Behandeling borderline persoonlijkheidsstoornis

Behandeling borderline persoonlijkheidsstoornis Wanneer wordt vastgesteld dat u een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft, krijgt u een behandelaar toegewezen. De behandelaar maakt een inschatting van de ernst van de stoornis en kan u op basis van zijn oordeel doorverwijzen naar het intaketraject voor de intensieve behandeling. U krijgt een gesprek bij een intaker die beslist voor welke intensieve behandeling u in aanmerking komt. Deze…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

Centrale cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad van Emergis (CCE) zet zich in voor cliënten van Emergis. De CCE komt op voor belangen van cliënten met als doel de kwaliteit van de zorg binnen Emergis te verbeteren. De leden van de raad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Wat is de Centrale Cliëntenraad Emergis? De Centrale Cliëntenraad Emergis (CCE) zet zich in voor de belangen van cliënten over heel Emergis. Waar…

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je dwangklachten hebt dan word je geholpen door deze dokters: Willem Maillette de Buy Wenniger, psychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ils De Ost klinisch…

Lees meer...

Creatieve therapeut

…Creatieve therapeut Een creatieve therapeut geeft je creatieve opdrachten zoals tekenen, schilderen, knippen, plakken, kleien of speelt spelletjes met je. Over de tekeningen en werkjes die je gemaakt hebt, heb je een gesprek met hem of haar….

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je autisme hebt dan word je geholpen door deze dokters: De heer M. Bels, kinder- en jeugdpsychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de dokters zijn er nog andere medewerkers waarmee je ook te maken krijgt zoals: Karen Braamse, coördinator van…

Lees meer...

Behandeling paniekstoornis

Behandeling paniekstoornis Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk ambulant behandeld. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u deeltijdbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand….

Lees meer...

Vroeghulp verslavingsreclassering

Vroeghulp Vroeghulp wil zeggen dat een medewerker van de verslavingsreclassering binnen zes uur na de aanhouding de verslaafde arrestant bezoekt in de politiecel of het arrestantencomplex. Het doel is te onderzoeken of de voorlopige hechtenis geschorst kan worden. De reclasseringsmedewerker heeft een gesprek met de verdachte en doet een eerste onderzoek om te bepalen of er sprake is van een acuut recidivegevaar. Op basis hiervan informeert de…

Lees meer...

Aanmelden beschermd wonen dubbel diagnose

…Hoe meldt u zich aan? U kunt zich aanmelden via uw behandelaar. Daarna wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de teamcoach. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek overlegt de teamcoach met de behandelaar van de BW of u voor de woonvorm in aanmerking komt. Adres Emergis Beschermende woonvorm dubbel diagnose Troelstraweg 269 4384 GP Vlissingen Telefoon 0118 49 18 58  …

Lees meer...

Ervaringsverhaal psychose

De ervaringen van George en Mattie (ouders) George en Mattie: “Onze dochter groeide op zoals ieder ander kind. Ze beleefde veel plezier op school en thuis kreeg ze veel aandacht van haar oudere broer en zus. De beste herinneringen in ons gezin bewaren we aan het samen op vakantie gegaan. Toen Maureen 15 jaar was, veranderde er iets. We waren verhuisd en Maureen moest naar een andere middelbare school. Thuis werd ze stiller en trok zich veel op…

Lees meer...

Behandeling narcistische persoonlijkheidsstoornis

Behandeling narcistische persoonlijkheidsstoornis Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk thuis geholpen. Is dat niet voldoende? Dan krijgt u een meer intensieve ambulante begeleiding. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u dagbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training…

Lees meer...

Cursus over de liefde

…Vanaf 4 maart kunt u bij Emergis een korte cursus volgen over de liefde. De cursus is bedoeld voor cliënten van Emergis, hun familieleden en medewerkers….

Lees meer...

Behandeling theatrale persoonlijkheidsstoornis

Behandeling theatrale persoonlijkheidsstoornis Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk thuis geholpen. Is dat niet voldoende? Dan krijgt u een meer intensieve ambulante begeleiding. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u dagbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of…

Lees meer...

Behandeling specifieke fobie

Behandeling specifieke fobie Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk ambulant behandeld. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u deeltijdbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per…

Lees meer...

Ik ben in behandeling bij Emergis

U bent in behandeling bij Emergis Emergis heeft een breed hulpaanbod voor mensen met psychische problemen of een verslaving: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Samen kijken we welke hulp u wilt en nodig hebt. U wordt zo veel mogelijk ambulant behandeld. Met uw behandelaar heeft u regelmatig een gesprek over uw behandeling. In die gesprekken kijkt u hoe uw behandeling verloopt. U kijkt of uw problemen minder of anders zijn geworden. Of…

Lees meer...

Gastlessen

Gastlessen Psychiatrische patiënten hebben een slecht imago. Ze hebben te maken met veel vooroordelen. Bijvoorbeeld: ‘Genezing is niet mogelijk’, ‘Met psychiatrische patiënten kun je geen gesprek voeren’, ‘Ze zijn gevaarlijk’, ‘Dat komt bij ons niet voor’ en ‘Het is allemaal aanstellerij’. Over het algemeen is dit niet waar. Juist door deze vooroordelen hebben mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid problemen met het vinden van werk…

Lees meer...

