Kosten Emergis

Eigen bijdrage voor begeleiding (zonder verblijf) voor volwassenen Krijgt u begeleiding of dagbesteding op basis van een gemeentelijke beschikking (Wmo)? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf. U betaalt dit aan het CAK. Via de website www.hetcak.nl kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is. Eigen bijdrage voor verblijf op een klinische afdeling voor volwassenen Bent u langer dan 3 jaar opgenomen op een klinische…

Lees meer...

Eigen bijdrage en eigen risico

…ere Indigo de Basis ggz. De behandelingen in de Basis ggz maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage. Voor zorg in de Basis ggz geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering. Eigen bijdrage voor begeleiding (zonder verblijf) voor volwassenen Krijgt u begeleiding of dagbesteding op basis van een gemeentelijke beschikking (Wmo)? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf. U betaalt…

Lees meer...

PvdA en VVD schrappen eigen bijdrage

…maandag 1 oktober tijdens een persconferentie bekend. Samsom zei dat de partijen er in geslaagd zijn enkele onverstandige maatregelen uit het vorige kabinet, nu terug te draaien. Nog niet helemaal zeker Het schrappen van de eigen bijdrage maakt onderdeel uit van de begrotingsbesprekingen voor 2013. Deze week gaan de fracties in de Tweede Kamer de begroting bespreken in de Algemene Beschouwingen. Dit betekent dat het verdwijnen van de eigen

Lees meer...

Baas in eigen leven?!

…en binnen en rondom de zorg en de door de overheid gepropageerde ‘participatiesamenleving’. Ter aanvulling op de bestaande zorg en maatschappelijke ondersteuning investeren steeds meer instellingen in herstelondersteuning en eigen regie van mensen met een kwetsbare achtergrond. Ervaringswerkers ondersteunen mede op grond van de eigen ervaring cliënten bij hun herstel en gaan met elkaar opzoek naar bronnen van kracht, hoop en inspiratie om zo een…

Lees meer...

Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg

…Oeps! We konden je formulier niet vinden….

Lees meer...

Herstellen doe je zelf

…; u eigen kwaliteiten zien; positief denken. Wat is het doel? Uw kennis en begrip over herstel vergroten; herkenning, erkenning en steun van anderen ervaren in je herstelproces; uw eigen kracht hervinden; weten hoe uw aan je eigen herstel kunt bijdragen; weerbaarder worden; meer zelfvertrouwen krijgen; weer de regie nemen over uw leven. Herstellen doe je zelf wordt geleid door twee ervaringsdeskundigen. Zij zijn (ex-)cliënt. De groep bestaat uit…

Lees meer...

Kosten beschermd wonen dubbel diagnose

…Wat kost het? Om te verblijven binnen de BW DD is een geldige CIZ-indicatie GGZ-4C of hoger nodig. U betaalt elke maand een eigen bijdrage. Het Zorgkantoor bepaalt hoeveel u elke maand moet betalen. Uitgebreide informatie over de eigen bijdrage kunt u lezen in de folder ‘Eigen bijdrage zorg met verblijf’ van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze folder is te vinden op de website van het CAK….

Lees meer...

Wonen voor ouderen

Lees meer...

Eigen ervaringsverhaal

Siem (21 jaar): “Tijdens mijn studie ging het mis. Ik hoorde allerlei geluiden in mijn hoofd waardoor ik mij niet meer kon concentreren. Ik wist niet goed waar die geluiden vandaan kwamen, maar ik begon mijn medestudenten ervan te verdenken dat ze me het studeren onmogelijk maakte. Ik bleef op mijn kamer zitten. Wanneer de radio of televisie aanstond, kreeg ik boodschappen dat ik niet meer naar de universiteit mocht gaan. Ik zou in een…

Lees meer...

Arjens ervaringsverhaal: ‘Gewoon doen!’

…over het repareren van zeil- en motorboten. Daarnaast bezit Arjen een mooie combinatie van talenten: sterk oplossend vermogen, groot doorzettingsvermogen, werkkracht en een flinke dosis enthousiasme. Hij heeft inmiddels een eigen stalen zeiljacht die op de werf van het Goese Sas staat. Al twee jaar is hij dagelijks bezig om deze helemaal op te knappen. Het is Arjens doel om over twee jaar als zzp’er aan de slag te gaan, met de boot als varende…

Lees meer...

