Hoe verloopt het gesprek met de gemeente?

…digd op een locatie van de gemeente of is het een telefonisch gesprek. Wat willen de cliëntenorganisaties weten? Cliëntenorganisaties willen onder andere weten of mensen op de hoogte zijn waar zij zich kunnen melden voor een gesprek met de gemeente. Maar ook of zij al een gesprek hebben gehad. En zo ja, op welke wijze zij zich daarop hebben voorbereid en hoe het gesprek is verlopen. Ook willen de organisaties een beeld krijgen van de ervaringen…

Lees meer...

Het eerste gesprek bij Emergis

…aakt u samen met een medewerker een overzicht van uw problemen en wensen. Het doel is dat duidelijk wordt wat de belangrijkste reden is van uw problemen. Dit is een voorlopige diagnose. Het eerste gesprek kan een telefonisch gesprek zijn. Na het gesprek overlegt de medewerker met een team deskundigen. Zij bespreken welk zorgprogramma de beste zorg kan bieden voor uw problemen. Daarna krijgt u uit dat zorgprogramma een behandelaar toegewezen. De…

Lees meer...

Screening

Screening 4 De cliënt heeft een gesprek met een zorgverlener De cliënt heeft telefonisch of face to face een gesprek met een zorgverlener van een ambulant regioteam van Emergis. Het doel van dit gesprek is dat de zorgverlener duidelijkheid krijgt over de hulpvraag en vermoedelijke problematiek van de cliënt. De zorgverlener formuleert in overleg met de cliënt een voorlopig voorstel voor behandeling en/of onderzoek binnen Emergis. 5 De cliënt…

Lees meer...

Diagnose depressie

…s. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis maakt u samen met een medewerker een overzicht van uw problemen en wensen. De medewerker wil graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek

Lees meer...

Diagnose dwangstoornis

…s. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis maakt u samen met een medewerker een overzicht van uw problemen en wensen. De medewerker wil graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek

Lees meer...

Diagnose gegeneraliseerde angststoornis

…s. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis maakt u samen met een medewerker een overzicht van uw problemen en wensen. De medewerker wil graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek

Lees meer...

Diagnose sociale angststoornis

…s. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis maakt u samen met een medewerker een overzicht van uw problemen en wensen. De medewerker wil graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek

Lees meer...

Verwijzing en aanmelding

…gis neemt contact op met de cliënt om een afspraak te maken voor een gesprek. De cliënt krijgt informatie over een eventuele wachttijd. Aandachtspunten bij de fase van verwijzing en aanmelding: Als voorafgaand aan het eerste gesprek bij Emergis de psychische klachten veranderen Tot het moment dat het eerste gesprek bij Emergis plaatsvindt blijft de huisarts verantwoordelijk voor de zorg en blijft hij het aanspreekpunt voor de cliënt. Indien…

Lees meer...

Diagnose specifieke fobie

…s. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis maakt u samen met een medewerker een overzicht van uw problemen en wensen. De medewerker wil graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek

Lees meer...

Diagnose paniekstoornis

…s. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis maakt u samen met een medewerker een overzicht van uw problemen en wensen. De medewerker wil graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek

Lees meer...

Ik denk dat mijn kind drugs gebruikt

…e tijd, gedragsveranderingen optreden bij uw kind, dan kan dat een signaal zijn dat er iets speelt. Een gesprek met uw kind is noodzakelijk om te kijken of uw vermoeden juist is of dat er iets anders aan de hand is. Een open gesprek Vertel uw zoon of dochter wat u is opgevallen en vraag informatie. Probeer dit in een open gesprek te doen en maak er geen ondervraging van. Vermijd welles-nietes discussies. Het kan van uw eigen houding afhangen hoe…

Lees meer...

Diagnose bipolaire stoornis

…s. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis maakt u samen met een medewerker een overzicht van uw problemen en wensen. De medewerker wil graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek

Lees meer...

