Professionaliteit en deskundigheid

  • Zorgverleners houden zich aan de beroepscode van hun beroepsgroep.
  • Zorgverleners handelen volgens de voor hen geldende professionele (wetenschappelijke) standaarden.
  • Zorgverleners kunnen professioneel autonoom handelen binnen de voor hen geldende professionele (wetenschappelijke) standaarden en binnen de hiërarchische en functionele structuur van de organisatie.
  • Zorgverleners ontlenen hun professionele verantwoordelijkheid aan het specifieke deskundigheidsgebied waarvoor zij zijn opgeleid. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen aandeel in behandelingen en zijn daar dus ook aanspreekbaar op.
  • Zorgverleners houden hun deskundigheid en bekwaamheid op peil of breiden deze uit zodat zij voldoen aan de eisen die redelijkerwijs aan hun functie mogen worden gesteld.
  • Zorgverleners zorgen ervoor dat zij geregistreerd blijven in het erkende register van hun beroepsgroep, conform de Wet BIG. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de eventuele na- of bijscholing die hiervoor nodig is.
  • Zorgverleners toetsen hun hulpverlenend handelen regelmatig aan de actuele vakinhoudelijke ontwikkelingen en consensus hierover binnen hun beroepsgroep.
Printversie van deze paginaPrint