Rijkswaterstaatsgebouw wordt jeugdkliniek ggz

…uwe bestemming krijgen. Gedurende de ontmanteling van het Rijkswaterstaatsgebouw tot aan de oplevering van de kinder- en jeugdkliniek wordt veel kennis opgedaan over de mogelijkheden van een circulaire economie. Emergis heeft samen met Impuls Zeeland diverse partijen bij elkaar gebracht om deze kennis en expertise te delen. Provincie Zeeland stimuleert initiatieven die bijdrage aan en ondersteunt dit project met een financiële bijdrage….

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige verslavingszorg ambulant (32-36 uur)

…afgeronde SPV opleiding; Je bent big-geregistreerd als verpleegkundige; Je hebt ervaring/affiniteit met verslavingszorg; Je bent stressbestendig en kan omgaan met complexe, crisisogene situaties; Je bent flexibel en wil een bijdrage leveren aan een cluster die in ontwikkeling is; Je bent op de hoogte van de sociale kaart en de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG). Jouw voordeel Als je werkt als sociaal…

Lees meer...

Verpleegkundige crisisafdeling Ithaka

…sche ontwikkeling, vaak zichtbaar in gedragsproblemen. Het leveren van een bijdrage aan het op gang brengen en opheffen van de gestagneerde ontwikkeling. Daarnaast: Het werken in een multidisciplinair team en daarbinnen jouw bijdrage leveren aan het behandelplan. Het aanleren van vaardigheden. Het gedragsrepertoire uitbreiden. Het aanbrengen van structuur. Het bieden van hulp bij het verwerken van emoties. Jouw profiel Wij zoeken iemand die…

Lees meer...

Basisarts (ANIOS) voor polikliniek Walcheren en crisisdienst 32 tot 36 uur

…liënten met diverse psychiatrische problematiek: angst- en stemmingsstoornissen, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, bipolaire stoornissen, seksuele stoornissen en eetstoornissen. Vanaf juni 2017 heeft elke regio zijn eigen aanmeldbureau en crisisdienst onder kantooruren. Vanuit dit team worden dagelijks de aanmeldingen doorgenomen en ingepland voor intakes en behandeling. Daarnaast wordt dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur crisisdienst…

Lees meer...

Teamcoach BW Goes (2016.043)

…l van het coachen van het team en individuele medewerkers, het bewaken en ontwikkelen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg. De teamcoach is lid van het multidisciplinaire team en levert vanuit het eigen vakgebied een bijdrage aan de behandeldoelen. De teamcoach levert een actieve bijdrage aan het beleid, initieert, neemt deel aan en implementeert innovatieve projecten ten behoeve van het team en of de sector. Wij zijn op zoek naar een…

Lees meer...

Ervaringswerker (24 uur)

…erkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Als ervaringswerker draag je, op grond van eigen ervaring en deskundigheid, bij aan het herstelproces van cliënten binnen de HIC. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van herstel en herstelondersteuning binnen het team. Je ondersteunt anderen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces. Je werkt graag met…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

Emergis is op zoek naar een bevlogen en enthousiaste geneesheer-directeur en psychiater, die de komende jaren vanuit een eigenstandige bevoegdheid een belangrijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Jouw werkplek Emergis is in Zeeland aanwezig met een breed en geïntegreerd zorgaanbod: basis ggz, specialistische ggz, forensische zorg, verslavingszorg, ouderenpsychiatrie, kinder- &…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis verpleegkundige ouderenpsychiatrie (32-36 uur)

…nnis over verpleegkundige en psychiatrische aspecten ten aanzien van complexe problematiek bij cliënten. Je beschikt over vaardigheden met betrekking tot organiseren, coördineren en onderhandelen. Je beschikt over inzicht in eigen handelen en kan hierop reflecteren. Je hebt kennis van de sociale kaart en maatschappelijke ontwikkelingen. Inventiviteit, creativiteit, volharding, doorzettingsvermogen, improvisatievermogen en flexibiliteit zijn…

Lees meer...

Kosten volledig pakket thuis

…informatie. Als u dat wilt, dan kunnen wij samen met u uitrekenen hoeveel u ongeveer zelf moet betalen….

Lees meer...

Flexible-ACT

…met jou daarover kunnen praten. Kunnen medicijnen me helpen een psychose te voorkomen? Het antwoord op die vraag kan gegeven worden door een psychiater. De psychiater kan ook bij je thuis op bezoek komen. Huurtoeslag, eigen bijdrage, eigen risico – al die zaken; het is allemaal zo ingewikkeld. Inderdaad: administratieve zaken worden steeds ingewikkelder. Maar op dat gebied hebben we specialisten. Maatschappelijk werkers, die je precies kunnen…

Lees meer...

