Wat we doen

Emergis heeft een breed en geïntegreerd zorgaanbod. Dat bestaat uit:

 • Preventieactiviteiten
 • Basis ggz door Indigo, in de vorm van kortdurende ambulante behandeling en behandeling voor stabiele chronische problematiek
 • Specialistische ggz, inclusief:
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Ouderenpsychiatrie
  • Verslavingszorg
   in de vorm van ambulante behandeling in zorgprogramma’s, dag- en deeltijdbehandeling, FACT, 24/7 crisiszorg, (acute) intensieve behandeling thuis of in een kliniek, en langerdurende klinische behandeling
 • Forensische zorg en verslavingsreclassering: ambulante en klinische behandeling
 • Beschermd wonen en wonen met begeleiding
 • Arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsrehabilitatie en arbeidsre-integratie
 • Maatschappelijke opvang en veilige opvang met begeleiding

Binnen de specialistische ggz onderscheidt Emergis deze zorgprogramma’s:

zorgprogrammas-tabel_500

Instellingen mogen mensen gedwongen opnemen en behandelen als ze daarvoor toestemming hebben van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze toestemming heet een BOPZ-aanmerking. Emergis beschikt over een BOPZ-aanmerking.

Printversie van deze paginaPrint