Nieuwe minor Acute Zorg voor HZ-studenten Verpleegkunde

…de acute zorg in Zeeland. De studenten maken zowel kennis met préhospitale acute zorg, acute GGZ-zorg als acute ziekenhuiszorg. Tijdens de minor behalen de studenten het deelcertificaat Basis Intensieve Acute Zorg (BIAZ). Na het behalen van het diploma Hbo Verpleegkunde kunnen zij met dit deelcertificaat vrijstellingen krijgen voor een gedeelte van de specialistische vervolgopleiding Basis Acute Zorg verpleegkundige. Trainen op basis van scenario’…

Lees meer...

Op weg naar toekomstbestendige en duurzame acute ggz

…euws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelderegio. Dit Zeelandbrede team acute ggz IHT biedt hoogwaardige acute zorg aan volwassenen & ouderen met mentale problemen en/of verslavingsproblemen; vanaf het eerste contact tot nazorg. Wat betekent dit voor onze cliënten? De zorg en behandeling zelf veranderen niet. Bij het eerste contact in een crisis proberen we, net als nu, het liefst af te spreken op de hoofdlocatie in Kloetinge of in Terneuzen. A…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…mogelijk een optimale koppeling tot stand brengen tussen de verwijzing, de hulpvraag van de cliënt, en het gespecialiseerde hulpaanbod van Emergis. Dat gebeurt op basis van gestandaardiseerde instrumenten. Centrale aanmelding & acute zorg bestaat uit een aanmeldbureau, opnameafdeling, crisisdienst en team psychiatrische zorg thuis. Uw werkplek is voornamelijk afdeling Opname. Voor het secretariaat de CA & AZ zijn wij op zoek naar een secretaresse/…

Lees meer...

Acute ggz volwassenen

…t op met Emergis als dat nodig is. U maakt met elkaar afspraken over welke hulp u krijgt en wanneer u die krijgt. Ik heb acuut psychiatrische hulp nodig … en ik ben wel in behandeling bij Emergis U belt uw huisarts of de huisartsenpost. De huisarts bekijkt uw situatie en neemt contact op met Emergis als dat nodig is. U maakt met elkaar afspraken over welke hulp u krijgt en wanneer u die krijgt. U of uw familielid belt zelf met uw behandelaar of he…

Lees meer...

Acute stressstoornis

…Wanneer zich een acute levensbedreigende gebeurtenis voordoet wordt het stressrespons-systeem geactiveerd…

Lees meer...

Acute ggz kinderen

Acute ggz kinderen en jongeren Als je nog niet in behandeling bij ons bent, bel je de huisarts of de huisartsenpost. Als het nodig is nemen zij contact met ons op. Ben je wel in behandeling bij ons, dan kun je zelf bellen. Ga naar de website Emergis kind & jeugd…

Lees meer...

Hoeveel hulp krijgt u van een FACT-team?

…extra hulp. Het team bekijkt meerdere keren per week welke cliënten extra hulp nodig hebben. Wat als u geen hulp wilt? Sommige cliënten kunnen of willen geen hulp meer ontvangen. Het Flexible-ACT-team probeert dan toch contact te maken en het vertrouwen te winnen van de cliënt. Het kan gebeuren dat u gevaar voor uzelf of voor anderen veroorzaakt. Het Flexible-ACT-team doet dan zijn best om u te bereiken. Toch zijn er soms juridische maatregelen n…

Lees meer...

Acute ggz

…wel binnen als buiten kantooruren neemt u contact op met de triagist. Aanmelden kinderen/jongeren tot 18 jaar Aanmelden, crisishulp of advies? Klik hier.  …

Lees meer...

Hulp na verkrachting of aanranding

…e kan ook betekenen dat het geweld jaren geleden plaats heeft gevonden. De hulp van het CSG is integraal en bestaat uit het bieden van forensische, medische en psychosociale zorg voor het slachtoffer. De meerwaarde ligt in de samenwerking tussen de psychosociale opvang, de medische zorg en – op initiatief van de politie – het forensisch onderzoek in de acute fase na seksueel geweld. De slachtoffers kunnen terecht op één locatie en krijgen goede af…

Lees meer...