U heeft een klacht

…rede doorgeeft. U kunt uw klacht/onvrede vertellen aan degene waarover u een klacht heeft. Een gesprek met die persoon is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. Bent u niet tevreden over de uitkomst van het gesprek? Dan kunt u met uw klacht naar de leidinggevende van de betreffende medewerker U kunt uw klacht ook indienen bij de klachtenfunctionaris. In overleg met u legt de klachtenfunctionaris uw klacht voor aan degene die…

Lees meer...

Fusieverkenning GGZ WNB en Emergis uitgesteld

…baarheid van een mogelijke samenwerking te verkennen. Deze verkenning, die als doel heeft te komen tot een intentieverklaring inzake het onderzoek naar een mogelijke fusie, kan nog niet worden afgerond. Bij GGZ WNB lopen nog gesprekken met verschillende partijen om te komen tot de juiste financiële randvoorwaarden; dit heeft meer doorlooptijd nodig. Dit heeft Emergis en GGZ WNB doen besluiten om op dit moment geen intentieovereenkomst aan te…

Lees meer...

Onderzoek

…ng begint met een gesprek waarin u uw zorgen over uw kindje bespreekt met een gedragswetenschapper. Bijna altijd is ook een psychiater aanwezig. Heeft u rapporten van eerdere onderzoeken? Dan kunt u die meenemen. Kort na het gesprek volgt er: een kinderpsychiatrisch onderzoek; een observatie bij u thuis; en een gesprek met u over de ontwikkeling van uw kind. Diagnostisch onderzoek Soms kunnen we tijdens de screening niet ontdekken wat de oorzaak…

Lees meer...

Aanmelden volledig pakket thuis

…u woonachtig bent. Zij verwijzen u door naar de zorgaanbieder van uw keuze. Bent u al cliënt van Emergis dan kunt u samen met uw behandelaar of persoonlijk begeleider deze stap zetten Daarna krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Als u het prettig vindt, mag u iemand meenemen naar het gesprek. Een medewerker van Emergis bekijkt samen met u welke hulp u wenst en nodig heeft. Ook vraagt de medewerker naar uw financiën. Heeft u grote schulden?…

Lees meer...

Voor familieleden van mensen met ADHD

Voor familieleden en naastbetrokkenen In de onderzoeksfase naar ADHD is het mogelijk om bij een gesprek aanwezig te zijn. We adviseren de cliënt bij het eerste of tweede gesprek iemand mee te nemen die hem of haar al het hele leven kent. Zo kunnen de vragen over de kindertijd het best beantwoord worden. Het is ook altijd mogelijk om samen met uw familielid een afspraak te maken bij zijn of haar behandelaar voor verdere informatie, praktische…

Lees meer...

Ontevreden of een klacht

Ontevreden of een klacht Cliënten die ontevreden zijn over (een deel van) hun behandeling kunnen dit het beste bespreken met de betreffende zorgverlener of hun regiebehandelaar. Een gesprek is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. Helpt een gesprek niet, dan kunnen cliënten terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Familie en naasten kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon (fvp). De pvp en fvp luisteren naar…

Lees meer...

Screening, diagnostiek en behandelplan

Screening, diagnostiek en behandelplan 4 De cliënt heeft een intakegesprek De cliënt heeft een intakegesprek met een zorgverlener van Indigo. Deze zorgverlener kan de regiebehandelaar zijn of een andere behandelaar die deze taken uitvoert op verzoek van de regiebehandelaar. Het doel van dit gesprek is dat de (regie)behandelaar duidelijkheid krijgt over de hulpvraag, een (voorlopige) diagnose kan stellen en in overleg met de cliënt een voorstel…

Lees meer...

