Wat Emergis biedt:

Wonen, werken en maatschappij

Sommige mensen hebben chronisch te maken met psychiatrische problemen of verslaving. Met die beperking willen en kunnen zij een zo gewoon mogelijk leven hebben en deelnemen aan de maatschappij. Emergis juicht dat toe. Daarom bieden we hen enerzijds behandeling en anderzijds zorg en begeleiding bij alledaagse zaken. Samen met de cliënt, zijn sociaal netwerk en maatschappelijke partners zoeken we naar een geschikte woonvorm, werk en dagbesteding. Passend bij de levensdoelen die de cliënt zelf opgesteld heeft.

Zie ook Ik zoek hulp bij wonen en Ik zoek hulp bij werken

Printversie van deze paginaPrint