Wat Emergis biedt:

Preventie en kortdurende behandeling

Emergis wil voorkomen dat mensen ernstige psychische problemen of verslavingsproblemen ontwikkelen. Daarom bieden we mensen met lichte klachten preventieprogramma’s van Indigo, kortdurende behandelingen en ondersteuning in huisartsenpraktijken. Met nadrukkelijk aandacht voor psycho-educatie en zelfmanagement, eventueel via online modules. Dit is basis ggz.

Samen met de huisarts leiden we mensen naar de zorg die ze nodig hebben. Een cursus voor slachtoffers van huiselijk geweld bijvoorbeeld, voorlichting over alcohol of vijf behandelgesprekken in verband met angstklachten. En als het nodig is, verwijzen we direct door naar specialistische behandeling.

Zie ook Ik zoek hulp voor lichte klachten

Printversie van deze paginaPrint