Administratie en dossiervoering

  • Zorgverleners leveren een actieve bijdrage aan de kwalitatieve rapportage en registratie van hun verrichtingen volgens de daarvoor binnen de organisatie geldende regels.
  • Zorgverleners zorgen ervoor dat de informatie in de dossiers van de cliënten die zij behandelen/begeleiden altijd actueel, gericht en doelmatig is.
  • Zorgverleners zorgen bij (on)voorziene afwezigheid voor een adequate overdracht aan degene die hen waarnemen. Waarnemende zorgverleners hebben tijdens deze periode dezelfde verantwoordelijkheden als de oorspronkelijke zorgverleners.
  • Zorgverleners vragen eerst toestemming aan de cliënt als zij informatie uit het dossier willen delen met zorgverleners en andere mensen die niet direct bij de behandeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld familie, de huisarts of een zorgverlener van een andere instelling. Zie 9.2.

 

Printversie van deze paginaPrint