Sitemap

…p-bokaal’? Consortium #opleidendoenwesamen Arbeidsvoorwaarden Ik heb acuut hulp nodig Acute ggz kinderen Acute ggz volwassenen Crisisinterventie en IHT Crisisopname Maatschappelijke opvang Vrouwenopvang ADHD Psycholoog Wie beslist? Persoonlijk begeleider Je dossier Angst Wat is het? Voor wie? Onderzoek Behandeling Voor ouders/opvoeders Behandeling in de kliniek Het behandelteam Ik ben in behandeling Afsprakenbeleid Emergis FAQ-pagina afsprakenbele…

Lees meer...

crisis

…Ik heb acuut hulp nodig. U heeft acuut hulp nodig. Wat is het probleem? Ik heb meteen psychiatrische hulp nodig Mijn kind heeft meteen psychiatrische hulp nodig Ik ben plotseling dakloos Ik heb dringend hulp nodig bij huiselijk geweld…

Lees meer...

Nieuw telefoonummer voor aanmeldingen

…ers hun cliënten van 18 jaar en ouder aanmelden voor een screening of voor acute zorg. Cliënten met een verwijzing kunnen zich ook zelf aanmelden via dit nummer. Wie het nummer belt, krijgt eerst een keuzemenu te horen. Centrale aanmelding Centrale aanmelding & acute zorg is één centraal punt voor de aanmelding van alle patiënten van 18 jaar en ouder, met uitzondering van cliënten uit Zeeuws-Vlaanderen. Het doel is zo snel mogelijk een optimale ko…

Lees meer...

Wat is een acute stressstoornis?

Wat is een acute stressstoornis? Wanneer zich een acute levensbedreigende gebeurtenis voordoet wordt het stressrespons-systeem geactiveerd. Dit bestaat uit drie natuurlijke reacties: vechten (het gevaar bestrijden); vluchten (het gevaar ontlopen); en bevriezen (doen alsof je dood bent). De ‘bevriesreactie’ ligt aan de basis van de acute stressstoornis. De betrokkene wordt blootgesteld aan een traumatische gebeurtenis en ondervindt ten gevolge daa…

Lees meer...

Wat doet het FACT voor u?

…j voorkeur vrijwillig. Medicijnen zijn een onderdeel van de behandeling. Tijdens de opname houdt het Flexible-ACT-team contact met de cliënt. Ook regelt het team alles wat nodig is om weer terug naar huis te kunnen gaan. Bijvoorbeeld maatschappelijke hulp en hulp bij herstel van (familie)relaties. Als de cliënt weer thuis is, geeft het Flexible-ACT-team nazorg. De cliënt krijgt meerdere keren per week bezoek. Is de cliënt hersteld en in een stabie…

Lees meer...

Basis ggz volwassenen

…en. Soms is een cursus of een activiteit al voldoende om te helpen. Online hulp Meteen aan de slag, waar en wanneer het uitkomt. Dat kan met online hulp. De basis ggz maakt gebruik van online modules (eHealth) als aanvulling op de gesprekken. Deze modules bevatten informatie en oefeningen die cliënten tussen de gesprekken door kunnen doorlopen. Online hulp is onderdeel van de behandeling en er hoeft niet extra voor betaald te worden. De behandelin…

Lees meer...

Ik zoek hulp

Welkom op de website van Emergis! Wist u dat een op vier Nederlanders in zijn of haar leven last krijgt van psychische problematiek? Psychische- of verslavingsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Van jong tot oud, van laag- tot hoogopgeleid en ongeacht sociale, culturele, etnische en levensbeschouwelijke achtergrond. Deze website bevat informatie over psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, angst, depressie, eetstoornissen en trauma. Over diag…

Lees meer...