Kosten beschermd wonen voor ouderen

…Wat kost beschermd wonen? U betaalt elke maand een eigen bijdrage. Hoeveel u precies moet betalen, is afhankelijk van uw situatie. Het CAK beslist hoeveel eigen bedrage u precies moet betalen. Op de website van het CAK vindt u daarover meer informatie….

Lees meer...

Gz-psycholoog volwassenen Indigo (2016.044)

…de werkzaamheden te verrichten; U werkt graag zelfstandig, je bent klantgericht, initiatiefrijk, praktisch, efficiënt en resultaatgericht; U bent omgevingsgericht, kan netwerken, maakt afspraken met huisartsen en creëert je eigen business; U bent een ambassadeur voor het merk Indigo en draagt dit ook actief uit; U staat open voor het geven van consultatie aan collega’s en huisartsen ten aanzien van jouw specifieke expertise; U levert…

Lees meer...

Woonbegeleider (2016.053)

…met een combinatie van psychische, psychosociale en verslavingsproblematiek. Cliënten en hun eventuele kinderen, worden begeleid bij het (weer) grip krijgen op hun eigen (woon)situatie en worden aangemoedigd het heft weer in eigen hand te nemen. Binnen het sociaal pension Hulst zoeken wij een collega. Uw functie U verricht werkzaamheden in het kader van de dagelijkse begeleiding, het methodisch begeleiden van de individuele trajecten van…

Lees meer...

FACT

…met jou daarover kunnen praten. Kunnen medicijnen me helpen een psychose te voorkomen? Het antwoord op die vraag kan gegeven worden door een psychiater. De psychiater kan ook bij je thuis op bezoek komen. Huurtoeslag, eigen bijdrage, eigen risico – al die zaken; het is allemaal zo ingewikkeld. Inderdaad: administratieve zaken worden steeds ingewikkelder. Maar op dat gebied hebben we specialisten. Maatschappelijk werkers, die je precies kunnen…

Lees meer...

Kosten beschermd wonen voor ouderen

…Wat kost beschermd wonen? U betaalt elke maand een eigen bijdrage. Hoeveel u precies moet betalen, is afhankelijk van uw situatie. Het CAK beslist hoeveel eigen bedrage u precies moet betalen. Op de website van het CAK vindt u daarover meer informatie….

Lees meer...

Nieuwe kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland

…houders en de inkooporganisaties hebben de aanvraag krachtig ondersteund. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk! Van twee naar één Kinderen, jeugdigen en hun gezinnen krijgen specialistische jeugdhulp zo veel mogelijk in de eigen omgeving. Soms is een opname nodig. In Zeeland vinden ruim 200 opnames per jaar plaats. De (te) kleine klinieken (Ithaka en Amares) worden nu samengevoegd tot één nieuwe kinder- en jeugdkliniek met 24 tot 28 flexibele…

Lees meer...

Begrippen

…een multidisciplinair team waarin overleg en besluitvorming plaatsvindt over de behandeling van cliënten. Multidisciplinair team: een team dat bestaat uit verschillende disciplines. Dat wil zeggen: zorgverleners met elk hun eigen beroep en deskundigheid, die samenwerken om goede diagnostiek en behandeling te leveren. Organisatie: de op grond van de WTZi toegelaten zorgaanbieder waarvoor de zorgverlener arbeid verricht en die aan cliënten zorg…

Lees meer...

Cliënten BW Hulst stapje verder

…t voor kort zeventien volwassen cliënten. Alle bewoners verhuizen naar het nieuw gebouwde woon-zorgcomplex aan het Sint Marthaplein in Hulst. Daar wonen in totaal 29 mensen. Alle cliënten hebben een eigen appartement met een eigen woonkamer, keuken, slaap- en badkamer en betalen zelf de huur en andere lasten. In hun eigen woonruimte worden ze intensief begeleid. Een VPT-begeleider komt regelmatig bij de cliënt thuis en helpt met het organiseren…

Lees meer...

Waaruit bestaat Volledig pakket thuis?

…wisselen en niet eenduidig zijn. Het zorgvuldig kunnen op- en afschalen van zorg is hierbij van belang. Wat houdt het in? Emergis draagt zorg voor een beschermde woonomgeving in uw eigen woning; Alle woonlasten zijn voor uw eigen rekening. Wel is het mogelijk dat Emergis eigenaar/hoofdhuurder van de woning is en deze aan u verhuurt. U betaalt dan huur aan Emergis uit uw eigen middelen; U zorgt primair zelf voor uw maaltijden en de kosten…

Lees meer...