Samenwerkingsdag Reclassering Zeeland

…an harte welkom op de Samenwerkingsdag van Reclassering Zeeland. Tijdens deze dag informeren Emergis verslavingsreclassering en Reclassering Nederland u over de rol van de reclassering in de samenleving en willen ze met u in gesprek over gezamenlijke oplossingen voor vraagstukken waarmee we in ons werk allemaal te maken hebben. Denk aan decentralisatie jeugdzorg, arbeid en scholing, overlast en aanpak huiselijk geweld. Deze samenwerkingsdag is…

Lees meer...

Hoe werkt sociaal casemanagement?

…met social casemanagement nadat een familielid, buren, vriend of hulpverlener u heeft aangemeld. Dat hebben zij gedaan omdat zij vinden dat u extra zorg en/of steun verdient om uw leven weer op orde te krijgen. In het eerste gesprek met u vertellen wij wat we te bieden hebben. Samen zetten we uw problemen op een rij. Na dit gesprek bespreken we dit in ons team en wordt besloten of u voor deze manier van zorg in aanmerking komt. Daarna maken we…

Lees meer...

Hoe begint uw behandeling bij Emergis?

Hoe begint uw behandeling? Na het eerste gesprek start de behandeling zo snel mogelijk. U heeft een of meer gesprekken met uw behandelaar. Samen probeert u uw problemen beter te begrijpen. U vertelt over uw situatie en wensen. U praat over wat goed gaat en wat minder goed gaat. En over dingen waar u steun aan heeft. Daarnaast geeft u behandelaar u informatie over bijvoorbeeld uw diagnose, over behandelmogelijkheden en medicijnen. Onderzoeken…

Lees meer...

Goed en constructief overleg met de NZa

…Kruis vanaf nu weer op de wachtlijst te plaatsen. We zijn blij met deze uitkomst en hebben er vertrouwen in de komende weken tot passende afspraken met Zilveren Kruis te komen. Zoals u eerder al heeft kunnen lezen, liepen de gesprekken met CZ al en is afgesproken dat, tijdens de duur van deze gesprekken, Emergis nieuwe verwijzingen van CZ blijft accepteren. De afgelopen dagen was Emergis een ‘hot item’ in de landelijke en Zeeuwse pers. Hieronder…

Lees meer...

Psycho-educatie familie en naasten van cliënten DD

…se’ (informatie over verslaving, informatie over psychose, psychiatrie in het algemeen) Mogelijkheid tot vragen stellen en uitwisselen van ervaringen (‘lotgenotencontact’) Mogelijkheid tot maken van afspraak voor individueel gesprek (POM-gesprek) De bijeenkomsten worden geleid door medewerkers van de kliniek dubbele diagnose. Aanwezig zijn: een ervaringswerker, een maatschappelijk werkster en/of verpleegkundige en een psycholoog. Toegang is…

Lees meer...

OR en locatieraad Kloetingen zeggen vertrouwen op in raad van bestuur

…de kritiek op het functioneren van de raad van bestuur. Kritiek waar men serieus naar wil kijken. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn in gesprek over hoe verder….

Lees meer...

Aanmelden sociaal pension

…denken dat het sociaal pension een geschikte plaats is voor u, nodigen wij u uit voor een intake. U kunt u zelf aanmelden, of uw verwijzer kan dat voor u doen. Voorafgaand aan een verblijf in het sociaal pension vindt er een gesprek plaats tussen u en een van de medewerkers. U vertelt wat de reden van uw aanmelding is, u geeft een beschrijving van uw huidige situatie en problematiek en de zaken waarbij u hulp nodig denkt te hebben. Samen met de…

Lees meer...

Behandeling

…e deeltijd leer je meer over psychoses en hoe je de kans kunt verkleinen dat je nog een keer een psychose krijgt. Ook krijg je meer inzicht in wat er met je gebeurd is en hoe je dat kunt accepteren en verwerken. Na elke drie maanden kijken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles….

Lees meer...

Psychiater

…Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt….

Lees meer...

