatieraad op vooral in gesprek te blijven. Ook waar het gaat over de kritiek op het functioneren van de raad van bestuur. Kritiek waar men serieus naar wil kijken. De raad van bestuur en de raad van…

Lees meer...

Voor familie en naasten

Voor familie en naasten Familie en vrienden hebben een belangrijke en soms zware taak in het leven van cliënten. Uit ervaring weten ze vaak goed wat echt helpt of juist niet. Daarom werkt Emergis graag met hen samen tijdens de behandeling en de begeleiding. Het familiebeleid bestaat uit vier onderdelen: informeren, betrekken bij behandeling/begeleiding, belangenbehartiging, en omgaan met klachten. Informatie vinden op deze website Dit deel van…

Lees meer...

Bijeenkomst Bipolaire Stoornis, Psychose, Zwangerschap en Bevalling

Op donderdag 13 oktober vindt er bij Emergis in Kloetinge een bijeenkomst plaats met als thema: “Bipolaire Stoornis, Psychose, Zwangerschap en Bevalling”. Het programma begint om 19.00 uur en wordt voorgezeten door Irene van de Giessen van Stichting HerstelTalent. De avond wordt verder mogelijk gemaakt door het Landelijk Platform GGz (Regio in de Regio), de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB) en stichting Anoiksis. Na het…

Lees meer...

Internationaal congres Depressies en Bipolaire stoornissen

Van 13 tot en met 16 juli 2016 is in Amsterdam het internationale ISBD-ISAD congres getiteld ‘Challenging Moods’. Het is wereldwijd het belangrijkste en grootste congres over stemmingsstoornissen en wordt georganiseerd door twee gezaghebbende internationale organisaties: de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en de International Society for Affective Disorders (ISAD). De Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB)…

Lees meer...

Binge-eating disorder (BED) en behandeling

BED (binge-eating disorder) wordt ook wel eetbuistoornis genoemd. Mensen met een eetbuistoornis hebben regelmatig eetbuien. In korte tijd eten ze vaak grote hoeveelheden terwijl zij eigenlijk geen trek hebben. Vaak wordt er ook sneller gegeten dan anders en ervaart de cliënt een gevoel van controleverlies. Deze eetbuien komen regelmatig voor en meestal wanneer de cliënt alleen is. Na een eetbui zijn er vaak gevoelens van schuld en schaamte….

Lees meer...

Welkom in ’t Hof van Thee en Leut

De binnentuin van ‘t Hof van Thee en Leut is weer open voor bezoekers. ‘t Hof van Thee en Leut was gesloten in de wintermaanden. De binnentuin is te vinden in het hart van Nieuw Bonedijke aan de Minister Lelystraat 4 te Vlissingen. Voor iedereen geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Erop uit met een tandem en goed gevulde picknickmand. Het kan bij ’t Hof van Thee en Leut. In ’t Hof van Thee en Leut kunnen

Lees meer...

Voor familieleden van mensen met ADHD

Voor familieleden en naastbetrokkenen In de onderzoeksfase naar ADHD is het mogelijk om bij een gesprek aanwezig te zijn. We adviseren de cliënt bij het eerste of tweede gesprek iemand mee te nemen die hem of haar al het hele leven kent. Zo kunnen de vragen over de kindertijd het best beantwoord worden. Het is ook altijd mogelijk om samen met uw familielid een afspraak te maken bij zijn of haar behandelaar voor verdere informatie, praktische…

Lees meer...

Fotografie en disclaimer

Fotografie Onze missie is samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Wij zijn trots op Zeeland en laten graag een gevarieerd en realistisch beeld van onze provincie zien. Een groot aantal foto’s op deze website hebben we dan ook gehaald uit de DNA Beeldbank van Laat Zeeland Zien. In de DNA Beeldbank vindt u honderden foto’s gemaakt door professionele én amateurfotografen. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 5  (ouderenpsychiatrie, observatie en diagnostiek) (2016.001)

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Ouderenpsychiatrie is een dynamische sector binnen Emergis. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld…

Lees meer...

Vrijheid en sociale contacten bij opname

Vrijheid Als u vrijwillig opgenomen bent dan mag u de afdeling en het terrein van Emergis verlaten wanneer u wilt, zolang dit niet ten koste gaat van uw behandeling. Als u erg vaak weg bent, kan Emergis de behandeling stoppen. Houd er rekening mee dat op sommige afdelingen aparte regels gelden. Dan moet u bijvoorbeeld op bepaalde momenten aanwezig zijn. Dit wordt altijd vooraf bekend gemaakt. Men dient voor 23.00 uur terug te zijn binnen de…

Lees meer...

Bijeenkomst Bipolaire stoornis, psychose en herstel

De vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB) organiseert op woensdag 30 maart (wereldwijd uitgeroepen tot ‘World Bipolar Day’) in samenwerking met de Stichting Hersteltalent, vereniging Anoiksis en Emergis een bijeenkomst met als thema: Bipolaire Stoornis, Psychose en Herstel. Deze vindt plaats van 19.00 tot 21.30 uur in de theaterzaal van Emergis in Kloetinge. Iedereen is welkom. Tijdens deze avond, die wordt voorgezeten door…

Lees meer...

Dagbesteding en training

Dagbesteding en training bij de Herstelacademie Bij de Herstelacademie van Emergis kunt u herstelgerichte trainingen volgen om uw praktische of psychosociale vaardigheden te ontwikkelen of te vergroten. Vindt u het bijvoorbeeld moeilijk om te ontspannen of vriendschappen aan te gaan of te behouden? Wilt u weten hoe u het best met uw ziekte kunt omgaan of wilt u leren hoe u gezonder kunt leven? Er zijn verschillende trainingen die u hierbij…

Lees meer...

Kosten en aanmelden

Aanmelden U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor een activiteit: op de Herstelacademie. Kom gerust een keer binnenlopen om te zien wat we allemaal doen; via uw persoonlijk begeleider; via uw behandelaar. Meer informatie Voor meer informatie over de activiteiten kunt u bellen naar het team dagbesteding van de Herstelacademie, telefoon 0113 26 76 71 of 0113 26 76 69. Wat zijn de kosten? Voor dagbesteding hoeft u niet te betalen….

Lees meer...

Succesvolle lezing door de karatekampioene over haar topsport en eetstoornis

Donderdag 30 mei 2013 geeft de Nederlands karatekampioene Canan Yorulmaz een lezing bij Emergis. De lezing begint om 13.30 uur en duurt tot 14.30 uur. De lezing staat in het teken van haar leven als topsportster en haar eetprobleem anorexia. De lezing is bij Emergis, Oostmolenweg 101 in Kloetinge en is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in een ervaringsverhaal over eetstoornissen. Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht en kan…

Lees meer...