Nieuwbouw voor cliënten Emergis

…mte. De woonruimten worden uitsluitend verhuurd aan cliënten van Emergis. Naar verwachting wordt het complex in het eerste kwartaal van 2016 opgeleverd. Volledig pakket thuis De cliënten krijgen een eigen appartement met een eigen woonkamer, keuken, slaap- en badkamer en gaan zelf de huur en andere lasten betalen. De verhuizing betekent dat de cliënten voortaan volledig pakket thuis (VPT) krijgen. In hun eigen woonruimte worden ze intensief…

Lees meer...

Symposium psychose: Woorden tuimelen door je hoofd

…van Emergis Inleiding door dagvoorzitter Jan van Blarikom 10.30 uur Het ontstaan van een psychose – Inez Myin-Germeys 11.30 uur Pauze 11.45 uur Zoeken naar woorden. Drie cliënten vertellen in een documentaire over hun eigen visie op psychose. 12.30 uur Geen ziekte-inzicht of verschil van mening. Discussie over het recht van de cliënt op een eigen visie op psychose. 13.00 uur Lunch 14.00 uur Het verloop van een psychose – Lex…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…inische opname niet of niet langer nodig is. Dagbehandeling biedt door het aanbod van therapieën, de behandelintensiteit en de multidisciplinaire aanpak meerdere aangrijpingspunten voor behandeling. Cliënten verblijven in de eigen thuissituatie, behouden de eigen sociale omgeving en de mogelijkheid te blijven werken of naar school te gaan. Uw functie Als activiteitenbegeleider organiseert u passende activiteiten voor de verschillende doelgroepen…

Lees meer...

Accountmanager (2016.030)

…aat om een functie voor minimaal 32 uur per week. Boventallige medewerkers en re-integratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang bij alle vacatures. Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG). Jouw voordeel Naast een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van Emergis bieden wij u volop ontwikkelingsmogelijkheden. En, een prima inschaling van de functie in FWG 60. Het salaris begint met € 2.679,– en eindigt op € 4.177,–…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…n ster voor het familiebeleid. Wat zoeken wij? Als voorzitter geeft u sturing aan de taken van de familieraad en bent u het eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur. De taken van de familieraad zijn: het leveren van een bijdrage aan en het stimuleren tot een beleid dat te typeren is als goed van kwaliteit; het stimuleren van een beleid waardoor familie tot een constructieve betrokkenheid geraakt bij de behandeling en het verblijf van…

Lees meer...

Van vangnet naar netwerk

…, overlap, versnippering en verkokering van het aanbod in het belang van de cliënten te voorkomen en tot een doelmatiger inzet van mensen en middelen te komen. Ten slotte is het de bedoeling een fundamentele maatschappelijke bijdrage te leveren aan vermindering van recidive en overlast en de sociale veiligheid te bevorderen. Afspraken Zowel Stichting DOOR als Emergis hebben afgesproken in landelijke en Zeeuwse netwerken aan de hierboven…

Lees meer...

Medewerker P&O (2016.210)

…eteren. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van P&O-beleid. Daarnaast biedt de afdeling ondersteuning aan leidinggevenden bij de uitvoering van het P&O-beleid en wordt een bijdrage geleverd aan de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers. Op dit moment zit de afdeling in een transformatie waarbij wordt gewerkt aan een dienstverleningsmodel wat nog meer aansluit bij de nieuwe structuur en…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige FACT Terneuzen (32 – 36 uur (bespreekbaar), per januari 2018)

…n de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je levert met enthousiasme een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en het verder vormgeven van het regioteam Zeeuws-Vlaanderen. Je werkt nauw samen met collega’s in het multidisciplinaire team. Jouw werkzaamheden komen voort uit het behandelbeleid dat…

Lees meer...

Kosten psychiatrische zorg thuis

…Kosten psychiatrische zorg thuis U betaalt al een eigen bijdrage voor uw ambulante behandeling. Voor psychiatrische zorg thuis hoeft u dan niets extra te betalen….

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 5 (2015.093)

…atrische problematiek. Deze problematiek kan zich uiten op het gebied van hun sociaal- emotionele, cognitieve, sensorische en/of motorische ontwikkeling, vaak zichtbaar in gedragsproblemen. De groepsleiding levert vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage aan het op gang brengen, opheffen van de gestagneerde ontwikkeling door vaardigheden aan te leren, het gedragsrepertoire uit te breiden, structuur aan te brengen en emoties te verwerken. U…

Lees meer...