Uw mening telt

…Ook kunt u een afspraak maken met de patiëntenvertrouwenspersoon of uw stem laten horen via de centrale cliëntenraad Emergis.      …

Lees meer...

Behandeling dwangstoornis

…iniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. Belafspraak en bed op recept Als u ambulant behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen….

Lees meer...

Het behandelteam

…Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je een psychose hebt dan word je geholpen door deze dokter: De heer C.A.A. Franken, psychiater…

Lees meer...

Behandeling

…ëtisten die gespecialiseerd zijn in jongeren met eetstoornissen. Als je meer wilt weten over de medicijnen die je gebruikt dan is dit een handige site. Met wie volg je de modules? Sommige modules volg je alleen, bijvoorbeeld gesprekken met je behandelaar. Er zijn ook modules die je volgt in een kleine groep of samen met je ouders. Deeltijdbehandeling Deeltijdbehandeling noemen we ook wel ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je een middag…

Lees meer...

Dienst geestelijke verzorging: nadenken over leven, zingeving, religie

Geestelijke verzorging De geestelijk verzorgers zetten zich in om met mensen in gesprek te raken over leven, zingeving of religie. Ze organiseren op verschillende afdelingen groepsgesprekken, maar u kunt hen ook individueel spreken, zowel in de kliniek als thuis. Ook hebben ze gesprekken met familie en naasten. Speciale activiteiten vormen de reizen, meditatiebijeenkomsten en indien nodig, herdenkingen. Elke zondag is er een viering of…

Lees meer...

Rollen omgedraaid tijdens de sTimul-inleefsessie

…ik regelmatig op bed. Hoe snel je dan in een isolement komt als er weinig aandacht aan je wordt besteed! Je merkt hoe belangrijk het is als er geïnformeerd wordt naar hoe je je voelt, ook al ben je moeilijk in staat tot een gesprek. Ik heb ervaren hoe het is als groepsgenoten met een meer luidruchtige rol alle aandacht opeisen en hoe snel onze begeleiders, met de beste bedoeling, hun toevlucht zoeken in het aanbrengen van regels. Regels die dan…

Lees meer...

Kunstproject Open Up start bij Emergis

…e maken over isolatie, contact en gastvrijheid. Cliënten en medewerkers kunnen creatieve workshops volgen waarin zij hun visie en ervaring op deze onderwerpen kunnen weergeven. Door samen te werken aan deze thema’s, komt een gesprek makkelijker op gang. Zo ontstaat meer begrip en inzicht en wordt het belang van een mensvriendelijke benadering vanuit respect en gelijkwaardigheid duidelijk. Voor een eerste indruk van Open Up kun je terecht op…

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je angstig bent dan word je geholpen door deze dokters: Willem Maillette de Buy Wenniger, psychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ils de Ost klinisch…

Lees meer...

Wat is psychiatrische zorg thuis?

…ouden of financiën. Voor wie? U komt in aanmerking voor psychiatrische zorg thuis als u voldoet aan deze voorwaarden: u bent 18 jaar of ouder; u volgt ambulante behandeling maar heeft hier te weinig steun aan in uw dagelijks leven; u wilt thuis blijven wonen. Daarnaast is het belangrijk dat u bereikbaar bent via telefoon of e-mail. Voor wie niet? Gebruikt u zo veel alcohol of drugs dat u geen goed gesprek kunt voeren met iemand? Of bent u…

Lees meer...

Behandeling

…t met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagklinisch duren in principe nooit langer dan een zes maanden. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je elke week naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Als je meer wilt weten over de medicijnen die je gebruikt dan is…

Lees meer...

Open up: Emergis presenteert kunst in oude separeerruimte

Op 30 september werd bij Emergis de aftrap gegeven voor het landelijke project Open Up. Open Up zet kunst in om met elkaar het gesprek aan te gaan over eenzame opsluiting van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. De kunstwerken die tijdens het project ontstaan, worden zondag 27 september 2013 tentoongesteld. Iedereen is van harte welkom ze te bekijken. Dat kan tussen 13.00 uur en 15.30 uur in de oude separeerruimte van afdeling 23 van…

Lees meer...

