Second opinion

Tijdens een behandeling kan er een situatie ontstaan waarin het wenselijk is de mening te horen van een zorgverlener die niet bij de behandeling betrokken is. Er is dan sprake van een second opinion. De cliënt of de regiebehandelaar kunnen zo’n second opinion aanvragen. Dit kan bij een behandelaar die bij Emergis werkt of bij een behandelaar die ergens anders werkt. Deze behandelaar, consulent genoemd, geeft vanuit zijn deskundigheid advies (consult) over de behandeling maar is zelf niet verantwoordelijk voor de behandeling. De regiebehandelaar van de cliënt werkt mee aan de second opinion door de consulent informatie te geven, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft.

Printversie van deze paginaPrint