Debatteer mee over de ggz

…stus 2012 vindt het ggz-Verkiezingsdebat plaats in Utrecht. Tijdens deze middag kunnen zorgprofessionals, bestuurders, ggz-cliënten en familie debatteren met Kamerleden van politieke partijen. Onderwerpen zijn: jeugd-ggz, de eigen bijdrage in de ggz, arbeidsparticipatie en ambulantisering. Het debat wordt geleid door Jacobine Geel, tv-presentatrice van o.a. het NCRV-programma Scheppers & Co. Aan het eind van het debat kiest de jury samen met…

Lees meer...

Folders

Eigen bijdrage zorg met verblijf bij strafrechtelijke titel…

Lees meer...

Systeemtherapeut (24-32 uur, bespreekbaar)

…te voeren met gezinnen en systemen. Dit kan zijn in de directe omgeving van de cliënt en het systeem dan wel op de centrale locatie. Je werkt voor diverse zorgprogramma’s binnen kind & jeugd. Je stelt met het systeem een eigen behandelplan op met als doel het mentaliseren in het gezin te bevorderen. Dit maakt samen met het individuele behandelplan deel uit van de algehele behandeling. Je werkt nauw samen met collega’s en bent voor…

Lees meer...

Zinvol leven en herstel

…ger of als professional. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland en soms ook daarbuiten. Door middel van professionele herstelgerichte zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorgen…

Lees meer...

Ervaringswerkers buurtpreventieteam

…rdineert bij interventie, neemt zelfstandig beslissingen en daar waar nodig overleg je met de manager. Als buurtpreventiemedewerker begeleid je de vrijwillige toezichthouders bij deze activiteiten. Je levert een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het buurtpreventieteam van Emergis. Het buurtpreventieteam werkt dagelijks met een vroege dienst (07.30 – 16.00 uur) en een late dienst (14.30 – 23.00 uur) en een…

Lees meer...

Kosten vrouwencrisisopvang

…Wat zijn de kosten? Afhankelijk van uw inkomen wordt er een eigen bijdrage berekend met een maximum van € 319,- per maand. Indien u een bijstandsuitkering heeft, keert de gemeentelijke sociale dienst een bedrag uit dat gelijk is aan de norm voor zak- en kleedgeld….

Lees meer...

Wonen met begeleiding in Hulst

…ing door derden nog een langere periode van begeleiding op maat nodig hebben. In een periode van maximaal twee jaar werken de cliënten en hun kinderen aan een veilige en stabiele toekomstsituatie. Het borgen van privacy, een eigen zelfstandige woonruimte en een veilige speelruimte voor de kinderen zijn basisvoorwaarden en dragen bij aan het leveren van goede zorg. Door de bijdrage van Kinderpostzegels kan dit gerealiseerd worden. Begin januari…

Lees meer...

GZ-psycholoog forensische psychiatrie 24-36 uur

…persoonlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de inschatting van de interne en externe (maatschappelijke) veiligheid. Deze functie vraagt daarnaast adequaat te kunnen handelen naar patiënten en systemen in geval van dreigend delict gevaar. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel: Je bent BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog. Je vindt het een uitdaging om met moeilijke cliënten te werken. Je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair…

Lees meer...

Persoonsgebonden

…ng/behandelduur. Over het hulpverleningsplan: hulpverleningsplan/therapie; medicatie; consequenties van de hulpverlening/behandeling; uitvoering/taakverdeling; voortgang; wijzigingen; bezoek- en verloftijden. Over de kosten: eigen bijdrage; reiskosten. Afsluiting en overdracht Over de afbouw: planning; ontslagprocedure. Over de vervolgprocedure: nazorgplan; terugvalpreventie; taakverdeling planning. Bron: ‘Betrokken omgeving’,…

Lees meer...

Bijeenkomst Bipolaire Stoornis, Psychose, Zwangerschap en Bevalling

…haar kraambedpsychose en ervaringen binnen de GGZ. Karin den Oudsten, ervaringsdeskundige en professioneel coach, is aanwezig om haar verhaal te vertellen. Haar ervaringen hebben uiteindelijk geleid tot het opzetten van een eigen praktijk ‘Psychecoach’. Karin geeft trainingen, gastlessen en workshops binnen de kraamzorg, verloskunde en verpleegkunde en is in Nederland dé contactpersoon voor moeders die last hebben van psychotische klachten na…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met dit team mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling. Daarvoor is het nodig dat je een teamspeler bent, van aanpakken weet en je kritisch naar je eigen leerproces kijkt. Tegelijkertijd begeleid je stagiaires en leerlingen in hún leerproces. Regelmatig volg je trainingen die specifiek gericht zullen zijn op de nieuwe werkwijze. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen…

Lees meer...