Behandeling PTSS

Behandeling PTSS De behandeling van PTSS is een specialistische deskundigheid.De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. In de eerste fase wordt psycho-educatie gegeven zodat de betrokkene kan begrijpen waarom hij nog altijd in een hyper alerte toestand verkeerd en…

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je depressief bent dan word je geholpen door deze dokters: Willem Maillette de Buy Wenniger, psychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de dokters zijn er nog een heleboel andere medewerkers waarmee je te maken krijgt zoals: Ils De Ost,…

Lees meer...

Gezocht: leden familieraad

…Lid worden van de familieraad? Wij zijn op zoek naar betrokken leden die actief en vrijwillig willen deelnemen aan de familieraad. De familieraad komt zes wekelijks een dagdeel bij elkaar. Daarnaast worden een aantal maal per jaar bijeenkomsten binnen Emergis bezocht. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, vult u hieronder uw gegevens in. We nemen dan contact met u op. Voornaam* Achternaam* E-mailadres* Telefoonnummer…

Lees meer...

De Dag van de Dialoog 2013. Nu ook in Goes en bij Emergis

…iënten, familieleden, collega’s en buurtbewoners. Het doel van de Dag van de Dialoog is elkaar ontmoeten en inspireren; het onderlinge begrip bevorderen zodat de sociale samenhang in Goes versterkt wordt. Door met elkaar een gesprek te voeren leren we elkaar beter kennen en komen we erachter wat we belangrijk vinden. Het gesprekthema is ‘respect’. Waar? Dialoogtafels op de Dag van de Dialoog kun je op meerdere plekken in Goes vinden:…

Lees meer...

Behandeling

…e het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagbehandeling duren in principe nooit langer dan een jaar. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je af en toe naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Als je meer wilt weten over de medicijnen die je gebruikt dan is…

Lees meer...

Betrekken bij behandeling

…esprek tussen een hulpverlener en de cliënt, voordat de behandeling start of bij het afsluiten ervan. Familiebijeenkomsten Periodieke bijeenkomsten voor familieleden van cliënten, al dan niet over een specifiek thema. Spiegelgesprekken Een groepsgesprek met cliënten, familieleden en naasten over een zorgthema op de afdeling. Het doel is dat de hulpverleners feedback krijgen op hulp die zij bieden. Zij zijn als toehoorder aanwezig. Triadekaart…

Lees meer...

Behandeling

Individuele behandeling De meeste kinderen met een trauma krijgen individuele behandeling. Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Modules Traumabehandeling kan bestaan uit één of meer onderdelen. Die onderdelen noemen we modules….

Lees meer...

Het behandelteam

…Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je een trauma hebt dan word je geholpen door deze dokters: Willem Maillette de Buy Wenniger, psychiater   Mevrouw J. Hokke, kinder- en jeugdpsychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli…

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je een eetstoornis hebt dan word je geholpen door deze dokter: Mevrouw J. Hokke, kinder- en jeugdpsychiater Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ellis Trompetter, klinisch psycholoog en coördinator van het…

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

…eraars opnieuw rond de tafel gegaan. Met VGZ, Menzis, Multizorg en DSW hebben we afspraken om al hun verzekerden te kunnen helpen. Zilveren Kruis geeft vooralsnog aan niet bereid te zijn meer zorg in te kopen en CZ is wel in gesprek met ons maar stelt nieuwe voorwaarden waarmee we niet uit de voeten kunnen. De opstelling van CZ en Zilveren Kruis, betreft ook behandelingen die al in 2016 begonnen zijn en waar zij op dit moment 2,6 miljoen euro…

Lees meer...

Behandeling antisociale persoonlijkheidsstoornis

…iniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. Belafspraak en bed op recept Als u ambulant behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen….

Lees meer...