Behandeling acute stressstoornis

…Behandeling acute stressstoornis Een acute stressstoornis gaat meestal vanzelf over. Wanneer de klachten langer dan zes weken aanhouden, heeft u waarschijnlijk last van een posttraumatische stressstoornis. We adviseren u contact op te nemen met uw huisarts….

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 1 De Emergis Medium Care 1 (MC1) is volop in ontwikkeling. MC1 is er voor cliënten die kortdurende crisisinterventie nodig hebben ma…

Lees meer...

High & intensive care (HIC)

…f 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten. De HIC biedt acute en hoog intensieve psychiatrische zorg aan mensen bij wie veiligheid en bescherming in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft. Een opname op de HIC kan vrijwillig of gedwongen zijn. High & Intensive Care: de afdeling Op de HIC is ruimte voor 23 patiënten en bestaat uit twee high care afdelingen. Zodra u op de HIC bent, proberen we samen met u het acute gevaar zo…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist (2016.067)

…ecialistische behandeling gericht op een specifieke stoornis en anderzijds acute en (hoog) intensieve zorg voor mensen – ongeacht diagnose – bij wie veiligheid in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft. Het zorgonderdeel bevind zich in de voorbereidingsfase voor de implementatie van een High & Intensive Care en de daarmee samenhangende herordening van het acute zorglandschap. Je (voorlopige)werkomgeving Afdeling opname 50, 51-52 maakt onderd…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 2 Deze medium care-afdeling kent een overgangsfase. In eerste instantie is het een afdeling waarin 25 complexe EPA-cliënten worden g…

Lees meer...

Crisisinterventie

…nodig is. Met andere woorden: u bent in crisis. In dat geval komt ons team acute ggz IHT binnen 24 uur in actie. In eerste instantie kijken we of we u intensieve zorg thuis kunnen bieden: intensive home treatment (IHT). Het IHT-team stabiliseert de crisissituatie door een intensieve behandeling in een voor u veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, te bieden. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een cris…

Lees meer...

Crisisopvang: wat is het?

…r op orde te krijgen. Uw verblijf in de crisisopvang In de crisisopvang is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. U leeft met andere mensen in een groep maar heeft wel een eigen slaapkamer. Iedereen verblijft om eigen redenen in de opvang. U krijgt hulp en begeleiding op diverse leefgebieden. Wanneer u bepaalde hulp niet vanuit de opvang kunt krijgen, verwijzen wij u naar andere instanties voor ambulante hulp. Regelmatig kunt u vanuit de opvang curs…

Lees meer...

Politie, Witte Kruis en Emergis werken samen bij zorg voor verwarde personen

…enden maandag 9 februari een convenant over samenwerking bij opvang van en hulp aan mensen met psychische of verslavingsproblemen die overtredingen begaan, overlast geven of hulp nodig hebben. De afgelopen twaalf jaar is de samenwerking tussen politie, Witte Kruis en Emergis al sterk verbeterd. Toch is er een aantal praktische zaken waarover nog onvoldoende duidelijke afspraken bestaan. Met name op het gebied van bereikbaarheid en beschikbaarheid,…

Lees meer...

Wat kun je als familie aan een psychose doen?

…emand die last heeft van een psychose hier niet over willen praten en geen hulp willen. Dan mag je zelf hulp gaan zoeken. Ga naar de huisarts, vertel wat er aan de hand is, en vraag om een verwijzing naar een deskundige. Je mag ook vragen of iemand eens thuis op bezoek wil komen om vast te stellen dat het inderdaad om een psychose gaat. Leven met iemand die last heeft van een psychose is vaak heel lastig. Het is normaal dat ze jou ook niet meer ve…

Lees meer...

Wat kan Emergis basis ggz voor u doen?

hulp Meteen aan de slag, waar en wanneer het u uitkomt. Dat kan met online hulp. De basis ggz maakt gebruik van online modules (eHealth) als aanvulling op de gesprekken. Deze modules bevatten informatie en oefeningen die u tussen de gesprekken door kunt doorlopen. Online hulp is onderdeel van de behandeling en er hoeft niet extra voor betaald te worden. De behandeling Voor een behandeling in de basis ggz is eerst een verwijzing van de huisarts nod…

Lees meer...