Behandeling bipolaire stoornis

Behandeling bipolaire stoornis Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk thuis geholpen. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u deeltijdbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Ambulant behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand….

Lees meer...

Geslaagde Taizéreis

…20 mei 2013 is er een bus met enthousiaste Taizé-gangers vanuit Emergis vertrokken naar het Franse Bourgondië. Twintig cliënten van Emergis en een staf van vier verpleegkundigen en een psychiater gingen met Harm van Eerden en Wim van Goch op stap. Tijdens de reis worden ook andere plaatsen aangedaan zoals Reims en de tuinen van Monet in Giverny. De reis eindigt in Parijs….

Lees meer...

Aanmelden forensische zorg

Aanmelden Iemand vrijwillig aanmelden bij Emergis forensische zorg is eenvoudig. Een verwijzer, bijvoorbeeld de huisarts of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, hoeft alleen te bellen. Als de aanmelding terecht is, wordt de cliënt zo snel mogelijk schriftelijk uitgenodigd voor een intakegesprek. Na het gesprek wordt besloten welke behandeling het meest passend is. In de meeste gevallen kan iemand binnen een paar weken met een…

Lees meer...

Sitemap

Aanmelden Dag van de Verpleging Aanmelden gastaccount Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden klankbordbijeenkomst gedragscode Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Aanmelden stagiair Aanmelden vrijwilliger Aanmeldformulier Gastaccount Arbeidsvoorwaardengesprek Bijeenkomst IPS Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Dagje wellness…

Lees meer...

Ervaringsverhaal eetstoornis kliniek

Ervaringsverhaal van een client die het kortdurende intensieve zorgtraject, genaamd KIZ, volgde: “Ik weet het nog goed; de datum dinsdag 28 juni 2016, de dag dat ik opgenomen werd op de KIZ in Emergis. Vooraf had ik al zoveel momenten getwijfeld en mezelf van de wachtlijst af laten halen, maar nu had ik toch besloten dat er iets moest veranderen, omdat ik op deze manier niet meer verder kon. Mijn vader heeft mij gebracht. Toen ik daar kwam,…

Lees meer...

Wat kun je als familie aan een psychose doen?

Wat kun je als familie aan een psychose doen? Wanneer je denkt dat je zoon of dochter of je partner last heeft van een psychose dan kan je eerst proberen om met deze persoon in gesprek te komen. Vraag wat er aan de hand is en laat iemand zijn verhaal vertellen. Bij een psychose horen aparte belevingen. Laat iemand daarover vertellen. Ga niet in discussie, want dat heeft meestal geen zin. Het hoort bij een psychose dat iemand dingen beleeft die…

Lees meer...

Meebeslissen over uw behandeling

Meebeslissen over uw behandeling U krijgt hulp die zo goed mogelijk past bij uw problemen en wensen. U heeft daarover regelmatig een gesprek met uw behandelaar. In die gesprekken kijkt u hoe uw behandeling verloopt. U kijkt of uw problemen minder of anders zijn geworden. Of welke dingen u nog wilt veranderen. Als het nodig is, past de behandelaar de afspraken en het behandelplan aan. U moet toestemming geven voordat de veranderingen en…

Lees meer...

Steunpunten voor mantelzorgers

Steunpunten voor mantelzorgers In de regio zijn er diverse steunpunten voor mantelzorg opgezet. Deze organisaties geven informatie, advies en praktische steun bij u in de buurt. Zij kennen het aanbod van zorg- en hulpinstanties in uw omgeving. Bovendien kunt u er terecht voor een persoonlijk gesprek. Steunpunt Vrijwilligers en Mantelzorg Borsele Vrijwilligershuis Gemeente Borsele Poelvoordestraat 1 4431 BP ‘s-Gravenpolder Telelefoon: 0113 31 61…

Lees meer...

Aanmelden bij het HKPD

Aanmelden bij het HKPD Als u gebruik wilt maken van het HKDP dan heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Wanneer u zich meldt bij onze medische dienst beoordeelt de verslavingsarts of u in aanmerking komt voor behandeling binnen het HKDP. De verpleegkundige doet de eerste screening en neemt een urinecontrole bij u af. Daarna heeft u een gesprek met de verslavingsarts. Deze bepaalt hoeveel methadon u nodig heeft en volgt uw behandeling….

Lees meer...

Psychiater

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter voor kinderen bij Ithaka. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt ze of jij medicijnen nodig hebt. Ook let zij erop dat jouw verblijf in de kliniek goed verloopt. Alle psychiaters en artsen bij elkaar zijn de medische staf. Dit zijn ze: Mevrouw O. Esmat, kinder- en jeugdpsychiater                 De heer H. Florie, arts…

Lees meer...

Vacatures voor psychiaters

…Vacature psychiater: Emergis heeft diverse vacatures voor psychiaters: vacature psychiater, vacature kinder- ne jeugdpsychiater, ……

Lees meer...

