Ontevreden of een klacht

Cliënten die ontevreden zijn over (een deel van) hun behandeling kunnen dit het beste bespreken met de betreffende zorgverlener of hun regiebehandelaar. Een gesprek is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. Helpt een gesprek niet, dan kunnen cliënten terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Familie en naasten kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon (fvp). De pvp en fvp luisteren naar vragen, geven advies en helpen om oplossingen te vinden. Lukt dat niet en blijven cliënten of familie/naasten ontevreden? Dan kunnen zij een klacht indienen. Emergis heeft vanaf 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris en een klachtencommissie en is aangesloten bij een landelijke geschilleninstantie. De Wet BOPZ heeft eigen regels en termijnen voor het indienen van een klacht.

Een klacht indienen.

Printversie van deze paginaPrint