Wet verplichte meldcode

…mishandeling. Dit gaat over situaties waar sprake is van risico op onvoorspelbaar gedrag in de thuissituatie. Bij (vermoeders van) een vorm van onveiligheid kunnen hulpverleners en (particuliere) personen overleggen met of melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis kan hulpverlening adviseren of een onderzoek doen naar aanleiding van een melding over welke hulp noodzakelijk is in de thuissituatie. Heeft u vragen? Bij vragen over de meldcode huiselijk g…

Lees meer...

Samenwerken in het Centrum Seksueel Geweld

…disciplines integraal wordt verleend. Dit gebeurt door bevoegde en bekwame hulpverleners die hier dagelijks mee te maken hebben en ervaring hebben met deze specifieke problematiek. De slachtoffers kunnen terecht op één locatie boven en op één locatie beneden de Westerschelde en krijgen goed afgestemde zorg. Samenwerken De samenwerking tussen ZorgSaam Ziekenhuis, Adrz, Politie en Emergis leidt er toe dat er in sommige gevallen forensisch-medisch on…

Lees meer...

Voor wie is Emergis basis ggz?

…ebben met lichte psychische klachten is een speciaal team samengesteld. De hulpverleners in dit team hebben veel ervaring in het bieden van hulp aan kinderen en jongeren en zijn deskundig in de specifieke problematiek waar deze kinderen en jongeren mee te maken hebben. Kijk voor meer informatie over basis ggz bij kinderen en jongeren op de website Emergis kind & jeugd. Voor wie is basis ggz niet bedoeld? Emergis basis ggz is niet bedoeld voor mens…

Lees meer...

Wil jij ook graag stoppen met roken? Doe mee aan stoptober!

…vanaf nu naar Stoptober.nl en schrijf je in. Maak gebruik van alle gratis hulp die Stoptober te bieden heeft. Zoals de gratis app die je dagelijks motiverende berichten stuurt en tips geeft, het gratis Stoptober magazine dat je vanaf nu kunt afhalen bij Kruidvat, kijk op de social media van Stoptober en lees hoe het met andere stoppers gaat en lees daar elke dag leuke tips en weetjes. Op Stoptober.tv vind je allerlei inspirerende filmpjes over St…

Lees meer...

ambulant verpleegkundige/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.088)

…sche ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team zijn we, per direct, op zoek naar een ambulant verpleegkundige/sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Het FACT-team Goes is een door het CCAF gecertificeerd team dat dit jaar op gaat voor her…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.025)

…sche ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team zijn we, per 1 mei 2016, op zoek naar een verpleegkundig specialist ggz of sociaal psychiatrisch verpleegkundige die de taak van coördinator van het FACT-team kan vervullen. Het FACT-team Zee…

Lees meer...

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.054)

…sche ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team zijn we, per 1 juli 2016, op zoek naar een sociaal psychiatrisch verpleegkundige die tevens de taak als coördinator van het FACT-team kan vervullen. Het FACT-team Schouwen-Duiveland/Tholen is…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige

…sche ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team zijn we, per 1 juli 2016, op zoek naar een verpleegkundig specialist ggz of sociaal psychiatrisch verpleegkundige die de taak van coördinator van het FACT-team kan vervullen. Het FACT-team Vl…

Lees meer...

Lotgenotencontact

…vinden naar verschillende (online)lotgenoten groepen en het nummer van de hulplijn. Gilles de la Tourette Stichting Gilles de la Tourette Stichting Gilles de la Tourette is een organisatie voor iedereen met Tourette, hun omgeving en hulpverleners die hiermee te maken hebben. Psychose en Schizofrenie Anoiksis Voorlichting en belangenbehartiging voor en door mensen met een chronische psychose of schizofrenie. PsychoseNet PsychoseNet is een multides…

Lees meer...