Behandeling langdurige eetstoornis

Behandeling langdurige eetstoornis In principe worden alle cliënten met een eetstoornis ambulant behandeld. Is dat niet voldoende? Dan wordt de behandeling uitgebreid met een deeltijdbehandeling of opname in de kliniek. Ambulante behandeling Bij een ambulante behandeling komt u minstens één keer per week voor een gesprek naar de polikliniek. Soms is creatieve therapie of psychomotorische therapie geïndiceerd. Dit is het poliplus-programma. De…

Lees meer...

Behandeling

Groepsbehandeling Groepsbehandeling bestaat uit dagklinische behandeling en deeltijdbehandeling. Deeltijdbehandeling noemen we in het kort ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je twee dagdelen per week naar Ithaka. Op dinsdag van 09.00 tot 13.00 uur en op donderdag van 12.30 tot 16.30 uur. Op de andere dagdelen ga je naar school of stage. ’s Avonds en in het weekend ben je thuis. Je zit in een groep met maximaal acht leeftijdsgenoten. Jullie hebben een…

Lees meer...

Minister Bruins bezoekt Emergis

Minister Bruno Bruins (VVD), medische zorg en sport brengt maandag 12 februari een werkbezoek aan Zeeland. Zo bezoekt hij onder meer twee locaties van Emergis. ’s Middags komt hij naar het Leerhuis in Kloetinge en ’s avonds brengt hij een bezoek aan het Witte Huis, dak- en thuislozenopvang in Vlissingen. Emergis en het ADRZ leiden samen op in het Leerhuis. Naast het investeren in kennis en vaardigheden van eigen zorgprofessionals is ook het…

Lees meer...

Vacatures bij Emergis

…Psychiater ambulant en deeltijd Zeeuws-Vlaanderen Functiegebied: Psychiaters Locatie: Zeeuws-Vlaanderen Uren per week: In overleg [yy link="job" button="Bekijk vacature" title="Knop: Bekijk vacature"]…

Lees meer...

Aanmelden beschermd wonen

Aanmelden voor beschermd wonen De overheid voert een beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Toch kan het noodzakelijk zijn dat een beschermende woonomgeving nodig is. In dat geval kunt u contact opnemen met een zorgaanbieder voor beschermd wonen. Emergis is zo’n zorgaanbieder. Wij beoordelen dan uw verzoek. Gemeenten hebben de zorgaanbieders gevraagd dit zelf te doen omdat er specifieke kennis van psychiatrische…

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je ADHD hebt dan word je geholpen door deze dokters: De heer M. Bels, kinder- en jeugdpsychiater   De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de dokters zijn er nog andere medewerkers waarmee je ook te maken krijgt zoals: Karen Braamse, coördinator…

Lees meer...

Behandeling gegeneraliseerde angststoornis

Behandeling gegeneraliseerde angststoornis Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk ambulant behandeld. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u deeltijdbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één…

Lees meer...

Specialist ouderengeneeskunde (2015.061)

Specialist ouderengeneeskunde Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving in de ouderenpsychiatrie Op de afdelingen ouderenpsychiatrie werken we met een…

Lees meer...

Psyiënt moet stoppen

Door bezuinigingen is werk- en reïntegratiebedrijf Psyiënt genoodzaakt te stoppen. Tientallen cliënten van Emergis gaan er wekelijks enkele dagen of dagdelen naar toe om te werken bij de Fruit- en Natuurhoeve. Per 30 juni a.s is dat niet meer mogelijk. Emergis was erg verrast door dit nieuws en vindt het buitengewoon jammer dat deze unieke voorziening moet sluiten. Binnenkort is er een gesprek om te bekijken hoe we onze cliënten zo goed…

Lees meer...

Behandeling depressie

Behandeling volwassenen met een depressie Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk thuis geholpen. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u deeltijdbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer…

Lees meer...

Wat is het?

Wat is autisme? Met autisme word je geboren. Je kunt het niet krijgen doordat je bijvoorbeeld iets ergs hebt meegemaakt of door de manier waarop je ouders je opvoeden. Zo vinden kinderen met autisme het vaak moeilijk om een gesprek met anderen te hebben of goed te luisteren. Ook vinden ze het vaak moeilijk om vrienden te maken en te behouden of bijvoorbeeld een vraag aan iemand te stellen of hulp te vragen. Kinderen met autisme hebben vaak…

Lees meer...

De Dag van de Dialoog 2013. Nu ook in Goes en bij Emergis

Op 7 november vindt in Goes de Dag van de Dialoog plaats, een landelijk initiatief waarbij iedereen kan aanschuiven aan gesprekstafels. Ook Emergis doet mee. Wat? De Dag van de Dialoog sluit mooi aan op de manier waarop we binnen Emergis willen omgaan met de beleving van de ander: cliënten, familieleden, collega’s en buurtbewoners. Het doel van de Dag van de Dialoog is elkaar ontmoeten en inspireren; het onderlinge begrip bevorderen zodat de…

Lees meer...