Ontdekdezorg week 2022

…er deze en volgende week een aantal gastlessen plaats op de HZ University of Applied Sciences. Medewerkers van de HIC en MCI gaan vertellen over hun werk in de Acute zorg en ook vanuit Ouderenpsychiatrie worden er binnenkort een aantal gastlessen gegeven….

Lees meer...

Opleidingsplaatsen voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

…enbare geestelijke gezondheidszorg, waaronder bemoeizorg crisisinterventie/acute psychiatrie verslavingszorg zorgcoördinatie preventie praktijkgericht onderzoek Methodiek Elke module van de opleiding SPV bestaat uit een afgebakende hoeveelheid stof en wordt afgesloten met een competentiegerichte beoordeling of een tentamen. Je competenties worden in de praktijk getoetst tijdens assessments. De opleiding SPV heeft een sterk persoonlijk karakter; el…

Lees meer...

Verwijzers | Een patiënt aanmelden

…sartsen en andere artsen kunnen hun patiënten verwijzen naar Emergis voor: acute ggz; preventie; basiszorg en generalistische behandeling volwassenen; Enter volwassenen; specialistische behandeling volwassenen; eetstoornissen volwassenen; kliniek autisme volwassenen; verslavingszorg kinderen/jongeren tot 18 jaar; forensische zorg. In veel gevallen kunnen patiënten daarna zichzelf aanmelden, eventueel online. Het is ook mogelijk dat u als verwijzer…

Lees meer...

Specialistische behandeling

…io   Voor complexe psychiatrische problematiek en verslaving biedt Emergis acute zorg, diagnostiek, specialistische behandeling en begeleiding bij herstel, wonen en werken. Emergis heeft zorgprogramma’s voor: adhd; angst- en stemmingsstoornissen; autisme en autismespectrumstoornissen; cognitieve stoornissen; depressie; dubbele diagnose; eetstoornissen; schizofrenie en ander psychotische stoornissen; trauma en cluster B-persoonlijkheidsstoornissen;…

Lees meer...

Psychiater IHT

…n psychiater met ideeën en ambitie. Met ervaring in de ambulante zorg, met acute ernstige psychiatrische stoornissen en complexe, niet planbare zorg. En met een zorgvisie die past bij die van Emergis: een cliënt krijgt behandeling die ondersteunend is aan zijn of haar herstel en draagt bij aan het (herwinnen) van de eigen regie. Passende zorg, korte wachttijden, vlotte doorstroom, continuïteit, toegankelijkheid en duidelijke informatie horen daarb…

Lees meer...

High & Intensive Care

…un nieuwe onderkomen; van Reilofplein 5 naar Oostmolenweg 99. De HIC biedt acute en hoog intensieve zorg voor mensen bij wie veiligheid en bescherming in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft. Er is ruimte voor 23 patiënten en de HIC bestaat uit twee high care afdelingen, een intensive care (voor drie patiënten) en twee extra beveiligde kamers. Omroep Zeeland maakte een item dat vandaag op de radio te beluisteren is en vanavond op de televi…

Lees meer...

Soteria genomineerd voor Univé Paludanus Prijs

…eoordeelde aale innovatieve inzendingen en daar zijn drie nominaties uit geselecteerd. Naast de Soteria afdeling van Emergis zijn dat Tinz van Tinz Netwerk uit Leeuwarden en de huisartsenpraktijk van Saltro/San uit Utrecht met de implementatie van de CRP-sneltest bij patiënten met acute hoest. De jury beslist op 12 december wie de winnaar is. Prijs Van de drie genomineerde projecten wordt een professionele film gemaakt, die de organisaties kunnen…

Lees meer...

Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…ls medewerkers, vrijwilligers, cliënten, patiënten, verwijzers, gemeenten, hulpdiensten en de inwoners van Zeeland. Er is zowel een landelijke als een regionale aanleiding voor de genoemde veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Landelijk is er het beleid in de vorm van het zogenaamde “ Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ” waarin de overheid, patiënten, aanbieders en zorgverzekeraars hebben afgesproken om ‘bedden in de GGZ’ te red…

Lees meer...

Gezamenlijk plan voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…& Intensive Care (HIC) beschikbaar bij Emergis in Kloetinge. De HIC biedt acute en (hoog) intensieve zorg voor mensen bij wie veiligheid en bescherming in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft. Patiënten met zowel psychische als lichamelijke klachten die worden opgenomen, komen nu op de zogenaamde MPU (Medisch Psychiatrische Unit) -afdeling van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes. Dat blijft zo en we bekijken of het nodig is het aant…

Lees meer...

Aanmelden

…wijzers Zorgaanbod Emergis Het zorgaanbod van Emergis bestaat globaal uit: acute ggz; preventie basis ggz volwassenen; specialistische behandeling volwassenen; basis ggz kinderen/jongeren tot 18 jaar; specialistische behandeling kinderen/jongeren tot 18 jaar; forensische zorg; 24-uurs-crisisopvang. Wachttijden Emergis ZorgDomein Het is mogelijk om zowel volwassen patiënten als kinderen en jongeren te verwijzen naar onze basis en specialistische gg…

Lees meer...

Ambulante zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen

…ng en een psychiatrische aandoening (Amares). Dit geldt uiteraard ook voor acute psychiatrie (7 x 24 uur). Kinderen en jeugdigen met angst en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen die een opname in de kliniek of deeltijdbehandeling nodig hebben, helpen wij ook. De tijdelijke stop betreft uitsluitend ambulante behandeling. We vinden het heel vervelend dat we deze maatregel hebben moeten treffen. Wij attenderen ouders en huisartsen op de…

Lees meer...

Wat is een posttraumatische stressstoornis (PTSS)?

…erwijl het gevaar al lang verdwenen is. Naast de symptomen die ook bij een acute stressstoornis optreden, blijven de herinneringen op de voorgrond aanwezig waardoor men zeer angstig reageert op onbeduidende situaties of triggers. De traumatische gebeurtenissen worden voortdurende herbeleeft door onaangename herinneringen, dromen en het gevoel alles opnieuw te beleven. Mensen met een PTSS worden vaak badend in het zweet wakker of schreeuwen in hun…

Lees meer...

Management

Management Jeugd ggz & eetstoornissen Bauke de Jong, b.dejong@emergis.nl Acute ggz Linda Goense, goense@emergis.nl Diewertje Clarenbach, manager behandelzaken Korterdurende ggz Rino Wisse, s.g.wisse@emergis.nl Langerdurende ggz Kees Vink, vink@emergis.nl Ouderen ggz Hessel Eveleens, eveleens@emergis.nl Verslavingszorg vacant – manager Werken en Wonen Vincent van den Dries, v.p.m.vandendries@emergis.nl Forensische zorg Zeeland en verslavingsreclas…

Lees meer...

Emergis in de media: behandelstop dreigt voor nieuwe cliënten

…u op dat een aantal van hen niet voornemens is de budgetafspraken te verhogen. Als het zo doorgaat, zou het kunnen zijn dat in het vierde kwartaal zo’n 300-400 mensen die zich nieuw aanmelden bij Emergis geen zorg kunnen krijgen. Mensen in acute crisis kunnen bij Emergis wel altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Voor mensen die al in behandeling zijn, loopt de zorg gewoon door. Half september zullen we medewerkers, cliënten en verwijzers uit…

Lees meer...

Wet verplichte meldcode

…lijk geweld en kindermishandeling. Samen met Veilig Thuis wordt beslist of hulpverlening door Emergis voldoende is voor de gemelde zorgen, of dat er meer nodig is. Tijdens het intakegesprek bij Emergis wordt in verband met deze wet naast problematiek ook de thuissituatie uitgebreid besproken. De Wet verplichte meldcode Deze wet verplicht hulpverleners om alert te zijn op mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit gaat over…

Lees meer...